logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2013

13/44 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 30. prosince 2013

DOPRAVA na 47. ročník JIZERSKÉ PADESÁTKY

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. ve spolupráci se společností BusLine  a.s. zajišťují  dopravu závodníků a návštěvníků 47. ročníku Jizerské 50 z Jablonce nad Nisou do Bedřichova a zpět.
Tradiční běžecké závody se uskuteční v sobotu 11. ledna a v neděli 12. ledna 2014 . Závody budou rozděleny do dvou dnů, kdy se Jizerská 25 bude konat v sobotu a Jizerská 50 v neděli.

Spoje kyvadlové dopravy pojedou po trase linky MHD č.101 z Jablonce n.N. ze zastávky Pražská do Bedřichova a zpět s následujícími odjezdy:

v sobotu 11.1.2014:

Z Jablonce - v 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45 hod., v pozdějších hodinách je spojení možné linkami MHD č.101 nebo 121 dle jejich jízdních řádů.
Z Bedřichova – v 11.38, 12.08, 12.38, 13.08, 13.38, 14.08 hod. a dále dle jízdního řádu linky MHD č.101.

v neděli 12.1.2014:

Z Jablonce - v 6.15, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.15, 8.45 hod., v pozdějších hodinách je spojení možné linkami MHD č.101 nebo 121 dle jejich jízdních řádů.
Z Bedřichova – v 11.38, 12.08, 12.38, 13.08, 13.38, 14.08, 14:38, 15.08, 15.38, 16.08, 16.38 hod. a dále dle jízdního řádu linky MHD č.101.

Bližší informace a program závodů: www.jiz50.cz

-tm-

13/43 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 10. prosince 2013

Jízdní řády MHD v Jablonci nad Nisou se mění od 1. ledna 2014

Změny jízdních řádů městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou se mění od 1. ledna 2014, zatímco v sousedním Liberci vejdou v platnost nové jízdní řády MHD již od 15. prosince 2013, kdy se mění také jízdní řády  regionální dopravy.

Linka 101
-spoj s odjezdem z Bedřichova ve 23:14, pojede o 7 minut později – nový odjezd 23:21 (zlepšení přestupních vazeb s tramvajovou linkou č. 11 v centru města)
-spoj s odjezdem z Rychnova v 0.00, pojede o 7 minut později – nový odjezd 0.07
-spoj s odjezdem v 0:04 ze zastávky Ostrý Roh do zastávky Pražská bude zrušen
Linka 102
-spoj v 5:00 z Pasek přijede na AN již v 5:10 (přestupní vazba na linku 107 zajištěna)
Linka 106
-spoj s odjezdem ze stanice Želivského směr AN v 5:24, pojede o 3 minuty dříve – nový odjezd 5:21
Linka 107
-spoj s odjezdem v 5:12 z AN bude odjíždět již v 5:10
-spoj s odjezdem v 18:09 ze stanice Želivského pojede nově do zastávky Rýnovice, samoobsluha (zde zajištěn bezplatný přestup na linku 112 směr Mšeno – AN)
Linka 108
-u všech spojů směr Žižkův vrch není zastávka Turnovská obsluhována (ze zastávky U Balvanu, gymnázium jede přímo do zastávky Masná)
Linka 110
-spoje s odjezdem v 5:27, 6:02 a v 6:32 z Kokonína směr AN a spoje v 5:12 a v 6:18 z AN směr Kokonín nepojedou v době školních prázdnin
-spoj s odjezdem v 5:02 z Kokonína na AN bude zrušen (možno využít spoj linky 101 s odjezdem 5:03)
-spoj s odjezdem ve 4:57 z Pražské je prodloužen až do průmyslové zóny (obsluhuje zastávky Raymond, Rýnovice, u výtopny a Rýnovice, prům. zóna)
-spoj s odjezdem v 5:16 ze zastávky Rýnovice, samoobsluha nově začíná již v zastávce Rýnovice, průmyslová zóna s odjezdem v 5:14
Linka 112
-první spoj s odjezdem ze Žižkova vrchu ve 4,54, pojede o 5 minut dříve – nový odjezd 4,49, spoj jede pouze do zastávky Pražská, dále pokračuje jako linka 110 přes Mšeno do průmyslové zóny
-spoj s odjezdem z Rýnovic, průmyslové zóny v 5,19 bude v úseku Rýnovice – AN zrušen (možno využít spoj linky 110 s odjezdem z Rýnovic, prům. zóny v 5,14)
-spoje s odjezdem v 5,39 a v 14,39 ze Žižkova vrchu budou prodlouženy až do zastávky Lukášov, Koruna (zpět pojedou z Lukášova v 6,13 a v 15,13)
-zrušeny jsou víkendové dopolední spoje v úseku AN – Rýnovice – AN (možno využít spoje linky 101), víkendový provoz začíná spojem s odjezdem v 13,42 z AN
-u všech spojů směr Žižkův vrch není zastávka Turnovská obsluhována (ze zastávky U Balvanu, gymnázium jede přímo do zastávky Masná)
Linka 113
-spoj s odjezdem v 5:45 z AN směr Kokonín nepojede v době školních prázdnin
Linka 114
-odpolední spoje v úseku AN – Březová – AN nepojedou v době školních prázdnin
Linka 119
-u všech spojů směr Žižkův vrch není zastávka Turnovská obsluhována (ze zastávky U Balvanu, gymnázium jede přímo do zastávky Masná)
Linka 133
- ranní školní spoj z Horní Proseče pojede o 2 minuty dříve – nově v 7:11 hod.

