logo dpmlj

Překlad

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Název subjektu

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Profil společnosti

Akciová společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou byla založena 1. dubna 1993 jako nástupce zrušeného státního podniku Dopravní podnik města Liberce. Akcionáři jsou Statutární město Liberec a Statutární město Jablonec nad Nisou.

Dopravní podnik zajišťuje zejména provoz městské hromadné dopravy ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou a v jejich blízkém okolí, k čemuž disponuje vozovým parkem autobusovým a tramvajovým. Předmět podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, opravy silničních vozidel, provozování dráhy a drážní dopravy, silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, provozování autoškoly, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Organizační struktura

viz. Organizační struktura

Kontakty, spojení, doručovací adresa

viz. Kontakty

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sekretariát společnosti (vozovna tramvají, Mrštíkova ul.)
kontaktní adresa: Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71
telefon: 485 344 132
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny: PO-PÁ 8:00 - 13:00
(po dohodě je možné i v jiný čas)

Adresa internetové stránky

www.dpmlj.cz

Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna 8090012/0800

Identifikační číslo

IČO: 47311975

Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ47311975

Úhrady za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

SAZEBNÍK

Formuláře:

Žádosti a odvolání o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. musí být vyplněny na předepsaných formulářích.

F 16001-00_1 Žádost o poskytnutí informace

F 16001-00_4 Odvolání proti zamítnutí žádosti o poskytnutí informace

F 16001-00_5 Odvolání proti marnému plynutí lhůty pro vyřízení žádosti

Přehled žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Evidenční číslo

Žadatel

Datum podání žádosti

Předmět žádosti

Způsob předání

1/2012

Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s.

20.2.2012

Kopie smluv o spolupráci se společností Busline, rozhodnutích o výběru společnosti Busline a o veřejných službách v přepravě  mezi DPMLJ x MML x SMJ.

písemná podoba

2/2012

PhDr. Jaromír Baxa

27.4.2012

Seznam faktur DPML a DPMLJ za období 1.9.2008 až 31.3.2012.

elektronicky (velký objem)

3/2012 Sůra Jan 26.9.2012 Dotazy k dodávkám PHM písemná podoba
4/2012 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o 2.11.2012 Informace o LCD obrazovkách umístěných ve vozidlech MHD. písemná podoba
1/2013 Ekologický právní servis, Mgr. Jitka Kmošková 27.8.2013 Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb.

