logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Rekonstrukce nástupišť v terminále MHD Fügnerova ulice - 3. část.

Z důvodu rekonstrukce nástupišť terminálu MHD Fügnerova ulice, budou v době od 10. května 2023 08:30 hod. do odvolání stanoviště č. 3 (linka č. 12, 20, 23, 25, 37 a 60) a stanoviště č. 4 (linky č. 17, 27, 36, 500 a 600) posunuty do náhradní společné zastávky na koleje obratiště tramvají (na protější straně u čekárny - viz mapka).

Změny v provozu MHD Liberec platné od 15. května 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 15. května 2023

Linky č. 5, 11 a X11

 • Spoje linky č. 5 s odjezdy v 6:59 a 7:14 z Vratislavic nad Nisou, výhybny budou prodlouženy až do zastávky Viadukt.
 • Spoje linka č. 5 s odjezdy v 7:20 a 7:35 z Liberce, Rybníčku pojedou již ze zastávky Viadukt
 • Zastávka Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady bude přesunuta z tramvajového obratiště do ulice U Nisy, cca 30m před křižovatkou s ulicí Budovatelů, z důvodu začátku rekonstrukce tramvajového obratiště a zjednosměrnění ulice Budovatelů.
 • Zastávka Jablonec nad Nisou, Liberecká:
  • Ve směru do Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady bude zrušena.
  • Ve směru do Vratislavice nad Nisou, výhybna bude přesunuta zpět do ulice Liberecká.
 • Z provozních důvodů dojde ke změně některých spojů linky č. 11:
  • V pracovní dny spoj z Viaduktu s odjezdem ve 20:37 pojede nově jako linka č. 5 a dále bude zrušen navazující spoj linky č. X11 s odjezdem ve 20:56 z Vratislavic nad Nisou, výhybny.
  • V sobotu spoj z Viaduktu s odjezdem ve 21:19 pojede nově jako linka č. 5 a dále bude zrušen navazující spoj linky č. X11 s odjezdem ve 21:39 z Vratislavic nad Nisou, výhybny.
 • Spoj linky č. 11 z Vratislavic nad Nisou, výhybny s odjezdem ve 23:52 bude nově odjíždět ve 23:50.

Linka č. 18

 • V pracovní dny bude spoj s odjezdem ve 12:58 ze zastávky U Pramenů směr Fügnerova posunut na čas 13:04.

Linka č. 22

 • V pracovní dny mezi 15:15 až 16:15 budou upraveny odjezdy spojů v úseku Fügnerova -  Průmyslové zóny Jih – OC Nisa.

Linka č. 25

 • V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 7:25 z Broumovské posunut na 7:22.
 • V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 7:40 z Broumovské posunut na 7:37.
 • V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 7:55 z Broumovské posunut na 7:52.

Linka č. 35

 • V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 14:47 z Fügnerovy posunut na 15:09.

 

DPMLJ, a.s.

Posunutí zastávky Americká

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, bude od  27.dubna 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka MHD Americká ve směru do Průmyslové zóny Jih a OC Nisa posunuta do zastávky pro opačný směr (k čekárně).

DPMLJ,a.s.

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující,

od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3).

DPMLJ,a.s.