Přejeme všem svým zákazníkům spokojené a bezpečné cestování v roce 2014.
 
Vedení a zaměstnanci, Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

<TM>

13/42 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 10. prosince 2013

PROVOZ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU 
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2013

Všechna níže uvedená opatření jsou zapracována v elektronických jízdních řádech na www.idos.cz, stejně tak v jízdních řádech v mobilu. Ve vývěsních jízdních řádech jsou uvedena omezení jízdy spojů. Z kapacitních důvodů nejsou ve všech případech ve vývěsních jízdních řádech uvedeny spoje jedoucí jen v části trasy a mimořádné spoje.

Úterý 24.12.2013

Nejedou linky č. 106, 107, 112.
Na ostatních linkách nedělní provoz s post. ukončením provozu následovně:
linka 101   Rychnov – centrum – Janov – Bedřichov
- poslední pravid. spoje:
v 16:25 z Rychnova do Bedřichova, v 17:38 z Bedřichova do Rychnova
- spoje v 16:55, 17:25 a 17:55 z Rychnova končí v zastávce Ostrý roh
- spoj v 17:17 z Janova končí v zastávce Pražská
- spoj v 17:38 z Bedřichova jede až do Rychnova – zajišťuje přípoj k vlaku v 18:51 směr Turnov
- zvláštní spoje:
- z Ostrého rohu v 18:29 do Pražské
- z Pražské v 19:35 po trase linky č.15 do  Rychnova
- z Rychnova v 19:45 do Pražské (přípoj od vlaku z Pardubic)
linka 104   Lukášov – Rýnovice – centrum – Paseky – Lučany – Maxov
- poslední pravid. spoje:
v 15:46 z Maxova do Lukášova, v 15:35 z Lukášova do Lučan
- spoj v 16:56 z Lučan končí na AN
- spoj v 16:35 z Lukášova končí v Pasekách
linka 108   Žižkův Vrch – centrum – Paseky
- poslední pravid. spoje:
v 15:39 z Žižkova Vrchu do Pasek, v 16:01 z Pasek na Žižkův Vrch
linka 109   Rýnovice – Nádraží Jablonecké Paseky
- poslední pravid. spoje: v 16:02 z Rýnovic do Pasek, v 16:55 ze zast. Nádraží Paseky do Rýnovic
linka 114   Nádraží Paseky – Horní Proseč
- poslední pravid. spoje: v 16:03 z Horní Proseče, v 16:31 z Nádraží Paseky (končí v zast. U Tenisu)

středa 25.12.2013

 

