logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2021

Tisková zpráva 21/07

Dopravní podnik rozvolňuje opatření v městské dopravě v Liberci

Liberec 6. 5. 2021

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) reaguje na pozitivnější vývoj situace v souvislosti s COVID-19 a podobně jako ostatní dopravci mění některá opatření nastavená v loňském a letošním roce.

S platností od pondělí 10. 5. 2021 je v městské hromadné dopravě v Liberci:

  • obnoven nástup předními dveřmi u autobusů (odstranění zábran vymezujících prostor řidiče)
  • rozšíření služby o prodej jízdenek u řidičů v autobusech a tramvajích
  • po 20. hodině mohou cestující používat všechny dveře vozu pro nástup i výstup
  • řidiči mají povinnost mít nasazený respirátor pouze při prodeji jízdenky, při manipulaci s plošinou pro vozíčkáře a při vstupu do prostoru pro cestující (apod. situace)
  • nadále platí povinnost pro řidiče umožnit nástup a výstup cestujících otevíráním všech dveří, cestující tedy nepoužívají tlačítka pro otevírání dveří
  • výjimkou jsou zastávky v režimu „na znamení“, signál k otevření dveří dává cestující

Uvedená opatření budou v platnosti do doby, než dojde na základě rozhodnutí vlády k dalším změnám plynoucím z aktuální situace v České republice.

<tm>

Tisková zpráva 21/06

Dopravní podnik se snaží být společensky odpovědný. Terminál MHD opakovaně nabídl na stanoviště pro testovací sanitku HIV.

Liberec 27. 4. 2021

Test na HIV mohli zájemci podstoupit 27. dubna na terminálu MHD v Liberci. Bezplatné a anonymní testy veřejnosti nabídla Česká společnost AIDS pomoc, která do krajského města vyslala jednu ze svých testovacích sanitek. Zájemci se tak mohli nechat otestovat nejen na HIV, ale také na další nemoci přenosné pohlavním stykem, jako syfilis nebo žloutenka typu C.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) již několik let spolupracuje a podporuje aktivity České společnosti AIDS pomoci, z. s.

„Snažíme se být společensky odpovědnou firmou. Podporujeme hned několik veřejně prospěšných projektů,“ zdůraznil Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva DPMLJ.

Firma má na Liberecku nepřehlédnutelný podíl na těchto preventivních akcích. Například při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, pětkrát vypravil takzvanou Osvětovou AIDS tramvaj. V jejím interiéru dal možnost České společnosti AIDS pomoci informovat o prevenci a nutnosti testování. Každoročně úspěšně odhalené případy znamenaly, že preventivní aktivity mají svůj smysl (např. v roce 2017 byl na Liberecku diagnostikován 1 případ HIV, v roce 2018 3 případy HIV a v roce 2019 více jak 5 případů).

„Jsme potěšeni, že jsme mohli sanitku na terminál MHD přistavit, protože v Liberci pořád ještě nemáme svou kamennou pobočku. Děkujeme vedení za opakovanou vstřícnost," řekl Jiří Pavlát, ředitel Domu světla.

Ve speciální odběrové sanitce bylo při této první letošní akci za 2 hodiny provedeno 18 testů na HIV a 17 testů na syfilis. Testování je do Liberce na terminál naplánováno ještě jednou, a to na podzim 12. 10. 2021.

 <tm>

Tisková zpráva 21/4 - SDP respirátory

Dle nového nařízení vlády od čtvrtka do MHD pouze s respirátorem, nanorouškou nebo dvěma chirurgickými rouškami

Praha, 24. února 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) v reakci na nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února 2021 nařizuje použití respirátoru při cestě MHD, a to včetně zastávek a nástupišť. Toto nové opatření má pomoci účinněji chránit cestující i zaměstnance dopravních podniků a snížit šíření kapének nových intenzivnějších mutací koronaviru Covid-19.

Nová povinnost se vztahuje na všechny prostředky městské veřejné dopravy, na zastávky a v případě Prahy i na prostory metra. Výjimku mají děti do 15 let, u kterých postačí chirurgická rouška.

„Přestože dosud žádné dostupné studie neprokázaly zvýšené riziko nákazy v prostředcích veřejné dopravy, ba naopak, akceptujeme nařízení vlády, která se v současné nepříznivé epidemiologické situaci snaží hledat další a další opatření, která by pomohla zastavit šíření nákazy,“ říká Tomáš Pelikán, předseda Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), a dodává: „Podle dostupných informací z médií možná budeme i první zemí, která přistoupí k omezování počtu spojů, místo abychom se snažili o opak a poskytli dostatek prostoru ve vozidlech našim cestujícím. Vždyť veřejná doprava je klíčovým nástrojem pro zajištění základní mobility obyvatelstva při nezbytných cestách.“

Na nové vládní opatření budou upozorňovat hlášení v prostředcích městské veřejné dopravy a v prostorách metra. Kontrolu dodržování nechávají dopravní podniky nadále na státní a městské policii. Sdružení dopravních podniků, které zaštiťuje 22 dopravních podniků v ČR, neustále monitoruje vývoj dění okolo nákazy koronavirem Covid-19. Všechny členské dopravní podniky přistupují k potřebným opatřením tak, aby cestující i nadále vnímali městskou veřejnou dopravu jako spolehlivou a bezpečnou a využívali ji bez obav.

