logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2023

Tisková zpráva 23/18 - První elektrobus

Do vozového parku libereckého dopravního podniku se zařadil první elektrobus

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) zakoupil v závěru roku svůj první elektrobus typového označení Solaris Urbino 12 Electric. Vozidlo prezentovalo společnost SOLARIS jako předváděcí vůz a bylo postupně testováno v různých městech Evropy.  Autobus vyrobený v roce 2019 stál 5,9 milionu korun včetně příslušenství (nabíječka pro pomalé nabíjení) a výrobce na něj poskytl dvouletou záruku.

„Autobus bude provozován na všech linkách MHD. Data o spotřebě a rekuperaci poslouží pro dimenzování infrastruktury (dobíjení vozidel) v podmínkách konfigurace terénu místního provozu. Testováno bude postupně vše, co souvisí s elektromobilitou,“ zdůraznil Michal Zděnek, předseda představenstva DPMLJ.

Po instalaci odbavovacích zařízení vyjede Solaris již jako druhý elektrobus v provozu MHD v Liberci, kde se od září testuje na tři měsíce také elektrobus SOR NS 12 společnosti SOR Libchavy.

Vedení DPMLJ předpokládá, že v roce 2025 budou na linkách MHD v Liberci kromě tramvají jezdit nejméně čtyři autobusy na alternativní elektrický pohon. V současné době tvoří vozový park dopravního podniku sto autobusů provozovaných pouze na diesel a CNG.

Liberec podobně jako jiná města řeší elektrobusy s ohledem k evropské směrnici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidlech, podle které musí postupně podíl tzv. Čistých vozidel stoupnout na 60 %.

Nutné změny ve složení vozidel dopravce v České republice upravuje Zákon č. 360/2022 Sb., který dnem 1. prosince 2022 nabyl účinnosti. Zákon připravený Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví minimální podíly nízkoemisních vozidel, kterých budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v oblasti dopravy dosahovat při pořizování silničních vozidel a služeb využívajících tato vozidla, a to od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2025.

Tisková zpráva 23/17 - Světový den proti AIDS

Devět let spolupracuje dopravní podnik v Liberci s Českou společností AIDS pomoci a pomáhá informovat veřejnost v souvislosti s AIDS a dalšími infekčními nemocemi

 

Významný podíl na podpoře preventivní akce při příležitosti Světového dne boje proti AIDS má každoročně také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ), který s Českou společností AIDS pomoc, z. s, (ČSAP) pravidelně vysílal do libereckých ulic Osvětovou AIDS tramvaj.

Letos mimořádně tramvaj nevyjede z provozních důvodů, její cestu zastavila výluka na tramvajové trati v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí terminálu městské hromadné dopravy v centru města Liberce.

„Zatím nic nebrání tomu, aby opět příští rok dopravní podnik akci podpořil a osvětová AIDS tramvaj se vrátila na svoji trasu. V roce 2024 se bude jednat již o desetiletou spolupráci. Snažíme se být společensky odpovědnou firmou a dlouhodobě podporovat veřejně prospěšné projekty a aktivity jako je tato,“ zdůraznil Michal Zděnek, předseda představenstva DPMLJ.

Nedílnou součástí akce je přistavení odběrové testovací sanitky. Vhodně a viditelně umístit aktuálně odběrové místo na terminál MHD při probíhající rekonstrukci nebylo možné. Netradičně bude stát testovací vůz i s posádkou na přilehlém Soukenném náměstí.

 

Ve středu 29. 11. 2023 od 13 – 17:00 hod. tak bude možné se nechat zdarma a anonymně otestovat na HIV, syfilis a žloutenky B, C. Zdravotníci budou připraveni zodpovědět zájemcům z řad veřejnosti dotazy k danému tématu.

 

„Včasné odhalení jakékoliv infekce má významný vliv na úspěšnost léčby a délku života,“ říká Jiří Pavlát, ředitel Domu světla z České společnosti AIDS pomoc.

 

Součástí akce k Světovému dni boje proti AIDS v Liberci je také plánované setkání novinářů se zástupci ČSAP a KHS. Na netradičním místě u odběrové sanitky bude možné získat data a informace k situaci v Libereckém kraji ohledně HIV/AIDS a dalších infekčních onemocněních (jejich prevence a léčba).

 

Setkání zástupců médií a hostů je plánováno na středu 29. 11. 2023 od 13:00 hodin na Soukenném náměstí v Liberci v blízkosti testovacího vozu.

