logo dpmlj

Překlad

Tarif pro relaci Liberec - Jablonec nad Nisou

Ceny jízdného pro RELACI Liberec - Jablonec nad Nisou - Liberec upravuje:

platný TARIF IDOL

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje.

Dále pak ceník IDOL