Nejedou linky č. 106, 107, 112.
Na ostatních linkách nedělní provoz s post. zahajováním provozu následovně:
(od 7:30 provoz na všech linkách jako v neděli)
linka 101   Rychnov – centrum – Janov – Bedřichov
- přípoj k vlaku s odjezdem v 6:20 zajištěn spojem v 5:44 z Pražské
- přípoj k vlaku s odjezdem v 6:51 zajištěn spojem v 5:56 z Janovská, Silka, v 6:14 z Pražské
- první pravidelné spoje: v 6:56 z Janovská,Silka do Rychnova; v 6:55 z Rychnova
linka 104   Lukášov – Rýnovice – centrum – Paseky – Lučany – Maxov
- první pravidelné spoje: v 5:49 z AN na Maxov, v 6:25 z Pasek do Rýnovic
Bude v provozu linka 121 Jablonec – Hrabětice – Bedřichov - Jablonec

čtvrtek 26.12.2013 – nedělní provoz

27.,30.12.2013

Provoz jako v pracovní den o prázdninách s těmito odchylkami :
linka 102 – nepojedou spoje s odjezdem v 15., 45. minutu z Pasek a v 04. a 34. minutu z AN
linka 103 – nepojedou spoje v 6:15 z AN, v 6:24 ze zast. Na Hutích
linka 104 – nepojede spoj v 5:07 z AN do Rýnovic
linky 106 a 107 směr AN – Želivského – Mšeno – AN
- v provozu od 8:00 hodin
linky 107 a 106 směr AN – Mšeno – Želivského – AN
- v provozu od 7:42 do 18:04 hodin
linka 109 – víkendový provoz
odjezdy z Rýnovic:
9:27, 10:02, 10:42, 11:22, 13:22, 14:42, 16:02, 17:22
odjezdy z Nádraží Paseky:
9:40, 10:15, 10:55, 12:55, 14:15, 15:35, 16:55, 18:15
linka 110 – ráno nebude zabezpečena, odpoledne provoz pracovního dne
linka 113 – nepojede
linka 115 – provoz pracovního dne v úseku Rychnov – AN a zpět (nejedou spoje do a z Pasek)
linka 118 – nepojede
Navíc bude v provozu linka 121 Jablonec – Hrabětice – Bedřichov - Jablonec

28., 29.12.2013 - v
íkendový provoz

úterý 31.12.2013 :

Nejedou linky č. 103, 105, 110, 113,
115, 118, 126.
Provoz jako v pracovní den o prázdninách
s níže uvedenými omezeními a ukončením provozu:
linka 101   Rychnov – centrum – Janov – Bedřichov
- poslední pravidelné spoje:
v 17:55 z Rychnova do zast. Janov,samoobsluha,
v 18.38 z Bedřichova do Rychnova
- spoj v 18:25 z Rychnova končí v zast. Janovská,Silka
- spoje v 18:55 a 19:55 z Rychnova končí v zast. Pražská
- spoje v 18:17 a 19:17 z Janova končí v zastávce Pražská
linka 102 – nepojedou spoje s odjezdem v 15., 45. minutu z Pasek a v 04. a 34. minutu z AN
- poslední pravidelný spoj v 17:49 z AN a v 18:00 z Pasek
linka 104   Lukášov – Rýnovice – centrum – Lučany – Maxov
- poslední pravid. spoje: v 18:05 z Rýnovice,prům.zóna na Maxov, v 18:46 z Maxova na AN
- spoje v 18:33 z Lukášova končí na Autobusovém nádraží
linky 106 a 107 směr AN – Želivského – Mšeno – AN
- v provozu od 8:00
linky 107 a 106 směr AN – Mšeno – Želivského – AN
- v provozu od 7:42 do 18:04 hodin
linka 109   Rýnovice – Nádraží Jablonecké Paseky - víkendový provoz
odjezdy z Rýnovic: 9:27, 10:02, 10:42, 11:22, 13:22, 14:42, 16:02
odjezdy z Nádr. Paseky: 9:40, 10:15, 10:55, 12:55, 14:15, 15:35, 16:55
linka 112 – první spoj v 8:15 z Rýnovic a v 7:50 ze Žižkova vrchu
- poslední spoj v 18:45 z Rýnovic a v 18:20 ze Žižkova vrchu
linka 114   Nádraží Paseky – Horní Proseč
- poslední pravid. spoje:
odjezd v 17:55 z Horní Proseče,
odjezd v 17:19 ze zast. Březová
linka 121 Jablonec– Hrabětice – Bedřichov – Jablonec
- bude v provozu

středa 1.1.2014 :

