logo dpmlj

Překlad

Tarif pro relaci Liberec - Jablonec nad Nisou platný od 1.9.2018

 

Ceny jízdného pro RELACI Liberec - Jablonec nad Nisou - Liberec) upravuje

TARIF IDOL platný od 1.9.2018

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje.

Dále pak aktuální ceník IDOL platný od 1.11.2019.