logo dpmlj

Překlad

Získání ŘO B, D

Příprava žadatelů o ř.o. skupiny „B“ - osobní automobil

Výuka probíhá dle základního nebo individuálního výukového plánu stanovenéh zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jeho prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb..

1 vyučovací hodina = 45 minut

Základní výuka (ZVP) – doba trvání 8 – 9 týdnů, klasické přednášky, celkem 36 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                18           2             10           2             4             předepsaný počet vyučovacích hodin

Individuální výuka (IVP) – doba trvání 5 týdnů, konzultace, celkem 12 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                5             1             3             1             2             předepsaný počet vyučovacích hodin

Význam zkratek

PPV – pravidla provozu vozidel

OÚV – ovládání a údržba vozidla

TZBJ – teorie a zásady bezpečné jízdy

ZP – zdravotní příprava

OP – opakování

Výcvik pro všechny formy výuky (ZVP,IVP, VIP) shodný, celkem 28 + 6 hodin

                AC          MP         SP           SP           PV-ÚV           PV-ZP           předmět

                2             5             12           9             2                  4               počet hodin

Význam zkratek

AC – autocvičiště

MP – malý provoz

SP – střední provoz

SP – silný provoz

PV – ÚV praktický výcvik – údržba vozidla

PV – ZP praktický výcvik – zdravotní příprava

Na autocvičišti absolvujete 4 hodiny.

Během praktických jízd ujedete minimálně 450 km.

Nadstandardní výuka (VIP)** – doba trvání min. 18 dnů

                               výuka probíhá dle individuálního výukového plánu, místo a čas dohodou

                               nástup na jízdu a ukončení jízdy v Liberci dle požadavků žáka

                               přednost při určování termínů na jízdy

                               v případě neúspěchu při závěrečných zkouškách, opravné zkoušky zdarma

Příprava žadatelů o ř.o. skupiny „D“ (RB-D,RC-D, RC1-D, RD1-D) - autobus

Výuka probíhá dle základního nebo individuálního výukového plánu stanovenéh zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jeho prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb..

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B, C a podskupiny C1, D1 – osobní automobil, nákladní automobil, malý nákladní automobil, malý autobus

Plán výuky, celkem 38 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                10           12           10           2             4             předepsaný počet vyučovacích hodin

Plán výcviku RB-D, celkem 42 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                4             16           10                           8                             4                             počet hodin

Plán výcviku RC-D, celkem 20 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             8             4                             2                             4                             počet hodin

Plán výcviku RC1-D, celkem 22 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             8             6                             2                             4                             počet hodin

Plán výcviku RD1-D, celkem 24 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             10           6                             2                             4                             počet hodin

Kondiční jízdy

Pro řidiče s ř.o. skupiny „B a „D“

Pro řidiče, kteří dlouho neřídili vozidlo zařazené do příslušné skupiny ř.o.

                               potřebují získat sebevědomí pro řízení vozidla

                               se chtějí zdokonalit v řízení a osvojit si způsob defenzivní jízdy