Nejedou linky č. 106, 107, 112.
Na ostatních linkách nedělní provoz
linka 101   Rychnov – centrum – Janov – Bedřichov
- přípoj k vlaku s odjezdem v 6:20 zajištěn spojem v 5:44 z Pražské
- přípoj k vlaku s odjezdem v 6:51 zajištěn spojem v 5:56 z Janovská, Silka, v 6:15 z Pražské
- první pravidelné spoje:
v 6:56 z Janovská,Silka do Rychnova; v 6:55 z Rychnova
linka 104   Lukášov – Rýnovice – centrum – Paseky – Lučany – Maxov
- první pravidelné spoje: v 5:49 z AN na Maxov, v 6:25 z Pasek
do Rýnovic
na linkách  108, 109, 114 – nedělní provoz

<TM>

13/41 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 9. prosince 2013

Provoz městské hromadné dopravy v Liberci v období vánočních svátků 2013

 

Linka č.14: linka č.14 bude dne 25.12.2013 a 1.1.2014 zkrácena do zastávky Polní z důvodu uzavření OC Globus a NC Géčko v uvedené dny.

Děkujeme Vám za využívání našich služeb a přejeme vše nejlepší do roku 2014.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

13/40 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 9. prosince 2013

Změny v provozu MHD v Liberci platné od 15. prosince 2013

Od 15. prosince 2013 vejdou v platnost změny jízdních řádů na autobusových linkách městské   hromadné dopravy v Liberci. Provedené úpravy jsou dílčího charakteru a  iniciovali je  z velké části svými podněty cestující.
.

Přehled jednotlivých změn:
Linky č.500 a 600: Na linkách č.500 a 600 bude platit jízdní řád s vánočním provozem dle požadavků objednavatelů (OC GLOBUS linka č.600 – s platností od 12.12.2013, OC NISA linka č. 500 – s platností od 19.12.2013).

Linka č.12:
1)  Prodloužení vybraných spojů do a ze zastávky Pekárny. Změna dle požadavku společnosti United Bakeries a.s.
2)  Zavedení nových spojů Zelené Údolí – Malé náměstí s odjezdy v 8:14 a 8:24 hod. ze Zeleného Údolí. Změna provedena na základě lokálního dopravního průzkumu. Tyto spoje budou provozovány do 31.3.2014, kdy bude vyhodnocena využitelnost těchto spojů cestujícími na základě dopravního průzkumu a přijato následné opatření.
3)  Posun spoje od Pekáren ze 7:19 na 7:35 hod.,  ze Zeleného Údolí do Pekáren ze 7:16 na 7:29 hod. Změna provedena na základě požadavku cestujících a ZŠ Dobiášova.
4) Všechny spoje v sobotu a v neděli budou odjíždět ze Zeleného Údolí o 3 minuty dříve oproti   současnému jízdnímu řádu z důvodu zlepšení přestupní vazby na „Terminálu MHD“. Změna provedena na základě dopravního průzkumu a požadavků zákazníků (cestujících).

Linka č.16:
1)  Prodloužen spoj ve 22:42 hod. z Fügnerovy až do Noviny, z Machnína pouze pro výstup. Změna provedena na základě dohody s „Koordinátorem dopravy KORID LK“ (náhrada za vlak).
2)  Prodloužen spoj ve 13:22 hod. z Fügnerovy až do Noviny a zpět na spoj z Hamrštejna v 14:10 hod. v sobotu a v neděli. Změna provedena na základě dohody s „Koordinátorem dopravy KORID LK“ (náhrada za vlak).
3)  Zrušen spoj ve 23:02 hod. z Machnína do Fügnerovy v pracovní dny (změna byla provedena na základě dopravního průzkumu z důvodu nevytíženosti spoje).

Linka č.17
(nemění se jízdní řád pro cestující): Přidán posilový autobus v rámci spoje v 7:30 hod. z Fügnerovy pouze k Tipsport areně. Posilový spoj bude provozován pouze ve dnech školního vyučování. Změna provedena na základě dopravního průzkumu.

Linka č.18:
Nově na spojích v pracovní dny s odjezdem v 7:31 hod. z Fügnerovy a v 7:52 hod. z Kateřinky Učňovská škola  nebude garantováno nasazení bezbariérového autobusu.