Tisková zpráva 23/15 - Movember 2023

Vozidlům MHD v Liberci narostl na listopad knír

Liberec, 1.11.2023 

V České republice se listopadu stále více společností, firem a hlavně mužů zapojuje do osvětové kampaně MOVEMBER, která se zabývá prevencí mužského zdraví. Celý měsíc budou do kampaně začleněna také vozidla městské hromadné dopravy Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), včetně autobusů a tramvají Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).

Do libereckých ulic vyjelo s poselstvím MOVEMBERU 70 vozidel MHD s „kníry“. Postupně se prostřídají na všech linkách městské dopravy. Dopravní podnik již tradičně pořádá v rámci podpory kampaně soutěž o „NEJ KNÍR“ mezi svými zaměstnanci. Jedná se o oblíbenou zábavu, kde se kreativitě meze nekladou. Zaměstnanec se musí do konce listopadu s knírem vyfotit při své profesi nebo v místě, které má spojitost s dopravním podnikem. Na vítěze firemní soutěže čeká každoročně finanční poukaz s pozváním na večeři pro dvě osoby.

Na autobus, tramvaj nebo trolejbus s nalepeným knírem můžou lidé narazit v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Praze a v Ústí nad Labem. Ostatní dopravními podniky SDP ČR podpoří osvětovou kampaň prostřednictvím letáků uvnitř vozidel a všichni společně pak na sociálních sítích.

 „Dopravní podniky se i letos připojují k šíření osvěty v oblasti prevence mužského zdraví, která bývá někdy až příliš podceňovaná. Řidičů v městské hromadné dopravě je necelých deset tisíc, z toho zhruba tři čtvrtiny jsou muži. Oni jsou velkou cílovou skupinou kampaně Movember,“ vysvětlil předseda SDP ČR Tomáš Pelikán, který je současně ředitelem Dopravního podniku města Pardubic.

Rakovina prostaty je v České republice nejčastějším mužským nádorovým onemocněním, které se objevuje zhruba u každého devátého muže (11 %). Incidence nemoci je navíc v ČR o 18,6 % vyšší, než je průměr zemí EU. Podle odborníků se dlouhodobě se očekává, že počet případů karcinomu prostaty se do roku 2030 ještě zdvojnásobí, na tuto skutečnost upozorňuje i zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.

Více informací je na webu http://www.muziprotirakovine.cz/

<tm>

Tisková zpráva 23/16 - Stavební práce na terminálu

 

Na terminálu MHD v Liberci končí první etapa opravy povrchů vozovky, stavební práce ihned pokračují navazující druhou etapou.

 

V dolním centru města čekají na cestující MHD a řidiče další změny v souvislosti se stále probíhající opravou terminálu městské dopravy ve Fügnerově ulici.

Od 20. listopadu od 4:00 hodin se zprovozní část terminálu, která byla uzavřena v první etapě od 6. listopadu 2023. Zrušeny budou dočasné zastávky MHD v ulici Blažkova. Stanoviště č. 2, 3 a 4 se vrátí na své původní místo.

Stavební práce se přesouvají do druhé etapy, kde se opět pokračuje v opravě vozovky. Přesunuty budou další stanoviště, a to č. 5 (linka č. 38) a č. 6 (linky č. 12, 13, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 39, 51, 52, 93 a 94).

Nástupní zastávky pro linky č. 12, 13, 23, 24, 26, 39 a 51, ve směru Pavlovice, Krásná Studánka, Kateřinky a Radčice, se do odvolání nově přesunou na stanoviště č. 9 (společné s linkou č. 2/3,5/11).

Nástupní zastávka pro linky č. 28, 30, 32 a 38 ve směru Stráž n. Nisou, Globus, Krematorium a Radčice se nově přesunou do odvolání na stanoviště č. 4 (společné s linkou č. 500/600).

Nástupní zastávka pro linky č. 21, 52 ve směru Králův Háj se přesune do odvolání nově do stanoviště č. 8 (společné s linkou č. 15, 19).

Nástupní zastávka pro linky č. 93, 94 (noční okružní linky) se přesune do odvolání nově do stanoviště č. 2 (společné s linkou č. 16).

Podrobné informace pro cestující jsou umístěny na sociálních sítích DPMLJ a na vývěskách v místě stavby. Dále je možné se informovat na zákaznickém centru MHD přímo na terminálu.

