logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Částečná uzavírka ulice Jablonecká-odklon linek č. 21 a 35.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA LINCE č. 21 a 35

Z důvodu uzavírky ulice Jablonecká v úseku od křižovatky s ulicí Klášterní po křižovatku s ulicí Na Bídě budou linky č. 21 a 35 vedeny v době od 18. října 04:00 hod. do 30. listopadu 2021 24:00 hod. po objízdné trase následovně: 

Linka č. 21 bude vedena ze zastávky Fügnerova po objízdné trase ulicí Na Bídě do zastávky Školní a dále pokračuje po své trase. Linka neobslouží zastávky Šaldovo náměstí (na ulici Jablonecká) a Poliklinika, náhradní spojení linkou č. 15, 19 a 57. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.

Linka č. 35 bude vedena obousměrně ulicí Na Bídě. Linka neobslouží zastávky Šaldovo náměstí a Poliklinika v obou směrech, náhradní spojení linkou č. 15, 19 a 57. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.

DPMLJ,a.s.

Uzavírka ulice Hanychovská - odklon linek MHD č. 36 a 97

Dopravní opatření na lince  č. 36 a 97
 
z důvodu uzavírky ulice Hanychovská v úseku od zastávky Staré Pekárny po ulici Krkonošská (oprava kolejiště) budou linky č. 36 a 97 vedeny v době od 16. října 04:00 hod. do odvolání (cca 5 týdnů) objízdnou trasou následovně:

Linka č. 36 bude vedena ze zastávky 28. října do náhradní zastávky Staré Pekárny v ulici Kralická u křižovatky s ulicí Ještědská, dále pokračuje objízdnou trasou ulicí Ještědská, Kubelíkova a Americká do náhradní zastávky Krkonošská v ulici Hanychovská (před květinářstvím) a dále pokračuje po své trase. Linka na objízdné trase nezastavuje.

Linka č. 97 bude vedena z náhradní zastávky Staré Pekárny v ulici Kralická objízdnou trasou ulicí 28. října a Doubská do zastávky Nádraží. Linka neobslouží zastávky Krkonošská (náhradní Staré Pekárny) a Viadukt. Linka na objízdné trase nezastavuje.

Upozornění: tramvajové linky č. 2 a 3 budou v úseku od zastávky Krkonošská po zastávku Staré Pekárny svedeny na jednu kolej. Z tohoto důvodu může na linkách docházet k několikaminutovému zpoždění.

DPMLJ,a.s.

Linka č. 18 U Pramenů

Vážení cestující,

z důvodu výkopových prací, bude od 12. října 2021 07:00 hod. do odvolání zastávka MHD U Pramenů ve směru do centra od Rudolfova posunuta o cca 100 metrů dál ve směru jízdy před čekárnu.

Zastávka MHD U Pramenů ve směru do Rudolfova a centra bude posunuta o cca 20 metrů zpět.

Upozornění: provoz bude řízen semafory, může docházet k několikaminutovému zpoždění.

DPMLJ,a.s.

Změna nástupní zastávky Vratislavice výhybna

Vážení cestující,

Od 6. srpna 2021 11:00 hod. do odvolání bude nástupní zastávka linky X5 a X11 Vratislavice výhybna ve směru do Liberce přesunuta na ulici Tanvaldská (u bývalého zahradnictví).

 

Zrušení zastávky MHD Stračí

Vážení cestující,

z důvodu stavebních prací v ulici Letná ( od křižovatky s ulicí Polní po křižovatku s ulicí Norská), bude od pondělí 2. srpna 2021 04:00 hod. do odvolání zrušena pro linky č. 12, 14, 32, 34 a 97 zastávka MHD Stračí v obou směrech. Náhradní zastávka Pavlovice stadion.

DPMLJ,a.s.

Výluka na trati linky č. 5 a 11 Liberec-Jablonec nad Nisou

Z technických důvodů bude probíhat výluka na trati linky č. 5 a 11  Liberec Rybníček – Jablonec nad Nisou Tyršovy sady v době od 18. července do odvolání (cca 5 měsíců)

