logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2021

Tisková zpráva 21/13 - SDP podporované zdroje energie

Trestání dopravních podniků za ekologické chování končí. Poslanci je osvobodili od poplatků za obnovitelnou energii /POZE/ při používání silové elektřiny

Praha, 15. července 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR 

Společným úsilím se Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážním dopravcům podařilo dotáhnout do úspěšného konce změnu zákona o podporovaných zdrojích energie. Novela zákona odstraňuje rozpor v aktuálním přístupu státu k provozování elektrických trakcí a jeho závazkem na snižování emisí oxidu uhličitého. Sněmovna tento zákon včera schválila i ve třetím, tedy závěrečném čtení.

Podle SDP ČR je to hlavně vítězství zdravého rozumu a důležitá podpora další modernizace a ekologizace vozových parků. Rozhodnutí poslanců uvítali všichni provozovatelé vozidel na elektřinu, dopravní podniky i železniční dopravci. „Je to pro nás silný společenský signál. Vnímáme pozitivně, že náš návrh měl podporu napříč politickými stranami. V našich očích je to poprvé, kdy poslanecká sněmovna podpořila veřejnou dopravu a tím i veřejný zájem. Toto rozhodnutí vidíme jako rozhodnutí principiální. Samozřejmě chápeme, že půjde o výdaj ze státního rozpočtu, který ale bude mít i vyšší smysl: podporu ekologického chování dopravních podniků v ČR,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR.

Předkladatelem klíčového pozměňovacího návrhu byl místopředseda Hospodářského výboru Martin Kolovratník, který dodává: „Veřejná doprava je celospolečenské téma. Dýchají přece i ti, kteří MHD nejezdí. Motivovat dopravce, aby nebyli pokutováni za své ekologické chování, vnímám jako zásadní veřejný zájem.

V souhrnu za všechny dopravní podniky tvoří dopravní výkon elektrických trakcí více než polovinu vozových kilometrů. Některá města v České republice jsou na tom ještě lépe a patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě. Například v Plzni dvě třetiny dopravních výkonů zajišťují tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí města škodlivinami. Z hlediska počtu přepravených cestujících je význam elektrické trakce ještě zásadnější – v místových kilometrech je dnes téměř 70 % výkonů prováděno v elektrické trakci. Pro další rozvoj elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů mají navíc dopravci zpracovány další koncepční materiály.

PaedDr. Martin Chval
výkonný ředitel SDP ČR

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra.

 

Tisková zpráva 21/12 - loučení s metrovkou

Poslední jízdy a loučení se na jediné úzkorozchodné trati v Česku.    

Liberec 15. 7. 2021

Tramvaje mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou jezdí od roku 1955 na metrovém rozchodu kolejí. Liberec se stal postupně posledním městem v ČR, kde zůstal do současnosti zachován úzkorozchodný pravidelný provoz.

Od 19. 7. 2021 dojde postupnou rekonstrukcí meziměstské tramvajové tratě k zániku tohoto unikátního rozchodu. V Liberci to pro většinu historických tramvají (DPMLJ společně s BOVERACLUBEM) znamená, že k prezentaci vozidel a provozování historických jízd zůstane k dispozici pouze úsek v centru města z tramvajové vozovny do Lidových Sadů.

Poslední možnost se naposledy svézt na „metrovce“ se nabízí o nadcházejícím víkendu 17. – 18. 7. 2021.

V neděli 18. 7. 2021, již bude probíhat plánovaná výluka na tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou, linky MHD č. 5 a 11 obslouží náhradní autobusová doprava.

Na neděli 18. 7. 2021 odpoledne jsou připraveny ZVLÁŠTNÍ JÍZDY TRAMVAJÍ.

Odpoledne se rozjedou mezi oběma městy historické a současné tramvaje dle zvláštního jízdního řádu a tarifu.

Večer na trati vygraduje spanilou jízdou všech tramvají v koloně z Jablonce nad Nisou (odjezd 19:00 hod.) přes Vratislavice nad Nisou (průjezd 19:30 hod.) do Liberce (terminál průjezd 20:00 hod.).

Přistaveny budou vozy:

-          Historická tramvaj „Bovera“ č. 78 z roku 1929
-          Historická tramvajová souprava 6MT č. 117 (z roku 1953) a vlek č. 44 (z roku 1932)
-          Historická tramvaj T2R č. 17 z roku 1962
-          Historická tramvaj T2-62 č. 145 z roku 1964
-          Historická tramvaj T3M č. 8106 z roku 1972
-          Tramvajová souprava T3m+T3m
-          Tramvajová souprava T3R.PLF+T3R.PV

Na konečné v Jablonci bude vystaven vlečný vůz-trolejová věž JED z roku 1899

S ohledem na omezenou kapacitu historických tramvají a ostatních vozů, prosíme o respektování pokynů obsluhy vozidel. Nasazení vozidel na jednotlivé spoje se může z provozních důvodů měnit.