Od pondělí 20. listopadu dopravní podnik nově nasazuje do terénu také informátory z řad zaměstnanců (viditelně označené), kteří budou cestujícím průvodci v dané lokalitě.

Lokalita terminálu MHD je s obrovskou denní koncentrací vozidel a osob velmi zatíženým městským dopravním uzlem. Poslední opravou prošel terminál v roce 2008. Postupná obnova povrchů nástupišť je součástí ucelené stavební akce. Práce a částečná omezení pro řidiče a cestující začaly v pondělí 7. listopadu 2022.

Postupně dochází k výměně všech povrchů komunikací včetně jednotlivých nástupišť. Mimo vozovek s asfaltovým krytem, byla v místech provozu autobusů odstraněna kamenná dlažba, která je zde nevhodná. Stávající povrch na vozovce je hlučný, zkracuje životnost vozů. Částečně dojde také k rozšíření odstavné plochy pro autobusy (nikoliv na úkor chodců). Veškerá betonová dlažba na nástupištích byla již nahrazena trvanlivějšími přírodními materiály, které jsou vzhlednější a hlavně odolnější např. proti posypovým směsím.

Nově dochází k výměně a doplnění stávajících osvětlovacích bodů veřejného osvětlení tak, aby celý prostor terminálu byl lépe nasvícen. Použita jsou úspornější osvětlovací tělesa s LED.

 

Opravy stále probíhají za plného provozu vozidel městské dopravy s uzavřením pouze části terminálu, většinou v jedné čtvrtiny.

Dokončení opravy terminálu městské dopravy ve Fügnerově ulici je plánováno ve druhém čtvrtletí 2024.

Tisková zpráva 23/14 - změna cen od 2024

Dopravní podnik od ledna 2024 upravuje ceny jízdného MHD. Potřebuje zvýšit tržby a více investovat

Liberec, dne 12. 10. 2023

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) plánuje od příštího roku mimo jiné kvůli rostoucím nákladům a zvýšení DPH na 12%, úpravu cen jízdného v MHD. Změnu cen chystá jak u jednorázové jízdenky, tak předplatného za kupóny. Finance, které DPMLJ změnou cen získá, chce použít především na investice do rekonstrukce kolejí, obnovu vozového parku, ale i nákup nových vozidel.

Jako základní jízdné bude nově nastavena elektronická jízdenka. Základní papírová i elektronická jízdenka pro dospělého nyní stojí 24 korun, nově bude elektronická jízdenka MHD stát 28 korun a papírová 34 korun.

„Po letech, kdy jsme to elektronické jízdné pouze zvýhodňovali, tak dneska elektronické jízdné nastavujeme jako základní, takže naopak papírové jízdné znevýhodňujeme,“ uvedl Jiří Šolc, náměstek primátora Statutárního města Liberec.

Bonusem pro cestující bude prodloužení času platnosti jízdenky ve všední den. Zatímco nyní mohli občané cestovat na jednu jízdenku maximálně 40 minut, nyní to bude celá hodina.

Přestože vláda od 1. 4. 2022 zrušila slevy 75% pro vybrané skupiny cestujících, Liberec i nadále tyto slevy nepřestal poskytovat. Nicméně od roku 2024 dojde k mírnému navýšení nezlevněného časového jízdného, avšak u zlevněných kupónů sleva už nebude dosavadních 75%, ale vládou stanovených 50%.

U ročního kupónu bude cena upravena na 3 990 Kč (+340 Kč), 90-ti denní kupón bude nově za 1 600 Kč (+230 Kč), u 30-ti denního kupónu se cena změní na 660 Kč a u 7-mi denního pak na 250 Kč. Vedle základních slev 50% pak jsou zavedeny zlevněné roční kupóny á 990 Kč pro skupiny: důchodci, děti, invalidé, pro sociálně slabší skupiny obyvatel a rodiče s kočárkem.

Od příštího roku v Liberci stoupne také základní sazba za přirážku k jízdnému MHD za jízdu bez platné jízdenky („jízda načerno“) z 600 na 1500 korun. Novinkou by měla být možnost snížit výši pokuty na 700 korun v případě, že si 'černý pasažér' zakoupí minimálně čtvrtletní jízdenku.

„Na jedné straně musíme reagovat na zvýšené náklady, ale na druhé straně chceme veřejnost motivovat, aby nabízenou službu MHD využívali stále častěji,' dodal Michal Zděnek, předseda představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.