elektronicky

2/2013 Mgr. Jaroslav Tauchman 31.8.2013 Faktury spol. KODAP vůči DPMLJ za období 2011-31.8.2013 elektronicky
3/2013 EQUITA Consulting s.r.o, Jan Sekanina 19.9.2013 Informace týkající se dodávek tištěných jízdenek DPMLJ, a.s. písemná podoba
1/2014 Petr Červa 21.5.2014 Žádost o informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. elektronicky
2/2014 Martin Kameník, Oživení o. s. 16.9.2014 Žádost o informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (stanovy, organizační řád, smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a DR, záměry prodeje/pronájmu nemovitostí, atd.). elektronicky 
3/2014 Martin Kameník, Oživení o. s. 29.9.2014 Žádost o zaslání etického kodexu, mechanismus nahlášení podvodného - neetického jednání, měsíční výše mzdy členů DR či představenstva, kteří jsou současně zaměstnanci DP. elektronicky
1/2015 Mgr. Bc. Jakub Michálek  18.3.2015 Žádost o informace podle zákona čísla 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - smlouvy ERIKA, a.s.(CROWSNEST, a.s.) elektronicky
2/2015 Mgr. Bc. Jakub Michálek prostřednictví p. Loužek Jan 25.3.2015 Žádost o informace podle zákona čísla 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - smlouvy nástupnické firmy Direct Pay s.r.o., celková výše provize za r. 2014  elektronicky
elektronicky
2/2015 Mgr. Bc. Jakub Michálek prostřednictví p. Loužek Jan 8.4.2015 Žádost o informace podle zákona čísla 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - smlouvy nástupnické firmy Direct Pay s.r.o., odvolání k částečnému zamítnutí žádosti elektronicky
elektronicky
2/2015 Mgr. Bc. Jakub Michálek prostřednictví p. Loužek Jan 30.4.2015 Odpověď na stížnost elektronicky
3/2015 Krajské protikorupční pracoviště Liberec, Mgr. Daniela Fialová 4.6.2015 Informace o vyplacených částkách za zboží od firmy Knihy 555 za roku 2012 - 2015 elektronicky
4/2015 Kuchyňka Jiří 19.6.2015 Kteří advokáti či jiní právní ekonomičtí a jiní poradci poskytují služby pro DPMLJ písemná podoba
5/2015 Vojtěch Plašek 1.11.2015 Stížnost na nedodržení JŘ - jak DP dodržuje JŘ elektronicky
6/2015 Mgr. Daniela Fialová, krajské protikorupční pracoviště 27.11.2015 Žádost o poskytnutí Zprávy o hloubkové kontrole hospodaření s prvky forenzního auditu. elektronicky
7/2015 Daniel Bárta 12.12.2015 Žádost o poskytnutí informací o přepravených osobách a počtu přestupů. elektronicky
8/2015 PhDr. J. Baxa, Ph.D. 27.11.2015 Žádost o poskytnutí smlouvy o nájmu a podnájmu plničky pohonných hmot CNG včetně všech dodatků písemná podoba
1/2016 Krajské protikorupční pracoviště 28.1.2016 Žádost o výši měsíčního zákl. platu, pohyblivé složky a odměn ŘS, členů představenstva a DR elektronicky
 2/2016 Makara Ondřej  8.2.2016 + 24.3.2016 Žádost o poskytnutí informace o dohodách DPMLJ a BUSLINE (sankce za nadjetí a zpoždění, kontrola dodržování JŘ vozidel DPMLJ a BL, kolik bylo sankcí vůči BL, data o pohybu vozidel BL a jak dlouho se uchovávají). elektronicky
3/2016 Equity Solutions Appraisals s.r.o. – znalecký ústav Ovocný trh 573/12  Praha 1, 110 00    Bc. Vybíralová Alena 13.4.2016 Žádost o zaslání zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 19.06.2015, zn. EŘ2015-35 s názvem „Dodávka systému umožňujícího nákup jízdenky prostřednictvím SMS zprávy pomocí mobilního telefonu“. písemná podoba
4/2016 Equity Solutions Appraisals s.r.o. – znalecký ústav Ovocný trh 573/12  Praha 1, 110 00    Bc. Vybíralová Alena 29.4.2016 Žádost o zaslání zadávací dokumentace k veřejné zakázce týkající se služby "Datová jízdenka" (aplikace Sejf) elektronicky
5/2016 Člověk v tísni, o.p.s. - Lukáš Průcha 24.5.2016 Poskytnutí smluv s advokátními kancelářemi za účelem správy pohledávek. písemná podoba
6/2016 Mgr. Martina Rosenbergová 25.5.2016 Žádost o zaslání zprávy z hloubkové kontroly hospodaření s prvky forenzního auditu elektronicky
7/2016 V. Miláčková 25.5.2016 Skladba vozového parku podle použitého paliva a podle EURO norem. elektronicky
8/2016 Equity Solutions Appraisals s.r.o. - znalecký ústav Ovocný trh 573/12 Praha 1, 110 00 Ing. Jan Smilek 27.7.2016 Žádost o zaslání informace týkající se smluvní výše provizí uzavřených s poskytovateli služeb SMS jízdenka a mobilní peněženka (aplikace SEJF).  elektronicky
