logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Tisková zpráva 21/5 - Sociální automobil

Provoz sociálního automobilu zastavila po deseti letech technická závada.  
  
Liberec 30. 3. 2021 
 
Sociální automobil se od 1. dubna 2021 nerozjede. Současný technický stav vozidla neumožňuje dopravnímu podniku kvalitně a bezpečně provozovat nabízenou službu pro veřejnost. V danou chvíli se posuzují možnosti, kdy a za jakých podmínek, bude služba opět cestujícím nabízena.  
 
Sociální automobil jezdí po Liberci od roku 2011. Speciálně upravené vozidlo s elektrickou plošinou se rozjelo ve spolupráci DPMLJ, a.s., Statutárního města Liberec a Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje 

Automobil využívají osoby s nemocí pohybového aparátu samostatně se pohybující nebo s doprovodem, dále pak vozíčkáři a vlastníci ZTP a ZTPP, kteří nemohou cestovat běžnou libereckou MHD. Převozu do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, domovů důchodců, budovy Krajského úřadu a Magistrátu města Liberce předcházela rezervace přepravy. Cena za přepravu činí 30 Kč dospělí, 14 Kč pro děti ve věku 6 – 15 let. Sociální automobil patří mezi vyhledávané služby, přestože je provoz omezen pouze na pracovní dny v čase od 7:00 do 16:00 hodin. 
 
Obsluha vozidla se měnila minimálně. Řidiči dopravního podniku, kteří službu zajišťovali, byli k cestujícím nejen empatičtí, ale zároveň jim byli také fyzickou oporou.  
 
Sociální automobil ročně přepravil okolo 2 500 osob. S příchodem covidové epidemie se počet cestujících v roce 2020 snížil na 2 000. 

<tm>

Výluka na trati linky č. 2 a 3 v úseku Viadukt Horní Hanychov

Z technických důvodů (oprava propustku Janovodolského potoka) bude probíhat nepřetržitá výluka na trati linky č. 2 a 3 v úseku Viadukt – Dolní a Horní Hanychov od 2. dubna 2021 04:00 hod. do odvolání (cca 3 měsíce)

V úseku Viadukt–Dolní a Horní Hanychov bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X2 a X3, linky pojedou podle výlukového jízdního řádu. Přestupní stanice mezi náhradní autobusovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova a tramvajovou dopravou do Lidových sadů bude zastávka Viadukt v ulici Hanychovská.

Zastávka Staré Pekárny bude v obou směrech posunuta o cca 100 metrů ve směru do centra.

Informace o nasazení nízkopodlažních vozidel po dobu výluky podá provozní dispečink na telefonním čísle 485 344 192.

DPMLJ,a.s.

Dopravní opatření na lince č. 5 a 11

Vážení cestující,

z důvodu nízké poptávky po přepravě a zvyšujících se nákladů budou od pondělí 8. března 2021 od 04:00 hod. do odvolání linky provozovány pouze v úseku Fügnerova – Vratislavice nad Nisou – Jablonec nad Nisou. Doprava v úseku Fügnerova – Viadukt bude kromě pár spojů zatahujících do vozovny (ukončeny v zastávce Rybníček) zrušena. Nástupní místo v terminálu Fügnerova směr Vratislavice nad Nisou a Jablonec nad Nisou bude pouze v tramvajovém obratišti (stanoviště č. 11).

Na lince č. 5 a 11 bude platit nový jízdní řád.

DPMLJ,a.s.

Mimořádná opatření v MHD

Vážení cestující,
ve spojitosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR platí v městské hromadné dopravě po Liberci tato opatření:


Od 10.5.2021 

S platností od pondělí 10. 5. 2021 je v městské hromadné dopravě v Liberci:

  • obnoven nástup předními dveřmi u autobusů (odstranění zábran vymezujících prostor řidiče)
  • rozšíření služby o prodej jízdenek u řidičů v autobusech a tramvajích
  • po 20. hodině mohou cestující používat všechny dveře vozu pro nástup i výstup
  • řidiči mají povinnost mít nasazený respirátor pouze při prodeji jízdenky, při manipulaci s plošinou pro vozíčkáře a při vstupu do prostoru pro cestující (apod. situace)
  • nadále platí povinnost pro řidiče umožnit nástup a výstup cestujících otevíráním všech dveří, cestující tedy nepoužívají tlačítka pro otevírání dveří
  • výjimkou jsou zastávky v režimu „na znamení“, signál k otevření dveří dává cestující

Uvedená opatření budou v platnosti do doby, než dojde na základě rozhodnutí vlády k dalším změnám plynoucím z aktuální situace v České republice.


