logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Uzavírka ulice Žitavská -odklon autobusových linek č. 16, 22, 27, 30, 34, 37 a 94.

Informace o objízdné trase autobusových linek MHD č. 16, 22, 27, 30, 34, 36, 37 a 94 v souvislosti s uzavírkou ulice Žitavská (úprava ulice Žitavská ) v době od  3. října 2022 04:00 hod. do odvolání (cca 15 dnů).                                                                                                                                         

Linky č. 16, 22, 27, 30, 34, 37 a 94  budou vedeny ve směru do centra objízdnou trasou ulicí Jungmannova, Metelkova, Františkovská a Vaňurova do náhradní zastávky Nádraží v ulici Nákladní před budovu Správy železnic. Ve směru z centra pojedou linky po své trase bez omezení. Linky na objízdné trase nezastavují. Na linkách budou platit stávající jízdní řády.

Linka č. 36 bude vedena z náhradní zastávky Jungmannova (před okružní křižovatkou – viz mapka) ulicí Metelkova, Františkovská a Vaňurova do náhradní zastávky Nádraží (před budovou Správy železnic). Pokračuje po své trase až do náhradní zastávky Staré Pekárny v ulici Kralická a do náhradní zastávky Krkonošská. Ze zastávky Viadukt pokračuje po své trase. Linka na objízdné trase nezastavuje. Na lince bude platit stávající jízdní řád.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu delší objízdné trasy, může na linkách docházet k několikaminutovému zpoždění.

 

 

DPMLJ,a.s.

 

 

 

Výluka na lince č. 2 a 3 a omezení na lince 5 a 11.

Z důvodů (oprava kolejiště v ulici Ještědská (Janův Důl) bude probíhat nepřetržitá výluka na tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Viadukt – Dolní a Horní Hanychov v době od 3. října 2022 04:00 hod. do 28. října 2022 02:00 hod. 

V úseku Viadukt – Dolní a Horní Hanychov bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X2 a X3, linky pojedou podle výlukového jízdního řádu. Přestupní stanice mezi náhradní autobusovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova a tramvajovou dopravou do Lidových sadů bude zastávka „Viadukt“.

Linky č. X2 a X3 – budou vedeny ze zastávky Viadukt objízdnou trasou ulicemi Americká a Kubelíkova. Linky neobslouží zastávky Staré Pekárny, Vápenka a Janův Důl. Zastávka Krkonošská bude v obou směrech posunuta před křižovatku s ulicí Americká, zastávka Kubelíkova ve směru do Hanychova za křižovatku Kubelíkova-Ještědská. Zastávka Dolní Hanychov ve směru do centra bude posunuta o cca 100 metrů dál ve směru jízdy. V opačném směru po stejné objízdné trase. Na linkách bude platit výlukový jízdní řád. Linky na objízdné trase nezastavují.

Linky č. 2 a 3 – na linkách budou po dobu výluky platit výlukové jízdní řády.

Linka č. 17 – bude vedena po dobu výluky tramvajového provozu ze zastávky 28. října ulicemi 28. října, Ještědská, Hanychovská, Žitavská, Nákladní a Košická. Linka ve směru do centra obslouží i zastávky Vápenka, Staré Pekárny, Krkonošská (náhradní zastávka), Viadukt, Nádraží a dále již po své trase. Zastávka Staré Pekárny bude posunuta do ulice Ještědská před křižovatku s ulicí Kralická.

Upozornění: Linka neobslouží zastávky Herbenova (náhradní 28.října) a Aréna (náhradní Zimní stadion). Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.

Linka č. 36 – zastávka Staré pekárny bude posunuta do ulice Kralická před křižovatku s ulicí Ještědská

Linka č. 94 bude vedena ze zastávky Kubelíkova objízdnou trasou ulicí Kubelíkova a Americká (do obratiště linky č. 22) a pokračuje ulicemi Americká, Uralská, Švermova a po objízdné trase ulicí Vaňurova do náhradní zastávky Nádraží v ulici Nákladní před budovou Správy železnic. Linka neobslouží zastávky Janův Důl, Vápenka, Staré Pekárny a Krkonošská. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.

Linka č. 97 – bude vedena ze zastávky Kubelíkova objízdnou trasou ulicemi Kubelíkova a Americká do náhradní zastávky Krkonošská a dále pokračuje po své trase. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád. Linka neobslouží zastávku Janův Důl (náhradní Kubelíkova), Vápenku a Staré Pekárny (náhradní Krkonošská).

Linka č. 5 a 11: bude ukončena v zastávce Rybníček v ulici Tatranská, která bude zároveň i nástupní do Vratislavic nad Nisou a Jablonce nad Nisou. Úsek Rybníček-Viadukt nebude obsluhován, k přepravě lze využít linku č. 2 a 3. Na lince č. 5 a 11 budou platit výlukové jízdní řády.

UPOZORNĚNÍ: z důvodu delší objízdné trasy může na linkách docházet k několikaminutovému zpoždění.

 

DPMLJ,a.s.

 

Zrušení zastávky Ruprechtická

Vážení cestující,

Z technických důvodů bude od pondělí 12. září 2022 08:00 hod. do odvolání zastávka Ruprechtická, ve směru do centra, Z R U Š E N A.

Nejbližší nástupní zastávka je U Jelena.

DPMLJ,a.s.

 

Posunutí zastávky MHD Ruprechtická

Vážení cestující,

z důvodu výkopových prací v prostoru zastávky Ruprechtická, ve směru z centra, bude v době od 5. září 2022 04:00 hod. do odvolání, zastávka Ruprechtická posunuta o cca 200 metrů dál ve směru jízdy (za křižovatku s ulicí Divišova).

DPMLJ,a.s.

Posunutí zastávky MHD U Pramenů

Vážení cestující,

z důvodu výkopových prací, bude opět od 25. července 2022 07:00 hod. do odvolání, zastávka MHD U Pramenů ve směru do centra od Rudolfova posunuta o cca 100 metrů dál ve směru jízdy před čekárnu. Zastávka MHD U Pramenů ve směru do Rudolfova a centra bude posunuta o cca 20 metrů zpět.

Upozornění: provoz bude řízen semafory, může docházet k několikaminutovému zpoždění.

DPMLJ,a.s.