Posledním dnem s pravidelným provozem MHD úzkorozchodných tramvají do Jablonce nad Nisou bude sobota 17. 7. 2021. 

<tm>

Tisková zpráva 21/10 - SDP

Skončí konečně trestání dopravních podniků za ekologické chování prostřednictvím POZE? 

Praha, 16. června 2021

Společným úsilím se Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážním dopravcům podařilo prosadit do aktuálně projednávané novely zákona o podporovaných zdrojích energie pozměňovací návrh, který by měl odstranit rozpor v aktuálním přístupu státu k provozování elektrických trakcí a jeho závazkem na snižování emisí oxidu uhličitého.

Současná podoba legislativy týkající se podporovaných zdrojů energie zatěžuje spotřebitele silové elektřiny poplatky z obnovitelných zdrojů energie (POZE). „Problémem je, že do skupiny těchto spotřebitelů spadají i provozovatelé vozidel na elektřinu. Pro dopravní podniky to znamená, že provoz ekologicky čistých vozů je de facto znevýhodňován oproti užívání autobusů se spalovacím motorem. Jestliže má stát na jedné straně zájem na snižování ekologické zátěže, v poslední době zejména produkce oxidu uhličitého, je finanční zatížení vozidel na elektřinu nelogické,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR.

Sdružení dopravních podniků ČR připravilo společně s železničními dopravci pozměňovací návrh, který by osvobodil provozovatele vozidel na elektřinu od placení příspěvku na obnovitelné zdroje energie podobně, jako je tomu například v Německu. Předkladatelem návrhu je místopředseda Hospodářského výboru Martin Kolovratník, který pro něj získal v tomto garančním výboru doporučující stanovisko pro závěrečné třetí čtení. Výše uvedená změna má 100% podporu všech dopravních podniků v České republice.

Ačkoli byl tento pozměňovací návrh předem projednán s ministerstvem průmyslu a obchodu, MPO na poslední chvíli změnilo svůj názor a dalo k návrhu negativní stanovisko. Odůvodnilo je nedostatkem financí. „Veřejná doprava přináší ročně prostřednictvím poplatků POZE do státní pokladny zhruba 900 milionů Kč. Je však třeba si uvědomit, že dopravní podniky a České dráhy, kterých se projednávaná problematika týká, jsou financovány z veřejných rozpočtů. Jde tedy o platby z jedné kapsy státní kasy do druhé,“ vysvětluje Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR.

Návrh prošel v poslanecké sněmovně již druhým čtením a předpokládá se jeho projednávání ve 3. čtení na aktuální schůzi poslanecké sněmovny. “Pevně věříme, že u poslanců zvítězí zdravý rozum a podpoří provoz ekologicky čistých vozidel ve veřejné dopravě, ať už se jedná o tramvaje nebo vlaky,“ doufá Tomáš Pelikán.

V souhrnu za všechny dopravní podniky tvoří dopravní výkon elektrických trakcí více než polovinu vozových kilometrů. Některá města v České republice jsou na tom ještě lépe a patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě. Například v Plzni dvě třetiny dopravních výkonů zajišťují tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí města škodlivinami.

Pokud se podíváme na to, jaký druh dopravy přepraví nejvíce cestujících, je význam elektrické trakce ještě zásadnější – v místových kilometrech je dnes téměř 70 % výkonů prováděno v elektrické trakci. Pro další rozvoj elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů mají navíc dopravci zpracovány další koncepční materiály.

<SDP>

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra.

 

Tisková zpráva 21/11 - rekonstrukce tratě na JBC

Rekonstrukce tramvajové tratě do Jablonce nad Nisou 

Liberec 17. 6. 2021

V současné době probíhají poslední přípravy na zahájení dokončení rekonstrukce tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Od původního záměru dovést tramvajovou trať v Jablonci nad Nisou až na nový terminál hromadné dopravy v blízkosti Kamenné ulice muselo být pro tuto chvíli upuštěno vlivem legislativních problémů. Nakonec se podařilo s ministerstvem dopravy dojednat po přepracování ekonomické analýzy alespoň provedení rekonstrukce na současnou konečnou zastávku v Tyršových sadech.

Součástí stavebních prací je dokončení rekonstrukce zbývajících úseků trati s částečnými úpravami vlastní polohy tramvajové trati včetně přemístění některých výhyben s ohledem na současné technické normy, plynulost a bezpečnost provozu.