Linka č.20:
Úprava jízdní doby večerního spoje v úseku Pilínkov - Šimonovice.

Linka č.22:
1)  Spoj v sobotu a v neděli v 5:20 hod. z Fügnerovy do Průmyslové zóny JIH posunut na 5:27 hod.     Změna provedena na  základě žádosti společnosti Denso.
2)  Spoje ve 14:07 a 14:17 hod. z Průmyslové zóny JIH v pracovní dny pojedou nově pouze do   Fügnerovy, v trase směr Kunratice pojedou nové spoje z Fügnerovy. Změna provedena na   základě požadavku cestujících. Dopravním průzkumem zjištěno zpoždění každý den o 5 až 20  minut  způsobené silným provozem individuální dopravy v oblasti Průmyslová zóna JIH,  ul. Košické a centra města.

Linka č.23:
Přidán spoj s odjezdem z Pekáren v 5:19 hod. v pracovní dny. Změna provedena na základě požadavku  cestujících.

Linka č.24:
Spoj ve 22:07 hod. z Doubí sídliště posunut na 22:04 hod. v pracovní dny. Odjezd z Fügnerovy dále zůstává ve 22:22 (prodlouží se čekací doba na Terminálu MHD). Změna provedena na  základě požadavku cestujících – zlepšení přestupních vazeb.

Linka č.25:
Spoj ve 22:11 hod. z Broumovské v pracovní dny posunut na 22:13 hod. Změna provedena na  základě požadavku cestujících – zlepšení přestupních vazeb.

Linka č. 32
(jízdní řád se mění již od 14.12.2013): Vymezení platnosti jízdy víkendového spoje.

Linka č.57:
Ve 13:53 hod. z Fügnerovy pojede nový spoj  a ve 14:05 ze Stodolní zpět. Pojede pouze v  období pondělí až čtvrtek. Změna provedena na základě požadavku cestujících.

Linky č.97, 98, 99:
Vymezení platnosti jízdy spojů o vánočních svátcích.

Linky č.2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 51– 56, 58 – 60, 90 – 92:
Beze změny
<TM>

13/39 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 27. listopadu 2013

Dnes ve 14:00 hodin v DPMLJ skončil termín pro předložení nabídek od dodavatelských subjektů, které mají zájem realizovat pokračující rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou.

Do výběrového řízení na zhotovitele stavby  „Rekonstrukce TT Liberec – Jablonec nad Nisou – 2 stavby“, která je rozložena na dvě samostatné zakázky, předložilo své nabídky široké spektrum zájemců z řad tuzemských a zahraničních firem.
Pokračující modernizace se bude týkat zhruba čtyřkilometrového úseku tramvajové trati. Jedná se modernizaci trati z Nové Rudy po konečnou ve Vratislavicích nad Nisou (délka úseku 3 km), kde má o zakázku zájem 9 zhotovitelů a modernizaci dalšího úseku, a to od zastávky Měnírna po výhybnu Brandl v Jablonci nad Nisou (délka úseku 1 km), kam se přihlásilo 10 zájemců .
Práce měly původně začít už letos v létě. Dopravní podnik ale musel kvůli chybám zrušit první veřejnou soutěž na dodavatele stavby a vypsat ji znovu. „S posunutím termínu zahájení stavby se termín dokončení nemění, hotovo by mělo být v březnu 2015,“ konstatoval ředitel libereckého dopravního podniku Luboš Wejnar.
Modernizace tramvajové trati vedoucí z Liberce do Jablonce nad Nisou začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru města Liberce. Do rekonstrukce trati bylo již investováno s přispěním EU více než 400 milionů korun

<TM>

13/38 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Vedení DPMLJ žádá cestující veřejnost v Liberci o zvýšenou pozornost při pohybu ve vozidlech MHD. 

Ve čtvrtek 14.11.2013 se poranila školačka o hrot injekční stříkačky zapíchnutý v sedadle autobusu.
Liberec 15. listopadu 2013
K události v provozu MHD došlo včera na lince č. 25 po 15 hodině. Cestující dívka si způsobila poranění na ruce a byla následně ošetřena v KNL. Hrot jehly byl v sedadle skutečně nalezen a předán na hygienické oddělení.
Přestože se jedná o ojedinělou událost v provozu liberecké městské hromadné dopravy, vedení společnosti žádá své zákazníky o obezřetnost hlavně při usazování se na sedadla. Naposledy se o injekční stříkačku poranil  v roce 2011 řidič autobusu při kontrole sedadel.