1/2017 Nadační fond proti korupci, pan Karel Škácha, Revoluční 1082/8, Praha 1, 110 01 23.5.2017 Žádost o informace podle zákona čísla 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - informace k zakázce "Dodávka hrubých staveb vozových skříní s vybavením a poskytnutím výrobní dokumentace pro realizaci modernizací vozidel T3". písemná podoba
2/2017 Advokátní kancelář, Brož Sedlatý s.r.o., JUDr. Jiří Brož 27.6.2017 Žádost o poskytnutí informací o řídících systémech elektricky ovládaných výhybek (EOV) elektronicky
1/2018 PhDr. J. Baxa, Ph.D. 27.12.2017 Žádost o poskytnutí smlouvy o nájmu a podnájmu plničky pohonných hmot CNG včetně všech dodatků písemná podoba
2/2018 Novotný Jan 10.2.2018 Žádost o poskytnutí informací o odměnách funkcionářům elektronicky
3/2018 PhDr. J. Baxa, Ph.D. 20.3.2018 Žádost o poskytnutí informací o schvalování dodatků představenstvem ke smlouvě o nájmu a podnájmu  plničky pohonných hmot CNG. písemná podoba
4/2018 PhDr. J. Baxa, Ph.D. 20.4.2018 Žádost o zaslání písemných informací týkajících se přípravy prodloužení TT ve městě Jablonec nad Nisou písemná podoba
1/2019 JUDr. Ing. Michal Hájek LL.M., LL.M., MSc. 25.2.2019 Žádost o poskytnutí informací včetně souvisejících listin týkajících se smluvních vztahů dopravního podniku k zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka písemná podoba
2/2019 Sarah Farid 29.5.2019 Žádost o poskytnutí informací - měsíční odměny za výkon funkce elektronicky
3/2019 Ing. Jiří Rutkovský 19.6.2019 Žádost o poskytnutí informací - Smlouva o zajištění závazků veřejné služby se společností BUSLINE, vč. dodatků a dalších dokumentů elektronicky
4/2019 KONCERN BRNO, Ing. Matýsek 7.10.2019 Žádost o poskytnutí informací o odměnách statutárních orgánů v roce 2019 elektronicky
1/2020 Hlubučková Jana, Kokoníská 1650/8, 46601 Jablonec nad Nisou 24.1.2020 Žádost o poskytnutí informací ohledně případného dluhu vůči žádající osobě elektronicky
(bez přílohy, obsahuje osobní údaje)
2/2020 Ing. Tomáš Hering 23.1.2020 Žádost o poskytnutí zápisů z jednání představenstva písemná podoba
3/2020 Gergelová Anna, F.L. Čelakovského 9, Jablonec nad Nisou 26.2.2020 Žádost o poskytnutí informací ohledně případného dluhu vůči žádající osobě písemná podoba
4/2020 Cupalová Barbora, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 23.3.2020 Žádost o informace, zda evidujeme pohledávku ve formě přirážky k jízdnému vzniklou nedodržením tarifní kázně ( dluh na jízdném). písemná podoba
5/2020 Mgr .Švarc AK – zastupující žadatele GREPA Networks s.r.o.  22.4.2020 Žádost o poskytnutí informací o výluce tramvajové trati 2014-2016 elektronicky
6/2020 Michaela Burešová, Liberecká 175, Jablonné v Podještědí 29.4.2020 Žádost o poskytnutí dat z provozu MHD, trakce BUS elektronicky
7/2020 VETT a.s. se sídlem Borská 58, 471 23 Zákupy 3.7.2020 Dotaz, zda je s DPMLJ vedeno řízení ohledně neoprávněného poskytnutí veřejné podpory. Pokud je vedeno žádají o informace, jaký je stav takového řízení a dále požadují poskytnutí všech dokumentů. elektronicky
8/2020 Pert Mikula, Dopravní výbor, z.s., Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 6.10.2020 Žádost o poskytnutí zápisů z jednání představenstva DPMLJ, a.s. za roky 2015-2018 elektronicky
elektronicky
9/2020 Džurban Jiří, Vaňurova 814/12 Liberec 46007
Doručovací adresa: Věznice Jiřice, Ruská cesta 404 , 289 22 Jiřice
27.11.2020 Žádost o informace, zda vůči jeho osobě evidujeme pohledávku ve formě přirážky k jízdnému vzniklou nedodržením tarifní kázně, tj. jízdou bez platného jízdního dokladu. písemná podoba
1/2021 Soldán Jakub 29.1.2021 Žádost o poskytnutí informací o členech představenstva a DR, výkaz odpracovaných hodin a informace o rekreačním středisku DPMLJ. elektronicky
elektronicky
elektronicky
2/2021 GREPA Networks, s.r.o. 17.2.2021 Žádost o poskytnutí informací o době trvání výluky tramvajové tratě z při rekonstrukci 2014-2016 v Jablonci nad Nisou  elektronicky
3/2021 Ostrý & Co., s.r.o. Arbesovo náměstí 257/7  150 00 Praha 5 – Smíchov 5.5.2021 Informace k nebytových prostorám v přízemí objektu čp.643/6 – terminál Fügnerova , zda jsou pronajaty a pokud ano, kdo je nájemcem. elektronicky
4/2021 GREPA Networks, s.r.o. 15.9.2021 Žádost o poskytnutí informací o době trvání výluky tramvajové tratě z při rekonstrukci 2014-2016 v Jablonci nad Nisou elektronicky