logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Linky č. 23, 28 a 30 - posunutí zastávky MHD Růžodol Mlýn

Vážení cestující,

z důvodu pokračujících prací v ulici Londýnská, bude od středy 16. července 2024 07:00 hod. posunuta zastávka Růžodol Mlýn ve směru do Stráže nad Nisou o cca 100 metrů zpět (před čističku odpadních vod).

DPMLJ,a.s.

Uzavírka ulice Jablonecká-odklon linky č. 21 a 35

Z důvodu uzavírky ulice Jablonecká (výkopové práce), mezi křižovatkami ulic Klášterní a Na Bídě, době od 19. července 04:00 hod. do 4. srpna 2024 24:00 hod. bude probíhat dopravní opatření na lince č. 21 a 35.

Linka č. 21 bude vedena ve směru Králův Háj po objízdné trase ulicí Na Bídě a dále po stávající objízdné trase na Králův Háj. Linka neobslouží zastávku Šaldovo náměstí a Poliklinika.

Linka č. 35 bude vedena obousměrně po náhradní trase ulicí Na Bídě. Linka neobslouží zastávky Šaldovo náměstí a Poliklinika.

DPMLJ,a.s

 

Přehled změn v provozu MHD Liberec platné od 1. července 2024

Změny v provozu MHD Liberec od 1. června 2024

(upraveno 11.7.2024 - doplněna změna na lince č.31.)

Linka č. 14, 16, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 500 a 600

 • Beze změn.

Linky č. 12, 13, 15, 18, 24, 25, 26, 28

 • Na linkách budou platit prázdninové jízdní řády.

Linka č. 2 a 3

 • Bude pokračovat výluka v úseku Fügnerova – Lidové sady – ZOO, kde bude jezdit linka X2 a X3.
 • Na linkách budou platit prázdninové jízdní řády.

Linka č. 5 a 11

 • Bude pokračovat zkrácení spojů do zast. Fügnerova.
 • Na linkách budou platit prázdninové jízdní řády. U linky č. 5 budou v pracovní dny po dobu prázdnin zrušeny spoje v ranní a odpolední špičce.

Linka č. 15, 19, 29 a 40

 • Na linkách bude platit objížďkový prázdninový jízdní řád.
 • Nebudou se obsluhovat zastávky Klášterní, Poliklinika, Internát, Družba a Lukášovské údolí.

Linka č. 17

 • Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.
 • Nebudou se obsluhovat zastávky Košická, Melantrichova a Zimní stadion.

Linka č. 20 a X20

 • Na lince bude platit objížďkový prázdninový jízdní řád.
 • Linka X20 bude jezdit společně se spoji linky 20. Po zastávce Kamenická pojede objízdnou trasou přímo do Pilínkova.

Linka č. 21

 • Na lince bude platit objížďkový prázdninový jízdní řád.
 • Namísto zastávky Vojtěšská bude náhradní zastávkou Textilana.

Linka č. 31

 • Na lince bude platit prázdninový jízdní řád.

Linky č. 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60

 • Po dobu prázdnin budou linky zrušeny.

DPMLJ,a.s

 

Uzavírka ulice Klášterní - změna trasy linek MHD č. 15, 19, 29 a 40 - uzavírka prodloužena

Z důvodu uzavírky ulice Klášterní (výkopové práce) budou v době od 1. července 04:00 hod. do 18. července 2024 24:00 hod.

Linky č. 15, 19 a 29 vedeny ze zastávky Šaldovo náměstí objízdnou trasou ulicí Husova do zastávky Husova a dále po své pravidelné trase. V opačném směru budou linky vedeny po stejné objízdné trase. Linky neobslouží zastávky Klášterní a Poliklinika.

Linka č. 40 bude vedena ze zastávky Šaldovo náměstí po své trase do zastávky Nemocnice a objízdnou trasou ulicemi Klostermannova, Klášterní a Husova zpět do centra. Linka neobslouží zastávky Klášterní a Poliklinika.

UPOZORNĚNÍ: uzavírka ulice Klášterní se prodlužuje do 18. července 2024 24:00 hod.

 

DPMLJ,a.s.

Uzavírka ulice 28. října - změna trasy linky č. 17

Z důvodu uzavírky ulice 28. října (výkopové práce), bude v době od 1.července 2024 04:00 hod. do 1. září 2024 21:00 hod.