Vzhledem k závažnosti celé události vedení společnosti prošetřilo chování řidiče bezprostředně po události a vzhledem k tomu, že řidič nepostupoval zcela v souladu s interní legislativou byla se zaměstnancem záležitost okamžitě řešena v pracovně právní rovině.

S účinností od dnešního dne byla řidičům autobusů a tramvají MHD uložena ve ZVÝŠENÉ MÍŘE povinnost, provádět kontroly interiéru vozidel se zaměřením na injekční jehly v sedadlech, a to nejen standardně před výjezdem vozidla na linku, ale také při vyrovnávacích časech na konečných. Dále pak během krátké doby budou do vozidel umístěny informační letáky a zároveň bude za účasti zástupců DPMLJ provedena osvěta ve školách.

DPMLJ, a. s.

13/37 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Větší informační komfort cestujícím MHD nabídnou světelné tabule.
Liberec 6. listopadu 2013
Ke zlepšení informovanosti o provozu městské hromadné dopravy v reálném čase slouží cestujícím a návštěvníkům Liberce nové světelné panely, které byly instalovány na terminálu  ve Fügnerově ulici v centru města.

Vedení DPMLJ se snaží neustále rozvíjet aktivní a pasivní informační prvky zlepšující informovanost jeho zákazníků. Jedním z aktivních informačních prvků jsou také zastávkové světelné panely informující o odjezdech z příslušné zastávky a případných mimořádných událostech v provozu MHD.

Pro kvalitní a přehledné informování cestujících je důležité zachování jednotnosti těchto prvků v celém systému a ve všech dopravních uzlech ve městě. Po pilotní instalaci nejprve malého zastávkového panelu v prostoru čekárny v zastávce Nádraží, došlo na konci loňského roku k následnému rozšíření informačního systému při rekonstrukci zastávek na Šaldově náměstí.

Na konci měsíce října letošního roku a v souladu se strategickými cíli dopravního podniku pro rok 2013, bylo v rámci rozvoje telepatických aplikací instalováno najednou hned devět informačních panelů na zastávkách v terminálu MHD. V těchto dnech probíhají závěrečné úpravy a zkušební provoz. Panely mají čtyři světelné řádky. Pro přehlednost údajů se zobrazuje jedna linka MHD na jednom řádku, v dolní části tabule jsou umístěny digitální hodiny a informace o případné mimořádné události.

Jednotnost použité technologie na zastávkách MHD přináší záruku snazší údržby a zlevnění celého systému provozu. Za nákup 9 světelných panelů od společnosti APEX včetně jejich instalace zaplatil dopravní podnik 1,1 mil. Kč.

DPMLJ, a. s.

13/36 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Mimořádná událost v městské hromadné dopravě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.
Liberec 17.10.2013