Od 8.3.2021 
Zavedení omezeného provozu v MHD Liberec od 8. března 2021 - změna jízdních řádů.

Nejvýznamnější změny v jízdních řádech MHD Liberec - pozor tramvajové linky č.5 a 11 nově jen z Fügnerovy směr Jablonec (tedy nově nezajíždí k vlakovému a autobusovému nádraží). K odjezdu využijte stanoviště č.11 (ve smyčce Fügnerova).

Nadále zůstává v platnosti zrušení provozu školních linek č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59.


Od 6.3.2021 
Zákaz cestování mezi okresy, mimo schválených výjimek - nově udělení výjimky pro Liberec a Jablonec nad Nisou.

Cestující z Vratislavic nad Nisou nyní mohou bez potvrzení cestovat do okresu Jablonec nad Nisou a naopak cestující z Proseče nad Nisou mohou cestovat bez potvrzení do okresu Liberec.


Od 1.3.2021 
Zákaz cestování mezi okresy, mimo schválených výjimek.

Tramvajová linka č.11 a autobusová linka č.18 zajišťují přepravu mezi dvěma okresy a proto pro zajištění plynulosti dopravy, Vás žádáme o připravenost dokladů prokazující Vaši cestu z okresu do okresu.


Od 1.3.2021 
Na základě rozhodnutí Vlády ČR o zrušení školní docházky bude od pondělí 1.3.2021 do odvolání zrušen provoz školních linek č. 51, 52, 53, 55, 56 a 59.

Nadále zůstane zrušen provoz školních linek č. 54, 57 a 58.


Od 25.1.2021 
Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) v reakci na nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února 2021 nařizuje použití respirátoru při cestě MHD, a to včetně zastávek a nástupišť. Toto nové opatření má pomoci účinněji chránit cestující i zaměstnance dopravních podniků a snížit šíření kapének nových intenzivnějších mutací koronaviru Covid-19.


Od 28.10.2020 dochází, na základě opatření státu a zadání objednatele, ke změně jízdního řádu komerční autobusové linky č.500 (OC Nisa - Fügnerova). Nově bude linka ukončena po 20 hodině a provoz bude zajišťován pouze pondělí až sobota. O nedělích je provoz linky dočasně pozastaven. Aktuální jízdní řád.


Z nařízení vlády ČR je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ch. roušky, respirátory, NANO roušky) do prostředků veřejné hromadné dopravy.

Upozorňujeme, že na veřejnosti je také zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje (tedy i na zastávkách a čekárnách).


Od 29. září 2020 zavedl dopravní podnik v souvislosti s nařízením MZ další hygienická opatření ve vozidlech městské dopravy.

- v autobusovém provozu došlo k uzavření prvních dveří (v prostoru řidiče je instalována zábrana bránící vstupu cestujících ke kabině řidiče)

- v tramvajovém provozu se otevírají všechny dveře ve vozidle (řidič je chráněn kabinou)

- došlo ke zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD ve všech typech vozidel s ohledem na omezení vzájemného kontaktu řidičů a cestujících (nástup do vozidel MHD je tedy po celý den dočasně všemi dveřmi = zrušen nástup předními dveřmi po 20-té hodině).

- všechny dveře ve vozidle jsou automaticky otevírány řidičem bez nutnosti obsluhy cestujícími

POZOR:

Nejsou zrušeny zastávky na znamení!

Nejsou zrušeny revizorské kontroly!


Všem doporučujeme dodržování preventivních hygienických zásad