Tramvajová doprava bude nahrazena autobusy linky č. X5 a X11, provoz bude veden dle výlukových jízdních řádů, se zastávkami určenými pro náhradní autobusovou dopravu. Zastávka Rybníček v ulici Tatranská bude konečnou a nástupní zastávkou náhradní dopravy. Linky náhradní dopravy zastavují i v zastávce Rybníček v ulici 1. máje.  Linky náhradní dopravy budou po dobu výluky odjíždět do Vratislavic N.N a Jablonce N.N. ze stanoviště č.9 (společné s linkou č.2 a 3 do Lidových sadů). Ve směru z centra bude zřízena zastávka Mlýnská. Od soboty 24. července 2021 bude zastávka Pivovarská přemístěna do náhradní zastávky v ulici Tanvaldská u křižovatky s ulicí Donská. Zastávka Lékárna bude přesunuta na ulici Tanvaldská (k budově lékárny), ve směru do centra před Porsche vilu. Z důvodu stavebních prací může docházet u spojů náhradní dopravy k několikaminutovému zpoždění. Vozidla náhradní dopravy budou vybavena automaty na prodej jízdenek MHD. Autobusy náhradní dopravy zastavují pouze na určených zastávkách. Na linky náhradní dopravy budou nasazena pouze nízkopodlažní vozidla.

Upozornění : Linka X5 bude ukončena v zastávce Vratislavice N.N. výhybna, s postupem prací bude ukončena v náhradní zastávce Vratislavice N.N. U Cukrárny v ulici Dlouhomostecká (termín změny konečné bude včas upřesněn). Úsek Vratislavice N.N. kostel - Vratislavice N.N. výhybna bude obsluhovat pouze linka č. X11.

UPOZORNĚNÍ!! Zastávky Sídliště Nové Vratislavice, Nový Svět (směr Jablonec n.N.) a Měnírna nebudou po dobu výluky obsluhovány.

  Platí od 18. července do 23. července 2021

Platí od 24. července 2021

DPMLJ,a.s

Dopravní opatření na linkách MHD v souvislosti s uzavírkou ulice Sokolská

Informace o objízdných trasách autobusových linek MHD č. 13, 24, 26, 28, 32, 99 a 600 v souvislosti s uzavírkou ulice Sokolská (rekonstrukce komunikace  úseku od křižovatky s ulicí Zhořelecká po křižovatku s ulicí Pastýřská) v době 

                                                     od 12. července 2021 do odvolání (cca 5 měsíců)

Linky č. 13, 24, 26 a 99  budou mezi zastávkami Dopravní hřiště a Šaldovo náměstí vedeny v obou směrech po objízdné trase ulicemi Zhořelecká, Krajinská, Ruprechtická, Budyšínská, Rumjancevova, nám. Dr. E. Beneše (pouze ve směru do centra) a Sokolská. V ulici Krajinská budou pro oba směry zřízeny náhradní zastávky za zastávku U Dvora. Linky nebudou obsluhovat zastávky U Dvora (náhradní v ulici Krajinská), Sokolská (náhradní Nám. Dr. E. Beneše) a Sokolská most (náhradní Sokolská u zdi). 

Linky č. 28 a 32  budou mezi zastávkami Dožínková a Šaldovo náměstí vedeny v obou směrech po objízdné trase ulicemi Chrastavská, Valdštejnská, Železná a Sokolská. Linky nebudou obsluhovat zastávky Sokolská (náhradní Nám. Dr. E. Beneše) a Sokolská most (náhradní Sokolská u zdi).

Linka č. 600 bude vedena objízdnou trasou ulicí Chrastavská

Linky na objízdné trase nezastavují. Na linkách budou po dobu uzavírky platit objížďkové jízdní řády.

DPMLJ,a.s.

Mimořádná opatření v MHD (COVID)

Vážení cestující,
ve spojitosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR, platí v městské hromadné dopravě po Liberci tato opatření:


Preventivní opatření:

Pro cestující v MHD platí povinnost chránit si nos a ústa ochrannými prostředky v MHD. 
Z této povinnosti jsou osvobození řidiči ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob.

  • po 20. hodině mohou cestující používat všechny dveře vozidel MHD pro nástup i výstup (zrušen nástup předními dveřmi)
  • nadále platí povinnost pro řidiče umožnit nástup a výstup cestujících otevíráním všech dveří, cestující tedy nepoužívají tlačítka pro otevírání dveří
  • výjimkou jsou zastávky v režimu „na znamení“, signál k otevření dveří dává cestující

Tramvaje:

 

Bez omezení, dle platných jízdních řádů.


Autobusy:

Bez omezení, dle platných jízdních řádů.

 Všem doporučujeme dodržování preventivních hygienických zásad

Změna konečné linky X5

Vážení cestující,

od pondělí 16. srpna 2021 04:00 hod. do odvolání nebude linka č. X5 zajíždět do zastávky Vratislavice n. N. výhybna, ale nově bude vedena ze zastávky Vratislavice n. N. kostel ulicí Dlouhomostecká do zastávky U Cukrárny. Pro jízdu do Liberce lze využít i zastávku U Závor.

DPML,a.s.