logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Změna jízdní řádů MHD Liberec platných od neděle 12. prosince 2021

Přehled změn v provozu MHD Liberec od 12.12.2021

Linka č. 12

 • Úprava datumových poznámek pro sváteční dny

Linka č. 13, 24 a 26

 • Posuny spojů o víkendu z důvodu zavedení linky č. 39 do Stráže nad Nisou
 • V pracovní dny bude spoj linky č. 26 ve 13:35 z Fügnerovy do Stráže zajíždět i do Krásné Studánky.
 • Vybrané víkendové spoje linky č. 24 budou nahrazeny novými spoji linky č. 39 pokračující ze zastávky Pavlovice křižovatka do Stráže nad Nisou a Růžodolu mlýn
 • Na linkách č. 13, 24 a 26 bude platit nový jízdní řád.

Linka č. 15

 • Na základě podnětů od cestujících budou v pracovní dny posunuty spoje s odjezdem z Fügnerovy do Harcova ve 4:47 na 4:55 a spoj s odjezdem z Harcova kostel z 5:01 na 5:10.

Linka č. 16

 • Na základě požadavku Krajského úřadu na rozšíření a posun spojů do Noviny v pracovní dny dochází ke úplné změně jízdního řádu.

Linka č. 18

 • Na základě požadavku Krajského úřadu na rozšíření a posun spojů do Bedřichova v pracovní dny i o víkendu dochází k úplné změně jízdního řádu.

Linka č. 21

 • Ukončení objížďkového jízdního řádu, v platnost vejde jízdní řád platný před objížďkou.

Linka č. 22

 • Úprava datumových poznámek pro sváteční dny

Linky č. 23

 • Vybrané spoje budou v úseku Fügnerova – Zelené Údolí zrušeny bez náhrady. Jako náhradu lze použít spoje linky č. 12.

Linka č. 27

 • Úprava datumových poznámek pro sváteční dny

Linka č. 28

 • Vybrané spoje budou zajíždět do zastávky Stráž nad Nisou
 • U ranních spojů dochází k drobným časovým posunům.

Linka č. 30

 • O víkendu bude linka č. 30 zrušena a nahrazena linkou č. 39, které bude obsluhovat Stráž nad Nisou i Růžodol Mlýn
 • V pracovní dny bude provoz linky č. 30 zachován a bude na ní platit nový jízdní řád 

Linka č. 31

 • Úprava datumových poznámek pro sváteční dny

Linka č. 35

 • Ukončení objížďkového jízdního řádu, v platnost vejde jízdní řád platný před objížďkou.

Linka č. 39

 • Nová víkendová linka nahrazující linku č. 24, které bude prodloužena až do Stráže nad Nisou a Růžodolu Mlýn místo linky č. 30.

Linka č. 500

 • Úprava datumových poznámek pro sváteční dny
 • Ve dnech 25.12, 26.12 a 1.1. nebude linka v provozu

Linka č. 600

 • Úprava datumových poznámek pro sváteční dny
 • Ve dnech 25.12, 26.12 a 1.1. nebude linka v provozu

DPMLJ,a.s.

 

Linka č. 18 U Pramenů

Vážení cestující,

z důvodu výkopových prací, bude od 12. října 2021 07:00 hod. do odvolání zastávka MHD U Pramenů ve směru do centra od Rudolfova posunuta o cca 100 metrů dál ve směru jízdy před čekárnu.

Zastávka MHD U Pramenů ve směru do Rudolfova a centra bude posunuta o cca 20 metrů zpět.

Upozornění: provoz bude řízen semafory, může docházet k několikaminutovému zpoždění.

DPMLJ,a.s.

Mimořádná opatření v MHD (COVID)

Vážení cestující,
ve spojitosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR, platí v městské hromadné dopravě po Liberci tato opatření:


Preventivní opatření:

Pro cestující v MHD platí povinnost chránit si nos a ústa ochrannými prostředky v MHD. 
Z této povinnosti jsou osvobození řidiči ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob.

 • po 20. hodině mohou cestující používat všechny dveře vozidel MHD pro nástup i výstup (zrušen nástup předními dveřmi)
 • nadále platí povinnost pro řidiče umožnit nástup a výstup cestujících otevíráním všech dveří, cestující tedy nepoužívají tlačítka pro otevírání dveří
 • výjimkou jsou zastávky v režimu „na znamení“, signál k otevření dveří dává cestující

Tramvaje:

 

Bez omezení, dle platných jízdních řádů.


Autobusy:

Bez omezení, dle platných jízdních řádů.

 Všem doporučujeme dodržování preventivních hygienických zásad