Úplné zastavení dopravy ve směru na Jablonec nad Nisou si vyžádal zásah složek integrovaného záchranného systému při likvidaci požáru ve Vratislavicích nad Nisou. Neprůjezdnou se na desítky minut stala tramvajová trať, ale také přilehlá komunikace.
Požár domu v blízkosti tramvajové trati dnes zcela uzavřel možnost dopravy cestujících na tramvajových linkách č. 5 a 11. Ráno v 5:55 hod. byla zahájena výluka mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Z důvodu bezpečnosti zásahových prací bylo zcela odpojeno napájení trati elektrickou energií a součastně v tu chvíli došlo k uzavření komunikace spojující obě města pro veškerou dopravu.
Tento stav velmi výrazně zkomplikoval operativní řešení náhradní dopravy autobusy MHD. V té době bylo nasazeno 7 autobusů a provoz byl rozdělen na dvě části. První část byla vedena v trase Liberec – Tanvaldská (křižovatka), kde se na ulici Dlouhomostecká autobus otáčel. Dále museli cestující pěšky do zastávky Vratislavice nad Nisou, výhybna, odkud byla zajištěna 2 část náhradní dopravy v úseku Vratislavice, výhybna – Jablonec nad Nisou.
V místě operativně řídili provoz dispečeři DPMLJ. K obnovení tramvajové dopravy došlo v 6:50 hod. obnoven v úseku Vratislavice nad Nisou - Jablonec nad Nisou a o 10 minut později, v 7:00 hod., se rozjely tramvaje na celé tramvajové trati.
Jednalo se o operativní výluku, bez zavinění DPMLJ. Vzhledem k dalším výlukám, které v Liberci v současné době probíhají, bylo NUTNÉ v rámci zajištění náhradní dopravy za tramvajovou ihned nasadit do služeb několik zaměstnanců z kanceláří, pracují brigádně jako řidiči.
Přes všechna okamžitá opatření, vzhledem k povaze události a zajištění bezpečnosti v provozu, došlo k prodlevě v dopravě.
Cestující byli informováni na místě dispečery, informace o výluce byly okamžitě podávány i prostřednictvím dostupných regionálních médiích.
Vedení společnosti se omlouvá svým cestujícím za komplikace při cestování v ranní dopravní špičce.
-tm-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/35 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 16.10.2013

Z důvodu uzavírky tunelu na rychlostní komunikaci I/14 se s platností od 16. října 2013 9:00 hodin do ukončení výluky na tramvajové trati do Hanychova (tedy do 20.10.2013) mění trasy odklonů následovně:

původní trasa (neplatná):
Linka č. 16 a 22 – ve směru z centra pojede odklonem ulicí Jánská, Rybníček a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a pokračuje ul.Nákladní, Košická, R35 do zastávky Viadukt a dále po své trase. V opačném směru pojede ze zastávky Viadukt odklonem do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1.máje. Zastávka Babylon bude dočasně zrušena, náhradní zastávka Rybníček.

Linka č. 27 a 30 – ve směru z centra pojede odklonem ulicí Jánská, Rybníček a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a pokračuje ul.Nákladní, Košická, R35 do zastávky Žitavská a dále po své trase.V opačném směru pojede ze zastávky Žitavská odklonem do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1.máje. Zastávka Babylon bude dočasně zrušena, náhradní zastávka Rybníček.

nová trasa (od 16.10.):

Linka č. 16 a 22
- ve směru z centra pojede po své trase ulicí. M. Horákové, Košické (zastávka Babylon), Nákladní, třída 1. máje (náhradní zastávka Nádraží a náhradní zastávka Rybníček) a dále ulicemi Na Rybníčku, Františkovská, Metelkova, Jungmannova do zastávky Viadukt a dále po své trase.

Linka č. 27 a 30
- ve směru z centra pojede po své trase ulicí. M. Horákové, Košické (zastávka Babylon), Nákladní, třída 1. máje (náhradní zastávka Nádraží a náhradní zastávka Rybníček) a dále ulicemi Na Rybníčku, Františkovská, Metelkova, Jungmannova do zastávky Žitavská a dále po své trase.
Stávající dopravní omezení – beze změny na linkách č.34, 36, 37, 54 a 58.

Linka č. 34:
Ve směru Průmyslová zóna Jih pojede ze zastávky Žitavská odklonem ulicí Jungmannova, Metelkova, Františkovská, Na Rybníčku a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a dále po své trase. V opačném směru po stejné objízdné trase.

Linka č. 36:
Ve směru Zimní stadion pojede z náhradní zastávky Jungmannova (před kruhovou křižovatkou) ulicí Metelkova, Františkovská, Na Rybníčku a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a dále pokračuje po své trase až do zastávky Viadukt a po objízdné trase přes ulici 1.máje a Metelkova do zastávky Jungmannova ve směru centrum.

Linka č. 37:
Ve směru Fügnerova pojede ze zastávky Viadukt odklonem na kruhový objezd v ul. Metelkova, ul. Františkovská do ul. Na Rybníčku, do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1. máje a dále přes zastávku Babylon do Fügnerovy ulice a dále po své trase.

Linka č. 54:
Od Soudu ulicí Metelkova, Františkovská, Na Rybníčku, doprava na ul. 1.máje do Nádraží (u Skloexportu) a dále po své trase.

