logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2023

Tisková zpráva 23/13 - testování elektrobusu

Dopravní podnik vyzkouší zapůjčený ELEKTROBUS v MHD

 

Liberec 20. 9. 2023

 

Moderní nízkopodlažní elektrobus SOR NS elektric, výrobce společnost SOR Libchavy, si na tři měsíce zapůjčil Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).

 

Vůz určený pro bezemisní přepravu osob v městském provozu bude postupně testován na většině linek MHD v Liberci. Různorodost terénu na jednotlivých linkách MHD ve městě i za jeho hranicemi, umožní získat potřebná data pro dopravce i výrobce vozidla.

Jedná se o nízkopodlažní autobus SOR délky 12,5 metru s konfigurací interiéru pro provoz městské hromadné dopravy.

Nyní se do elektrobusu montuje odbavovací zařízení, aby mohl co nejdříve vyjet a být představen cestující veřejnosti.

Potřebná nabíjecí stanice pro vozidlo byla umístěna do areálu tramvajové vozovny. Jedno nabití trvá max. 8-9 hodin. Dopravní podnik bude testovat především kilometrický dojezd autobusu či velikost rekuperace z brzdění v libereckých podmínkách.  

Nebude se jednat o jedinou zkoušku elektrobusu, testování bezemisních vozů bude podle vedení společnosti v dopravním podniku pokračovat.

Minimální počty nízkoemisních vozidel budou postupem času narůstat. DPMLJ předpokládá, že v roce 2025 budou již na linkách MHD v Liberci jezdit nejméně 4 autobusy na alternativní elektrický pohon.

Nutné změny ve složení vozidel dopravce upravuje Zákon č. 360/2022 Sb., který dnem 1. prosince 2022 nabyl účinnosti. Zákon připravený Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví minimální podíly nízkoemisních vozidel, kterých budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v oblasti dopravy dosahovat při pořizování silničních vozidel a služeb využívajících tato vozidla, a to od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2025.

 

<tm>

Tisková zpráva 23/12 - Liberecký dopravní podnik a dopravní podnik v Chemnitz společně vjedou do Evropského týdne mobility.

Liberec, 14. 9. 2023

 

Akci připravují oba dopravní podniky velké za podpory nadšenců historické dopravy, který v Liberci prezentuje Boveraclub a v Sasku spolek Straßenbahnfreunde Chemnitz e. V.

Každoroční iniciativa Evropské komise „Evropský týden mobility“ (ETM) se ve většině velkých měst stala tradiční akcí zasvěcené udržitelné dopravě, jinak tomu není ani v Liberci.

Letos poprvé vyjede ve stejný čas mimořádnou jízdou pro veřejnost na obou stranách hranic historická tramvaj v Liberci i v Chemnitz.

Společná jízda se uskuteční v sobotu 16. 9. 2023 v 19:30 hodin.

V Liberci projede tramvajový vůz T3M č. 8106 zdarma celou současnou tramvajovou síť, z vozovny do Vratislavic a přes Horní Hanychov a Lidové Sady zase zpět do vozovny.

V Chemnitz proběhne zvláštní jízda s historickou tramvají ET 54 č. 801 „Lowa“, která rovněž postupně projede celou místní tramvajovou síť.

V obou městech vyrazí historické tramvaje ve stejný čas v 19:30 hodin. Smyslem akce je společná podpora veřejné dopravy a aktivní zapojení obou dopravců do propagace Evropského týdne mobility.

Hlavní program ETH v Liberci se pak koná v pondělí 18. září od 13:00 hodin na náměstí u historické radnice. Zde se mimo dalších subjektů do programu již tradičně zapojuje Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou. Každoročně zde prezentujeme výhody MHD, povolání řidiče, bezpečnost a pravidla při cestování.

Chemnitz i Liberec mají mnoho společného v historii městské dopravy. V Chemnitz byly v provozu úzkorozchodné tramvaje do roku 1988, kdy byl ukončen přechod na standardní rozchod kolejí 1435 mm. V Liberci byl úzkorozchodný provoz ukončen v létě 2021. Obě města provozovaly dopravu s Československými tramvajemi T3, do Chemnitz dodává nyní nové vozy česká Škoda. V obou městech pečují o historické unikáty sdružení dobrovolníků, v Chemnitz je pak v bývalých dílnách tramvajové muzeum. Oba spolky, Boveraclub, z.s. a Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V. úzce spolupracují již od roku 2012.

 

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.        

Tisková zpráva 23/10 - modernizace trati do JBC

Tramvajové vozy se vrátí na meziměstskou trať č. 11 později

Liberec, 22.5.2023

Modernizace tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou je jednou z historicky největších staveb v novodobé historii obou měst. Úkolem náročné modernizace je sjednocení drážního rozchodu kolejí na 1435 milimetrů a odstranění technických a dopravních závad tak, aby byly splněny všechny současné době odpovídající platné normy a předpisy.

Stavební práce aktuálně probíhají v úseku z Vratislavic nad Nisou do Jablonce nad Nisou k ulici Poštovní, včetně úpravy tramvajové smyčky v Tyršových sadech. Stavbu se ale nepodaří dokončit v plánovaném červnovém termínu, provoz s cestujícími je předpokládán až na konci září letošního roku. Nejvíce problematické jsou související přeložky ČEZ distribuce, které se nedaří časově sloučit s prováděnou rekonstrukcí tramvajové trati.

Modernizace trati byla rozložena do několika etap. Započata byla v roce 2000, kdy byly provedeny rozsáhlé práce včetně přípravy na zdvoukolejnění v úseku Nová Ruda – U Lomu. Poslední etapa rekonstrukce tramvajového tělesa probíhá z Vratislavic nad Nisou do Jablonce nad Nisou. Práce byly spuštěny v červenci 2022 a pracuje se nepřetržitě hned na čtyřech úsecích současně.

„Stavba se skládá ze 128 stavebních objektů a k tomu dalších 20 zajišťuje ČEZ distribuce a CETIN. Kompletně se vyměnily koleje na celé trati, kanalizace, přebudovaly výhybny. Trať se částečně přetrasovala, v některých místech se oddělila od silničního provozu, musela se prodloužit životnost kanalizační stoky, vybudovat lávka a nové přemostění, dělají se nové povrhy a signalizace. Zkrátka trať musí splňovat současné technické a bezpečnostní parametry,“ popsal náročnost stavby Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel DPMLJ, a.s.

„Jedna z největších stavebních akcí Libereckého kraje vyjde zhruba na 900 milionů korun bez DPH. Pokud se vše podaří podle našich představ, tak budeme moci uplatnit požadavek na dotaci až do výše 622 ml. Kč.,“ zdůraznil Petr Židek, náměstek libereckého primátora a předseda dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Zároveň doplnil, že do prodloužení termínu a lehkému navýšení ceny stavby přispěly skutečnosti jako vyřizování výkupu nemovitostí, stavební řízení a legislativa s ním spojená, ale také současný stav cen na trhu stavebních materiálů, hlavně oceli.

Na zrekonstruované trati se objeví i celorepubliková rarita. U bývalého nádraží v Proseči vznikne společný přejezd pro vlaky i tramvaje osazený závorami. Cestující tak mají možnost pohodlně přestoupit z jednoho dopravního prostředku na druhý.

Společná tramvajová trať mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou byla otevřena v roce 1955. Svými 12 kilometry délky je nejdelší meziměstskou tramvajovou tratí v České republice. Za rok přepraví téměř milión cestujících. Plánuje se i její prodloužení o dalších cca 800 metrů do dolního centra Jablonce nad Nisou.