logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2015

15/27 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik měl svůj sváteční den. Otevřel zajímavé zázemí vozovny tramvají pro širokou veřejnost, fandy do dopravy a rodiny svých zaměstnanců.

Dne 19. září 2015

Pouze jednou ročně lze nahlédnout za brány tramvajové vozovny v Liberci, Tatranské ulici, kde si může každý návštěvník vyzkoušet, jaké to je sedět na sedadle řidiče městské dopravy, nebo si může nasát „kovem a olejem nasycený vzduch“ na dílně těžké údržby tramvajových podvozků.

Den otevřených dveří v sobotu dopoledne začal v 10 hodin vjezdem kolony historických vozidlem do areálu. V čele kolony dorazily již tradičně tramvajové skvosty, které jsou v péči Boveraclubu. Za nimi pak jely historické autobusy Technického muzea v Brně a ŠKODA – BUS klub Plzeň následovány autoveterány v režii Automuzea.cz z Vratislavic nad Nisou. Zatímco tramvaje a autobusy se pak vydaly na linky vozit své cestující, historická auta se ještě zúčastnila Slavností Ještědu.

Celý den stovky návštěvníků korzovaly areálem, kam se střídavě vracely historické automobily ze svého výjezdu na Ještěd. Ve vozovně návštěvníkům neuniklo snad žádné technické zákoutí ani interiér vozidla. Velké pozornosti se těšila jako každoročně dílna těžké údržby tramvajových vozidel se svým technickým zázemím. Vystavená vozidla pak ještě doplnila motorová jednotka Stadler Českých drah, odstavená na vlečce dopravního podniku.

Samostatnou a již tradiční součástí expozice v areálu pak byla interaktivní výuka bezpečnosti silničního provozu, kterou již tradičně zajišťoval Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci se SML.

„V sobotu jsem měl možnost využít dne otevřených dveří DPMLJ a při té příležitosti se svézt historickou tramvají do Lidových sadů a zpět. Na tvářích cestujících i v očích kolemjdoucích bylo vidět opravdovou radost z provozu historických vozů. Celá akce byla perfektně připravena. Na závěr snad jen malou poznámku. Vzhledem k mé drobné havárii na kole den před tím, vřele doporučuji jízdu prostředky MHD, kde bych podobný kontakt s přírodou (odřený obličej) jistě nezískal. Úplným závěrem pak chci poděkovat všem z DPMLJ, kteří připravili tuto akci a která jasně ukázala, že nejen Liberečané mají skutečně velký zájem jak o provoz dopravních prostředků hromadné dopravy, tak o technické zázemí“, pochválil dopoledne strávené v dopravním podniku náměstek SML Tomáš Kysela.

„Jsem velmi potěšen a děkuji, že mnozí z našich zaměstnanců si našli čas a ve svém volnu se do dopravního podniku přišli podívat svoji rodinou nebo se svými přáteli“, poděkoval ředitel společnosti Luboš Wejnar.

V sobotu padla hranice tří tisíc návštěvníků, což organizátory dne otevřených dveří těší, ale zároveň zavazuje. Příští rok by rádi den ve vozovně pojali jinak, netradičně, s možností vtáhnout do dění v DPMLJ také zcela nové návštěvníky.

tz foto sm   

<tm>

15/25 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik šetří opakovanými nákupy silové elektřiny na energetické burze.

Dne 15. září 2015

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou od roku 2011 nakupuje silovou elektřinu na energetické burze. Změnou formy nákupu, při současném splnění legislativních požadavků, se podařilo dosáhnout významného snížení nákladů za elektrickou energii. Pro dosažení co nejvýhodnější ceny již druhý rok nakupujeme energii společně s Dopravním podnikem v Ústí nad Labem. Oprávněně lze předpokládat, že s větším odběrem bude dosaženo ještě výhodnější konečné ceny.

Management společnosti DPMLJ se pro nákup silové elektřiny snaží volit okamžik, kdy se jejich úroveň na burze pro realizaci nákupu co možná nejvýhodnější. Popisovanou strategii uplatnil dopravce už při nákupech silové elektřiny na roky 2012, 2013, 2014, 2015 a stejný postup zvolil opět také u dodávek na rok 2016. Tímto způsobem se společnosti daří významně snižovat energetické vstupy, to ve finančním vyjádření představuje úspory, které je možno v porovnání let 2011 proti 2016 vyjádřit částkou převyšující 6 milionů korun. Uvedené úspory jsou samozřejmě dosaženy také celkovým trendem vývoje cen na energetickém trhu.

