logo dpmlj

Překlad

STATUTÁRNÍ ORGÁN - PŘEDSTAVENSTVO:

předseda představenstva: Ing. Michal Zděnek, M.A.
místopředseda představenstva: Martin Pabiška, MBA

člen představenstva: Ing. Václav Sosna


DOZORČÍ RADA:

předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Židek, MPA

Ing. Robert Korselt
Zdeněk Leszkoven
Ing. Boris Pospíšil
Ing. Jan Puhal
Martin Půta
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Mgr. Jiří Šolc
Ing. Jaroslav Šrajer
Mgr. Jan Zeman


VEDENÍ SPOLEČNOSTI:

ekonomický ředitel: Ing. Milan Červenka
provozně technický ředitel
: Ludvík Lavička
dopravní ředitel: Martin Pabiška, MBA (pověřen představenstvem)


VÝBOR PRO AUDIT:

Mgr. Jiří Šolc
Mgr. Petr Židek, MPA
Ing. Boris Pospíšil