logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 19/02

V sobotu 26. ledna vyjedou všechny spoje MHD v LIBERCI bez autobusů smluvního dopravce BusLine zcela v režii dopravního podniku.

Liberec, dne 25. ledna 2019

Společnost BusLine MHD s.r.o. vypověděla v červenci 2018 DPMLJ smlouvu na dopravní obslužnost v Liberci a Jablonci nad Nisou s výpovědní lhůtou šesti měsíců, tzn. do 25. ledna 2019.

S účinností od soboty 26. ledna 2019 tedy přebírá DPMLJ veškeré dopravní výkony v městské dopravě v Liberci po smluvním dopravci BusLine. Jedná se zhruba o 40% celkových výkonů.  K zajištění dopravy je nutné nejen doplnit stavy řidičů, ale bylo nezbytné nakoupit autobusy a mobilizovat i provozně-technické zázemí.

V rozsahu denní potřeby vypravených spojů v Liberci to znamená zajistit 35 řidičů v pracovní dny a 24 řidičů v sobotu a neděli. Probíhající náborová kampaň sice doplňuje stavy řidičů, nějaký čas ovšem potrvá, než projdou profesními zkouškami. V současné době je v řidičském kurzu 11 zájemců, kolik bude úspěšných v teoretické a praktické zkoušce bude zřejmé v březnu.

V sobotu 26. 1. 2019 tak nastupují provozní opatření na některých linkách MHD v Liberci s důrazem na zajištění garance vypravovaných spojů pro cestující. Některé uvedené změny v jízdních řádech považuje vedení DPMLJ a akcionář Statutární město Liberec za změny dočasné, tedy vratné. Při přípravě úprav se citlivě pracovalo s daty ze sčítacích rámů ve vozidlech na všech dotčených linkách, které dokládají zcela konkrétně kapacitní využití vozidel. Dále se přihlíželo k možné alternativě jiného spojení. V případě zjištění nedostačující kapacity ve vozidlech jednotlivých linek je DPMLJ připraven tento stav operativně řešit.  

Změny v provozu MHD Liberec:

Linka 12 V pracovní dny dojde k prodloužení intervalů mezi spoji ve špičkách, dopoledním i odpoledním dopravním sedle. Ranní spoje do cca 7:00 zůstávají zachovány. Od 7:00 bude prodloužen interval mezi spoji o jednu minutu, vesměs ze 4 minut na 5 minut. V ranních hodinách do cca 6:00 pojedou vybrané spoje přes zastávku Polní, kde se během jízdy změní na linku 14 a budou pokračovat směr Ruprechtice a Fügnerova. V opačném směru do cca 6:00 budou zajíždět vybrané spoje linky č. 12 do zastávky Polní. V dopoledním dopravním sedle bude prodloužení intervalu z 10 na 12 minut. Linka bude v čase od cca 8:00 do 14:00 plně pokryta kloubovými autobusy. V této době dojde také ke zrušení všech spojů do zastávky Broumovská. Všechny spoje budou končit a začínat v zastávce Zelené Údolí. V odpolední špičce dojde k prodloužení intervalu mezi spoji o minutu až dvě.

O víkendu budou na lince celodenně provozovány kloubové autobusy. Od 8:00 do 20:00 hodin bude prodloužen interval mezi spoji z 15 minut na 20 minut. O víkendu nebudou spoje zajíždět do zastávky Broumovská, ale budou končit a začínat v zastávce Zelené Údolí.

Linka 14 V pracovní dny budou ranní spoje do Polní vedeny nově tak, že se během jízdy v zastávce Pavlovice Letná změní na linku č. 12 a budou pokračovat dále po lince č. 12 přes zastávku Polní. V pracovní dny dojde na lince k posunům či zrušení spojů.

O víkendu zůstávají v provozu pouze 4 páry spojů mezi 8:00 a 16:00.

Linka 15 V pracovní dny dojde k úpravě časové polohy spojů zajíždějících do zastávky Březová alej.

O víkendu dojde k posunu spoje s odjezdem z Fügnerovy v 18:52 na 18:56.

Linka 17 O víkendu dojde k posunu spoje s odjezdem z Fügnerovy v 17:30 na 17:10

Linka 21 V pracovní dny dojde k prodloužení intervalu mezi spoji v dopoledním dopravním sedle, odpolední špičce a odpoledním dopravním sedle.