Linka č. 17 vedena ze zastávky Fügnerova po objízdné trase ulicemi Blažkova, Náchodská, Dr. Milady Horákové, Košická do náhradní zastávky Babylon, dále ulicemi Košická, Nákladní do zastávky Nádraží, pokračuje ulicemi Žitavská, Hanychovská, Kralická, 28. října, Karolíny Světlé a Herbenova do zastávky Herbenova. Ze zastávky Herbenova do náhradní zastávky Aréna v ulici Jeronýmova (před křižovatkou s ulicí U Školy). Z náhradní zastávky Aréna ulicí U Školy a 28. října do náhradní zastávky 28. října. Z náhradní zastávky 28. října ulicemi 28. října, Kralická, Hanychovská, Žitavská do zastávky Nádraží a dále přes zastávku Babylon do zastávky Fügnerova.

Linka neobslouží zastávky Košická a Melantrichova. Na lince bude po dobu uzavírky platit objížďkový jízdní řád. Linka na objízdné trase zastavuje pouze na výše uvedených zastávkách.

 

DPMLJ,a.s.

Uzavírka ulice Dvorská - dopravní opatření na lince č. 21

Z důvodu uzavírky ulice Dvorská (havárie kanalizace), u křižovatky s ulicí Jablonecká, v době od 1. července 2024 do 31. srpna 2024 24:00 hod., bude probíhat dopravní opatření na lince 21.

Linka bude vedena po objízdné trase ulicemi Jablonecká, Kunratická, Hrubínova, Aloisina výšina a dále po své trase. V opačném směru bude linka vedena po stejné objízdné trase. Linka neobslouží zastávku Vojtěšská (náhradní Textilana), zastávka Školní bude v obou směrech posunuta do ulice Aloisina výšina. Na lince bude platit objížďkový jízdní řáda. Linka na objízdné trase nezastavuje. Na lince bude nasazen pouze malokapacitní autobusy.

DPMLJ,a.s.

Lukášovské Údolí-zrušení zastávek MHD

Vážení cestující,

z důvodů zrušení obratiště autobusů v Lukášovském Údolí, bude od 1. července 2024 linka č. 15 ukončena v zastávce Harcov Myslivna. Zastávky Internát, Družba a Lukášovské Údolí budou zrušeny bez náhrady.

DPMLJ,a.s.

Výluka na trati linky č. 2 a 3 - Rybníček - Lidové sady

Z technických důvodů (oprava kolejiště ve Fügnerově ulici) bude probíhat výluka na tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Rybníček-Lidové sady-ZOO v době od 17. června 04:00 hod. – do 3. srpna 2024 24:00 hod.

Linky č. 2 a 3: V úseku Lidové sady-ZOO - Viadukt bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X2 a X3, linky pojedou podle výlukového jízdního řádu. Přestupním místem mezi náhradní autobusovou dopravou do Lidových sadů-ZOO a tramvajovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova bude zastávka „Nádraží“. Zastávka „Rybníček“ na tř. 1. máje nebude po dobu výluky obsluhována. Tramvajové linky budou ukončeny v zastávce „Rybníček“ v Tatranské ulici, kde bude i nástup pro jízdu do Dolního a Horního Hanychova.

Linky č. X2 a X3: Autobusy náhradní dopravy budou ve směru Lidové sady-ZOO odjíždět ze zastávky Viadukt, pokračují přes zastávku „Nádraží“ (přestupní zastávka mezi linkou č.2/3 a X2/X3) a terminál MHD ve Fügnerově ulici do Lidových sadů-ZOO. V opačném směru pojedou po stejné trase. Ve směru Lidové sady-ZOO budou autobusy náhradní dopravy odjíždět z terminálu MHD ze stanoviště č. 7 (společné s linkou 14,25), ve směru Nádraží, Dolní a Horní Hanychov ze stanoviště č. 2 (společné s linkou 16,22). Linky náhradní dopravy pojedou ze zastávky Šaldovo náměstí objízdnou trasou ulicí Sokolská, Rumjancevova a Šamánkova do zastávky Průmyslová škola a dále po své trase. V opačném směru po stejné objízdné trase.  Linky pojedou podle výlukového jízdního řádu.

Linky č. 5 a 11: budou ukončeny v terminále MHD ve Fügnerově ulici. Úsek Fügnerova-Viadukt nebude obsluhován, k přepravě lze využít linku č. X2 a X3. Nástupní zastávka ve směru Vratislavice n/N. a Jablonec n/N. bude v obratišti-stanoviště č. 11. Na lince bude platit výlukový jízdní řád.

DPMLJ,a.s.

Zrušení zastávky Křižanské sedlo

Křižanské sedlo

Z důvodu generální opravy vozovky mezi zastávkami MHD Novina a Křižanské sedlo, nebude zastávka Křižanské sedlo v době od 1. května 2024 do odvolání (cca 11 týdnů) obsluhována. Víkendové spoje linky č. 16 budou ukončeny v zastávce Novina.

DPMLJ,a.s.