logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 21/07 - rozvolnění opatření COVID

Dopravní podnik rozvolňuje opatření v městské dopravě v Liberci

Liberec 6. 5. 2021

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) reaguje na pozitivnější vývoj situace v souvislosti s COVID-19 a podobně jako ostatní dopravci mění některá opatření nastavená v loňském a letošním roce.

S platností od pondělí 10. 5. 2021 je v městské hromadné dopravě v Liberci:

  • obnoven nástup předními dveřmi u autobusů (odstranění zábran vymezujících prostor řidiče)
  • rozšíření služby o prodej jízdenek u řidičů v autobusech a tramvajích
  • po 20. hodině mohou cestující používat všechny dveře vozu pro nástup i výstup
  • řidiči mají povinnost mít nasazený respirátor pouze při prodeji jízdenky, při manipulaci s plošinou pro vozíčkáře a při vstupu do prostoru pro cestující (apod. situace)
  • nadále platí povinnost pro řidiče umožnit nástup a výstup cestujících otevíráním všech dveří, cestující tedy nepoužívají tlačítka pro otevírání dveří
  • výjimkou jsou zastávky v režimu „na znamení“, signál k otevření dveří dává cestující

Uvedená opatření budou v platnosti do doby, než dojde na základě rozhodnutí vlády k dalším změnám plynoucím z aktuální situace v České republice.

<tm>