Linka č. 58:
Do zastávky Nádraží jede přes Americkou do ulice Hanychovská.

DPMLJ, a. s.

13/34 - TISKOVÁ ZPRÁVA

S účinností od soboty 12.října 2013, 04:00 hodin do neděle 20.října 2013, 03:30 hodin dojde u výše popsaných linek MHD k dopravnímu omezení z důvodu částečné uzavírky křižovatky Viadukt (výměna kolejí u Viaduktu).

Liberec 9.10.2013

Dopravní omezení proběhnou:      na tramvajových linkách č.2, 3, 5, 11

na autobusových linkách č.16, 22, 27, 30, 34, 36 a 37

Z tohoto důvodu bude zavedeno následující dopravní opatření:

Tramvajové linky č.2 a 3:

výluka v úseku  Rybníček – Dolní Hanychov a Horní Hanychov.

V daném úseku bude tramvajová doprava nahrazena autobusy, dle  platných  jízdních  řádů. Přestupní zastávka mezi náhradní dopravou do (Dolního Hanychova)  Horního Hanychova   (X2,X3) a tramvajovou dopravou do Lidových sadů ( 2,3 ) bude zastávka Rybníček v ulici Tatranská  za finančním úřadem. Zastávka Rybníček na ulici 1. máje zůstává v platnosti.

Další omezení provozu na lince č. 3 v době výluky v pracovní dny:

- spoj s odjezdem z Rybníčku do Lidových sadů v 18:40 a 18:51 hod. – nejede

- spoj s odjezdem z Lidových sadů na Rybníček v 18:58 a 19:10 hod. – nejede

- spoj s odjezdem z Rybníčku do Horního Hanychova v 19:43 hod. – nejede

Tramvajové linky č.5 a 11:

Meziměstská tramvajová linka č. 5 a 11 bude z technických důvodů ukončena v zastávce Rybníček, Tatranská ulice za finančním úřadem. Zastávka bude zároveň sloužit jako nástupní pro směr Vratislavice n/N a Jablonec n/N. Zastávka Rybníček na ulici 1. máje ve směru do centra zůstává v platnosti. Traťový úsek Rybníček – Viadukt bude zrušen bez náhrady.

Autobusové linky č. 16 a 22:

Ve směru z centra pojede odklonem ulicí Jánská, Rybníček a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a pokračuje ul.Nákladní, Košická, R35 do zastávky Viadukt a dále po své trase. V opačném směru pojede ze zastávky Viadukt odklonem do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1.máje. Zastávka Babylon bude dočasně zrušena, náhradní zastávka Rybníček.

Autobusové linky č. 27 a 30:

Ve směru z centra pojede odklonem ulicí Jánská, Rybníček a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a pokračuje ul.Nákladní, Košická, R35 do zastávky Žitavská a dále po své trase.V opačném směru pojede ze zastávky Žitavská odklonem do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1.máje. Zastávka Babylon bude dočasně zrušena, náhradní zastávka Rybníček.

Autobusová linka č. 34:

Ve směru Průmyslová zóna Jih pojede ze zastávky Žitavská odklonem ulicí Jungmannova, Metelkova, Františkovská, Na Rybníčku a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a dále po své trase. V opačném směru po stejné objízdné trase.

Autobusová linka č. 36:

Ve směru Zimní stadion pojede z náhradní zastávky Jungmannova (před kruhovou křižovatkou) ulicí Metelkova, Františkovská, Na Rybníčku a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a dále pokračuje po své trase až do zastávky Viadukt a po objízdné trase přes ulici 1.máje a Metelkova do zastávky Jungmannova ve směru centrum.

Autobusová linka č. 37:

Ve směru Fügnerova pojede ze zastávky Viadukt odklonem po R35 do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1. máje a dále přes zastávku Rybníček do Fügnerovy ulice a dále po své trase. Zastávka Babylon bude dočasně zrušena, náhradní zastávka Rybníček.


PO DOBU UZAVÍRKY ULICE ŽITAVSKÁ BUDOU NA LINKÁCH č. 16, 22, 27 a 30 PLATIT NOVÉ (VÝLUKOVÉ) JÍZDNÍ ŘÁDY.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. se omlouvá cestujícím za způsobené komplikace a děkuje za pochopení.