Linka 22 V pracovní dny dojde v úseku Fügnerova  - Kunratice Mšenská k prodloužení intervalu mezi spoji v ranní a odpolední špičce. V úseku Fügnerova – Průmyslová zóna Jih - OC Nisa dojde k drobným posunům spojů.

Linka 24 V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 7:19 z Doubí sídliště nově ukončen v zastávce Fügnerova, ve které se v 7:34 změní na spoj linky č. 51 a bude dále směr Letná a ZŠ Jabloňová

Linka 25 V pracovní dny dojde v ranní a odpolední špičce k prodloužení intervalu mezi spoji z 12 minut na 15 minut a v dopoledním dopravním sedle ze 17 minut na 20 minut.

Linka 27 V pracovní dny budou nově zavedeny dva páry spojů do Průmyslové zóny Sever na/z střídání pracovních směn v 6:00 a 14:00. Ze střídání směn ve 22:00 budou posunuty odjezdy spojů z průmyslové zóny Sever podle požadavků majitele Průmyslové zóny Sever.

Linka 29 V pracovní dny dojde k posunu spoje s odjezdem v 8:35 z Kunratická sídliště na 8:39.

Linka 31 V pracovní dny bude nově zaveden spoj do Průmyslové zóny Jih s odjezdem z Fügnerovy v 6:32. Na lince dochází ke snížení spojů jedoucích na/z střídání pracovních směn v 6:00, v 14:00 a ve 22:00. Tyto spoje budou nově obsluhovány kloubovými autobusy.

Linka 33 V pracovní dny dojde k posunu odjezdů u spojů s odjezdem v 5:10 ze zastávky Kunratická sídliště a v 5:14 ze zastávky U Lomu. Nově pojedou spoje o 5 minut dříve.

Linka 34 V pracovní dny dojde k posunu odjezdů u spojů s odjezdem v 5:00 ze zastávky Fügnerovy a v 5:14 ze zastávky Pavlovice Letná. Nově pojedou spoje o 5 minut dříve.

Linka 36 Spoj s odjezdem v 5:53 z Fügnerovy bude zrušen bez náhrady.

Linka 38 O víkendu dojde k redukci počtu spojů ze 4 na 3, které pojedou nově v jiných časech.

Linka 51 Dojde k posunu odjezdu z Fügnerovy ze 7:30 na 7:34. Nově pojede spoj jako pokračování spoje linky č. 24 přijíždějícího do zastávky Fügnerova od Doubí sídliště.

Linka 52 Dojde ke zrušení prvního spoje. Odjezdy zbylých dvou spojů ze zastávky Fügnerova budou nově posunuty na 7:43 a 7:47.

Nově budou zastávky Textilana a U Terstu celodenně zastávkami na znamení.

 

Převzetí dopravní obslužnosti v Liberci vlastními silami, znamená také vyšší nároky na její provozně – technické zajištění.

V současné době dopravní podnik disponuje celkem 86 kusy autobusů (z toho 8 ks kloubových) pro provoz na linkách MHD. Mimo 2 ks kloubových vozidel se jedná výhradně o vozy nízkopodlažní.

Aby byla nahrazena od 26. 1. 2019 vypravovaná vozidla BusLine v počtu 21 ks, bylo v loňském roce pořízeno celkem 11 ks (z toho 6 ks kloubových) starších nízkopodlažních vozidel typu Mercedes, původem z německého města Schwerin.

Pořízené autobusy poslouží na období dvou až tří let k doplnění původního vozového parku než budou pořízena vozidla nová v rámci periodické obměny vozového parku v počtu 8 ks ročně s plánovanou technickou životností 12 let.

V rámci 6-ti měsíční přípravy, mimo nakoupení a úprav výše uvedených vozidel pro provoz v Liberci, byla ve velmi krátkém čase provedena také nezbytná rekonstrukce (prodloužení) jedné z dílenských hal v autobusových garážích ve Vilové ulici. Hala je určena pro opravy a údržbu kloubových autobusů. Cena rekonstrukce byla cca 3 mil. Kč.  Na přípravách nakoupených vozidel do provozu a úpravy haly se podílela svými zaměstnanci prakticky všechna technická střediska dopravního podniku v Liberci.  

Vedení DPMLJ, a.s. se snažilo veškeré popisované změny citlivě realizovat na základě reálných zaevidovaných dat z vozidel. V případě zjištění nedostačující kapacity ve vozidlech nebo spojích jednotlivých linek, je DPMLJ připraven tento stav operativně řešit.

Děkujeme za pochopení.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.