„K prvnímu nákupu elektřiny na energetické burze došlo  prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno v říjnu 2011. Při roční spotřebě DPMLJ téměř 9 000 MWh šetříme tímto způsobem nezanedbatelné finanční částky. Pro rok 2016 jsme dokázali snížit cenu silové elektřiny o dalších 99 Kč na 1 MWh “ uvedl ředitel společnosti Luboš Wejnar.

Nákup elektřiny pro rok 2016 se uskutečnil počátkem září letošního roku a podle ředitele společnosti znovu předčil očekávání.

„Na rok 2016 jsme nakoupili silovou elektřinu již za 890,- Kč za 1 MWh, což znamená meziroční pokles o  10 %. Pokud se ohlédneme za uplynulými roky, je efekt našich nákupů více než markantní. V příštím roce za silovou elektřinu zaplatíme cca o 900 000,- Kč méně než v letošním. Pro porovnání, v letech 2010, 2011 jsme nakupovali silovou část elektrické energie přibližně za dvojnásobek současné ceny.“ vyzdvihl tento strategický postup ředitel společnosti.

“ Jsem potěšen, že v rámci úsporných energetických opatření ve společnostech SML, se velmi aktivně daří plnit program úspor. Velkou měrou k tomu přispívá odbornost a erudovanost celé řady manažerů ve společnostech SML. Tímto chci poděkovat i vedení DPMLJ za aktivní přístup k této problematice, jež je jednou ze stěžejních v programu naší koalice. Úspory v jakémkoliv směru se samozřejmě promítají velmi kladně v celkové hospodářské činnosti společností“, komentoval přístup vedení dopravního podniku k nákupu elektřiny náměstek SML Tomáš Kysela.

Vývoj cen elektrické energie na burze s elektrickou energií

 

15/23 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, dne 25. srpna 2015

Přehled změn po jednotlivých linkách MHD v Liberci platný od 30. 8. a 1. 9. 2015

Každoročně dochází k úpravám jízdních řádů ke konci prázdnin nebo s novým začátkem školního roku. Do změn jsou podle možností zahrnuty požadavky a podněty, které DPMLJ eviduje od svých cestujících a stejné je to i letos.

MHD LIBEREC:

Linky 2, 3 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu

Linky 5, 11 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu
Dochází ke změně názvu vybraných zastávek:
Ústav soc. péče – nově Sídliště Nové Vratislavice
Proseč n. N. škola - nově Za tratí
Pivovar – nově Pivovarská
Nově budou na všechny ranní spoje linky č. 5 nasazovány tramvajové soupravy.

Linka 12 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu
Linka 13 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu

Linka 15 -Konec platnosti prázdninového jízdního řádu
Změna názvu vybraných zastávek:
Svobody- nově Technická univerzita
Stodolní – nově Univerzitní koleje

Linka 18
Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2015/2016.
Od neděle 30. srpna budou vybrané spoje linky č. 18 prodlouženy až do zastávky Bedřichov. Od tohoto termínu bude odjezd linky 18 přesunutý na stanoviště M v ulici „malá“ Moskevská. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň ke změnám v příměstské dopravě. Bližší informace vč. jízdních řádů, tarifu a způsobu odbavení naleznete na www.dpmlj.cz a na www.iidol.cz.

Linky 20, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2015/2016.
Změna názvu vybraných zastávek:
Na lince č. 59 - Pivovarská- nově Vinařská

Linka 24 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu
Linka 19, 29, 91, 99 - změna názvu vybraných zastávek (viz linka č. 15)
Linka 30 - změna v nasazení nízkopodlažních spojů
Linka 39 - nově bude linka č. 39 zastavovat i v zastávce Vesec U Střediska (od soboty 5. 9. 2015)

Linka 53
Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2015/2016.

Nově bude linka č. 53 odjíždět z terminálu Fügnerova ze stanoviště M v ulici „malá“ Moskevská.

Linky 14, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 90, 92, 97, 98, 500, 600
Beze změn.

