logo dpmlj

Překlad

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Název subjektu

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Profil společnosti

Akciová společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou byla založena 1. dubna 1993 jako nástupce zrušeného státního podniku Dopravní podnik města Liberce. Akcionáři jsou Statutární město Liberec a Statutární město Jablonec nad Nisou.

Dopravní podnik zajišťuje zejména provoz městské hromadné dopravy ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou a v jejich blízkém okolí, k čemuž disponuje vozovým parkem autobusovým a tramvajovým. Předmět podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, opravy silničních vozidel, provozování dráhy a drážní dopravy, silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, provozování autoškoly, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Organizační struktura

viz. Organizační struktura

Kontakty, spojení, doručovací adresa

viz. Kontakty

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sekretariát společnosti (vozovna tramvají, Mrštíkova ul.)
kontaktní adresa: Mrštíkova 850/3, Liberec 3, 460 07
telefon: 485 344 132
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úřední hodiny: PO-PÁ 8:00 - 13:00
(po dohodě je možné i v jiný čas)

Adresa internetové stránky

www.dpmlj.cz

Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna 8090012/0800

Identifikační číslo

IČO: 47311975

Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ47311975

Úhrady za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

SAZEBNÍK

Formuláře:

Žádosti a odvolání o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. musí být vyplněny na předepsaných formulářích.

F 16001-00_1 Žádost o poskytnutí informace

F 16001-00_4 Odvolání proti zamítnutí žádosti o poskytnutí informace

F 16001-00_5 Odvolání proti marnému plynutí lhůty pro vyřízení žádosti

Přehled žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

 Rok 2023    
žádost a odpověď č.1  žádost č.1   odpověď č.1  
žádost a odpověď č.2 žádost č.2 odpověď předána písemně
žádost a odpověď č.3   odpověď č.3 (obsahuje žádost)
žádost a odpověď č.4   odpověď č.4 (obsahuje žádost)

 

  Rok 2022   
  žádost a odpověď č.1     žádost č.1     odpověď č.1  
  žádost a odpověď č.2     žádost č.2     odpověď č.2  
  žádost a odpověď č.3     žádost č.3     odpověď č.3  
  žádost a odpověď č.4     žádost č.4     odpověď č.4  
  žádost a odpověď č.5     žádost č.5     odpověď č.5  
  žádost a odpověď č.6     žádost č.6     odpověď č.6  
  žádost a odpověď č.7     žádost č.7     odpověď č.7  
  žádost a odpověď č.8     žádost č.8   odpověď č.8
žádost a odpověď č.9 žádost č.9 odpověď č.9 + odpověď č.9
žádost a odpověď č.10 žádost č.10 S žadatelem bylo vyřízeno osobně dne 09.11.2022.
Nepožadoval písemné vyjádření.

 

Evidenční číslo

Datum podání žádosti

Předmět žádosti

Způsob předání

1/2019 25.2.2019 Žádost o poskytnutí informací včetně souvisejících listin týkajících se smluvních vztahů dopravního podniku k zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka písemná podoba
2/2019 29.5.2019 Žádost o poskytnutí informací - měsíční odměny za výkon funkce elektronicky
(bez přílohy, obsahuje osobní údaje)
3/2019 19.6.2019 Žádost o poskytnutí informací - Smlouva o zajištění závazků veřejné služby se společností BUSLINE, vč. dodatků a dalších dokumentů elektronicky
(bez přílohy, obsahuje osobní údaje)
4/2019 7.10.2019 Žádost o poskytnutí informací o odměnách statutárních orgánů v roce 2019 elektronicky
1/2020 24.1.2020 Žádost o poskytnutí informací ohledně případného dluhu vůči žádající osobě elektronicky
(bez přílohy, obsahuje osobní údaje)
2/2020 23.1.2020 Žádost o poskytnutí zápisů z jednání představenstva písemná podoba
3/2020 26.2.2020 Žádost o poskytnutí informací ohledně případného dluhu vůči žádající osobě písemná podoba
4/2020 23.3.2020 Žádost o informace, zda evidujeme pohledávku ve formě přirážky k jízdnému vzniklou nedodržením tarifní kázně ( dluh na jízdném). písemná podoba
5/2020 22.4.2020 Žádost o poskytnutí informací o výluce tramvajové trati 2014-2016 elektronicky
6/2020 29.4.2020 Žádost o poskytnutí dat z provozu MHD, trakce BUS elektronicky
(bez přílohy, obsahuje osobní údaje)
7/2020 3.7.2020 Dotaz, zda je s DPMLJ vedeno řízení ohledně neoprávněného poskytnutí veřejné podpory. Pokud je vedeno žádají o informace, jaký je stav takového řízení a dále požadují poskytnutí všech dokumentů. elektronicky
8/2020 6.10.2020 Žádost o poskytnutí zápisů z jednání představenstva DPMLJ, a.s. za roky 2015-2018 elektronicky
elektronicky
9/2020 27.11.2020 Žádost o informace, zda vůči jeho osobě evidujeme pohledávku ve formě přirážky k jízdnému vzniklou nedodržením tarifní kázně, tj. jízdou bez platného jízdního dokladu. písemná podoba
1/2021 29.1.2021 Žádost o poskytnutí informací o členech představenstva a DR, výkaz odpracovaných hodin a informace o rekreačním středisku DPMLJ.  elektronicky
(bez přílohy, obsahuje osobní údaje)
2/2021 17.2.2021 Žádost o poskytnutí informací o době trvání výluky tramvajové tratě z při rekonstrukci 2014-2016 v Jablonci nad Nisou  elektronicky
3/2021 5.5.2021 Informace k nebytových prostorám v přízemí objektu čp.643/6 – terminál Fügnerova , zda jsou pronajaty a pokud ano, kdo je nájemcem. elektronicky
4/2021 15.9.2021 Žádost o poskytnutí informací o době trvání výluky tramvajové tratě z při rekonstrukci 2014-2016 v Jablonci nad Nisou elektronicky