logo dpmlj

Překlad

Výluky Liberec

Výluka na lince č. 2 a 3 a omezení na lince 5 a 11.

Z důvodů (oprava kolejiště v ulici Ještědská (Janův Důl) bude probíhat nepřetržitá výluka na tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Viadukt – Dolní a Horní Hanychov v době od 3. října 2022 04:00 hod. do 28. října 2022 02:00 hod. 

V úseku Viadukt – Dolní a Horní Hanychov bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X2 a X3, linky pojedou podle výlukového jízdního řádu. Přestupní stanice mezi náhradní autobusovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova a tramvajovou dopravou do Lidových sadů bude zastávka „Viadukt“.

Linky č. X2 a X3 – budou vedeny ze zastávky Viadukt objízdnou trasou ulicemi Americká a Kubelíkova. Linky neobslouží zastávky Staré Pekárny, Vápenka a Janův Důl. Zastávka Krkonošská bude v obou směrech posunuta před křižovatku s ulicí Americká, zastávka Kubelíkova ve směru do Hanychova za křižovatku Kubelíkova-Ještědská. Zastávka Dolní Hanychov ve směru do centra bude posunuta o cca 100 metrů dál ve směru jízdy. V opačném směru po stejné objízdné trase. Na linkách bude platit výlukový jízdní řád. Linky na objízdné trase nezastavují.

Linky č. 2 a 3 – na linkách budou po dobu výluky platit výlukové jízdní řády.

Linka č. 17 – bude vedena po dobu výluky tramvajového provozu ze zastávky 28. října ulicemi 28. října, Ještědská, Hanychovská, Žitavská, Nákladní a Košická. Linka ve směru do centra obslouží i zastávky Vápenka, Staré Pekárny, Krkonošská (náhradní zastávka), Viadukt, Nádraží a dále již po své trase. Zastávka Staré Pekárny bude posunuta do ulice Ještědská před křižovatku s ulicí Kralická.

Upozornění: Linka neobslouží zastávky Herbenova (náhradní 28.října) a Aréna (náhradní Zimní stadion). Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.

Linka č. 36 – zastávka Staré pekárny bude posunuta do ulice Kralická před křižovatku s ulicí Ještědská

Linka č. 94 bude vedena ze zastávky Kubelíkova objízdnou trasou ulicí Kubelíkova a Americká (do obratiště linky č. 22) a pokračuje ulicemi Americká, Uralská, Švermova a po objízdné trase ulicí Vaňurova do náhradní zastávky Nádraží v ulici Nákladní před budovou Správy železnic. Linka neobslouží zastávky Janův Důl, Vápenka, Staré Pekárny a Krkonošská. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád.

Linka č. 97 – bude vedena ze zastávky Kubelíkova objízdnou trasou ulicemi Kubelíkova a Americká do náhradní zastávky Krkonošská a dále pokračuje po své trase. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád. Linka neobslouží zastávku Janův Důl (náhradní Kubelíkova), Vápenku a Staré Pekárny (náhradní Krkonošská).

Linka č. 5 a 11: bude ukončena v zastávce Rybníček v ulici Tatranská, která bude zároveň i nástupní do Vratislavic nad Nisou a Jablonce nad Nisou. Úsek Rybníček-Viadukt nebude obsluhován, k přepravě lze využít linku č. 2 a 3. Na lince č. 5 a 11 budou platit výlukové jízdní řády.

UPOZORNĚNÍ: z důvodu delší objízdné trasy může na linkách docházet k několikaminutovému zpoždění.

 

DPMLJ,a.s.