Vedení společnosti DPMLJ prosí své zákazníky, aby věnovali zvýšenou pozornost vyvěšeným jízdním řádům MHD, informacím na zastávkách a na webových stránkách www.dpmlj.cz. Popřípadě se informovali na Zákaznickém centru MHD v Liberci, Fügnerově ulici. Děkujeme.

15/24 TISKOVÁ ZPRÁVA

Divadelní tramvaji v centru města Liberce dnes zahajuje sezónu Divadla F. X. Šaldy

Liberec 1. 9. 2015

Divadlo se v letošním roce rozhodlo zviditelnit zahájení sezóny i v ulicích Liberce. První letošní školní den je možné se svézt divadelní tramvají, jejíž posádku tvoří hudebníci, tanečníci a herci DFXŠ Liberec.
Jarmila Levko, ředitelka divadla k tomu říka: „Přála bych si, aby všichni liberečané vnímali, že začíná nová divadelní sezóna. Proto vyrážíme s herci, tanečníky i muzikanty do ulic…. Nejen pěšky, ale i „naší“ divadelní tramvají“.
Od 9.00 do 11.00 tramvaj jede mezi stanicemi Horní Hanychov – Lidové sady. Během cesty a na zastávkách budou herci a tanečníci za doprovodu živé hudby rozdávat propagační materiály a dětem divadelní pexeso. Od 11.00 do 13.00 hodin bude tramvaj stát poblíž terminálu Fügnerova. Členové orchestru DFXŠ (konkrétně umělci, sdružení v CLASIC BRASS BAND, který mohou diváci znát z cyklu komorních koncertů ve foyer Šaldova divadla) zde živě zahrají, baletní soubor chystá flash-mob a děti se budou moci vyfotit s oblíbenou postavou ze světa pohádek.
„Dopravní podnik již poněkolikáté spolupracuje na projektech, které vzájemně podporují činnosti městských společností. Považujeme za symbolické, že umělci z DFXŠ chtějí rozjet divadelní sezonu právě po libereckých kolejích. Vystoupení umělců v tramvaji vlastně láká do vozidla městské dopravy, jak potenciální návštěvníky divadla, tak naše nové cestující“, řekl Luboš Wejnar, ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

<tm>

15/22 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 22. 8. 2015, 10:00 hod.                                                     Vratislavice nad Nisou, výhybna

V sobotu 22. srpna byla slavnostním přestřižením pásky symbolicky předána široké veřejnosti meziměstská tramvajová trať linky č. 11 Liberec – Jablonec nad Nisou po modernizaci jejich dvou úseků, Nová Ruda – Vratislavice nad Nisou, výhybna a Měnírna – Brandl.

Vedení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. společně se zhotovitelem stavby sdružením „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“ připravilo setkání při příležitosti dokončení významné stavby pro Vratislavice nad Nisou a obě statutární města.

Zástupci těchto tří měst v čele s libereckým primátorem, společně se zástupci Libereckého kraje a zhotovitele stavby v sobotu dopoledne symbolicky otevřeli modernizovanou tramvajovou trať pro všechny její cestující. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo na konečné zastávce ve Vratislavicích nad Nisou, výhybna. Tedy v místě pomyslné poloviny trati a na území Vratislavic nad Nisou, jejichž občané asi nejvíce „pocítili“ stavební omezení.

Sobotní termín setkání vybral záměrně vratislavický starosta Lukáš Pohanka, který propojil symbolické předání tramvajové trati cestujícím s tradičními Vratislavickými slavnostmi. Oslavy občanů Vratislavic nad Nisou tak celý den provázely kovovým zvukem tramvaje pravidelné linky č. 11, tak i plně obsazené historické tramvaje.

Výluka tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou byla zahájena v polovině března loňského roku, přesně 15. března 2014 a byla prováděna na dvou úsecích, a to v úseku Nová Ruda – Vratislavice výhybna (3 km) a Měnírna – Brandl (1 km). Od 15. dubna letošního roku byla obnovena tramvajová doprava v délce prvního rekonstruovaného úseku z Liberce do Vratislavic nad Nisou. Provoz s cestujícími na celé délce trati Liberec – Jablonec nad Nisou byl pak zahájen v pátek 17. července 2015.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. tak dokončil s modernizací tramvajové trati, kterou realizovalo sdružení „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“ také několik dalších souvisejících projektů.

Financování modernizace tramvajové trati bylo z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, město Jablonec se na akcích podílelo částkou 13 mil. Kč.