logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 21/1 - karty ISIC

Dopravní podnik vstřícně zareagoval na konkrétní příběh cestujícího MHD – studenta dobrovolníka.

Liberec 14. ledna 2021

Dopravní podnik dlouhodobě poskytuje slevy na jízdném studentům, kteří se prokáží platnou kartou ISIC. S ohledem na současný nouzový stav, nyní nemají studenti možnost si platnost karty prodloužit. Společnost provozující ISIC sice platnost těchto karet automaticky prodloužila až do konce ledna bez nutnosti vylepení aktualizační známky, nicméně její platnost se vztahuje ke všem službám s výjimkou slevy v dopravě. 

Vedení DPMLJ a.s. k této problematice zaujalo odlišný postoj, vstřícný k zákazníkovi, a to i na základě jednoho konkrétního příběhu, který napsal sám život.

Předseda dozorčí rady dopravního podniku Mgr. Petr Židek byl v minulých dnech osloven studentem, který ho žádal o pomoc při řešení svého sporu s DPMLJ a.s. 

Pan Jakub Slavík mě požádal prostřednictvím e-mailu, zda by bylo možné najít řešení v případě jemu uložené pokuty. Obratem jsem se s ním spojil, protože mne zaujal popis dané situace. Při jízdě noční tramvají ze směny v nemocnici v Jablonci nad Nisou, kam z Prahy dojíždí několikrát v měsíci jako dobrovolník, byl kontrolován revizory našeho podniku. Následně bylo zjištěno, že i když má zakoupenou zlevněnou jízdenku, tak není platná, jelikož sleva může být uplatněna pouze na základě platné ISIC karty. Přestože pracovníci dopravního podniku postupovali zcela v souladu s pravidly přepravních podmínek, přišlo mi, že by bylo vhodné, najít pro tyto případy řešení podporující lidi, kteří věnují svůj čas a jako dobrovolníci a pomáhají kde je třeba,uvedl Petr Židek.

Vedení DPMLJ a.s. si váží všech, kteří se zapojují jako dobrovolníci zvlášť v této nelehké době a pomáhají. Příběh Jakuba nás vedl k rozhodnutí, které těmto studentům – dobrovolníkům zajistí i na dále možnost využívat nabízené služby MHD v takové podobě, jako to bylo v době „nekoronové,“ vysvětlil předseda představenstva Ing. Michal Zděnek.

DPMLJ přijalo opatření upravující postup v rámci činnosti přepravní kontroly. Studentům využívajícím slevu na jízdném na základě prokázání se ISIC kartou, a jejichž karta v tuto chvíli nemá prodlouženou platnost, bude v případě prokázání, že pracují jako dobrovolníci, uznána sleva na jízdném jako by byla jejich ISIC karta platná. Nastavené opatření platí po celou dobu nouzového stavu a případně opětovného vyhlášení nouzového stavu.

<tm>