Těmto pracím bude jako první etapa předcházet v úseku U Lomu – Vratislavice výhybna provedení změny rozchodu na standardních 1435 mm. S tím bude současně opraveno odvodnění opěrné zdi pod Novou Rudou, doplnění stacionárních mazníků kolejových oblouků, kompletní podbití části tratě na pražcích a přebroušení hlavy kolejnic včetně úseku Fügnerova – U Lomu. Termín zahájení je 19. července 2021. Zahájení provozu mezi Libercem a Vratislavicemi na přerozchodované trati je stanoven nejpozději 19 listopadu 2021. V době této výluky budou vyměněny podvozků vozů, které jsou již připraveny ve vozovně tramvají.

Následují stavební práce na čtyřech úsecích:

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola (1. úsek)

V tomto úseku dojde především ke změně polohy současné výhybny tak, aby na současné silnici I/14 byl odstraněn složený oblouk, který zvláště směrem od Liberce byl častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude mimo zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za tratí.

Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna (2. úsek)

V tomto úseku dojde k největším změnám ve vedení trasy. Od ulice Za tratí začne tramvajová trať stoupat do prostoru bývalého dopravny železniční trati Proseč nad Nisou (opuštěná staniční budova bude zbourána) tak, aby zde vzniklo nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. Po opuštění výhybny bude společný přejezd se železniční tratí krytý závorami. V další části zanikne současná výhybna Proseč. V celém tomto úseku dojde k důslednému oddělení silniční a tramvajové dopravy.

Úsek Nový svět – Měnírna (3. úsek)

V tomto úseku bude vybudována nová výhybna, ke které povede zcela nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská (překlene ulici Za říčkou). Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100m. V Zeleném údolí bude vybudován zcela nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu (posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy.

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní (4. úsek)

V nejkratším pracovním místě dojde k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce Liberecká x U Nisy.

Součástí všech úseků je instalace osvětlení tramvajové trati z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany zraku řidičů tramvají. Standardem jsou nové přístřešky a světelné informační tabule na všech zastávkách

Dalšími stavbami je kompletní rekonstrukce měnírny a nové signalizační zařízení s vyšším stupněm zabezpečení na jednokolejné trati s dohledem řídícího dispečera.

Všechny úseky budou financovány z Operačního programu Doprava 2014-2020

Prioritní osa:
1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Investiční priorita:     
3 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu 
prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností      

Specifický cíl:             
1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné 
dopravy ve městech v elektrické trakci

Poslední částí je úprava smyčky v Tyršových sadech, která ale bude financována pouze z vlastních zdrojů.

 

<tm>

Tisková zpráva 21/09 - plnička CNG

Zprovoznění nové plničky dopravního podniku na CNG

Liberec 11. 1. 2021 

Autobusový vozový park Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) v současné době představuje zhruba necelou stovku vozidel.  Z toho celkem 38 ks autobusů je s pohonem CNG. Provozování doplňování stlačeného plynu u externích dodavatelů je pro dopravní podnik časově náročné s  nezanedbatelnými finančními náklady. V praxi to vypadalo tak, že 2 až 3 zaměstnanci strávili celou noční směnu jízdami k externím plnícím zařízením.

„Na začátku roku 2020 se DPMLJ rozhodl pro výstavbu vlastní kapacitní plnící stanice, která zaručí spolehlivý provoz s nižšími provozními náklady a nezávislost dopravního podniku na externích dodavatelích,“ zdůrazňuje Ing. Michal Zděnek, předseda představenstva DPMLJ, a.s.

Vlastní výstavba plnící stanice byla podmíněna souhlasem správců distribuční sítě plynu a elektrické energie pro zajištění dostatečné kapacity těchto sítí. Tato skutečnost se za vzájemně dojednaných podmínek nakonec podařila.  

Výstavba plnící stanice CNG byla realizována v období od listopadu 2020 do dnešního dne. Před vlastní výstavbou bylo nutno uvolnit prostor, vystavět opěrnou zeď se sousedními pozemky a přeložit osvětlovací stožáry.

„Z důvodu absence dešťové kanalizace je součástí úpravy ploch podzemní nádrž pod nově upraveným parkovištěm s kapacitou 90m3, tak aby i při přívalových deštích bylo zaručeno max. 7 litrů za vteřinu odtoku povrchových vod do splaškové kanalizace,“ vysvětluje Mgr. Petr Žídek, předseda dozorčí rady dopravního podniku.

Další nutnou podmínkou výstavby plnící stanice byla výstavba nové trafostanice včetně kompletních nových rozvodů elektrické energie po celém areálu. Nová trafostanice je již koncipována pro budoucí změnu napěťové hladiny přívodů vysokého napětí ze současných 10 kV na 22 kV instalací transformátoru s přepínatelnými vývody a reservním prostorem pro umístění druhého transformátoru.

  

<tm>