PaedDr. Martin Chval
výkonný ředitel SDP ČR

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70 % výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

 

Tisková zpráva 21/5 - Sociální automobil

Provoz sociálního automobilu zastavila po deseti letech technická závada.  
  
Liberec 30. 3. 2021 
 
Sociální automobil se od 1. dubna 2021 nerozjede. Současný technický stav vozidla neumožňuje dopravnímu podniku kvalitně a bezpečně provozovat nabízenou službu pro veřejnost. V danou chvíli se posuzují možnosti, kdy a za jakých podmínek, bude služba opět cestujícím nabízena.  
 
Sociální automobil jezdí po Liberci od roku 2011. Speciálně upravené vozidlo s elektrickou plošinou se rozjelo ve spolupráci DPMLJ, a.s., Statutárního města Liberec a Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje 

Automobil využívají osoby s nemocí pohybového aparátu samostatně se pohybující nebo s doprovodem, dále pak vozíčkáři a vlastníci ZTP a ZTPP, kteří nemohou cestovat běžnou libereckou MHD. Převozu do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, domovů důchodců, budovy Krajského úřadu a Magistrátu města Liberce předcházela rezervace přepravy. Cena za přepravu činí 30 Kč dospělí, 14 Kč pro děti ve věku 6 – 15 let. Sociální automobil patří mezi vyhledávané služby, přestože je provoz omezen pouze na pracovní dny v čase od 7:00 do 16:00 hodin. 
 
Obsluha vozidla se měnila minimálně. Řidiči dopravního podniku, kteří službu zajišťovali, byli k cestujícím nejen empatičtí, ale zároveň jim byli také fyzickou oporou.  
 
Sociální automobil ročně přepravil okolo 2 500 osob. S příchodem covidové epidemie se počet cestujících v roce 2020 snížil na 2 000. 

<tm>

Tisková zpráva 21/3 - antimikrobiální fólie

Liberec jako první v ČR polepí dotykové plochy v MHD antimikrobiální fólií

Liberec, 28. 1. 2021

Liberecký dopravní podnik chystá další investice do zvýšení bezpečnosti cestujících v souvislosti s epidemií COVID-19. Dotykové plochy autobusů a tramvají polepí speciální antimikrobiální fólií Coversafe. Fólie bude instalována na nejvíce exponovaná místa, jako jsou dveřní tyče, prostorová madla a dotykové displeje, a měla by průběžně likvidovat až 99,9 % všech virů a bakterií.

Liberec tak bude prvním městem v ČR, které bude takto komplexně řešit ochranu svých cestujících. Fólie Coversafe bude instalována zhruba do stovky městských tramvají a autobusů. „Do bezpečnosti našich cestujících investujeme průběžně. Od vypuknutí pandemie pravidelně ošetřujeme vozidla ozónem a dotykové plochy a madla čistíme dezinfekcí nad rámec běžného úklidu. Toto opatření nyní nahrazujeme systémovějším řešením v podobě aplikace antimikrobiální fólie,“ říká předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

Polepení jednoho vozu vyjde na 2 500 Kč. „Přestože vozy pravidelně dezinfikujeme, pokles počtu cestujících je velmi znát. Lidé jednak nemají důvod cestovat a jednak se bojí. Díky této investici budou naše vozy zase o kus bezpečnější,“ doplňuje Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie.

Francouzská technologie ničí viry a bakterie nepřetržitě

Antimikrobiální samolepicí fólie Coversafe se již od listopadu testovala v tramvaji č. 39. „Technologie je založena na působení mikrosfér zinku, tedy na přírodní bázi. Mikrosféry reagují se vzdušnou vlhkostí a vytvářejí volné radikály, které na bázi oxidace likvidují membrány virů a bakterií. Nejnovější atest nám potvrdil, že prokazatelně ničí přímo SARS-Cov-2 způsobující onemocnění COVID-19,“ vysvětluje Alex Reynelt z české pobočky francouzské společnosti Gergonne, která fólii Coversafe vyvinula. „Jde o nepřetržitou a účinnou ochranu i proti řadě dalších virů, bakterií, choroboplodných zárodků a plísní. Vše je navíc bezpečné a netoxické pro člověka a životní prostředí,“ doplňuje Reynelt.

Další uplatnění: školy, kanceláře, ordinace, lanovky…

Liberec je prvním městem v ČR, kde budou jezdit autobusy a tramvaje polepené touto ochrannou fólií. Jednání probíhají i v Hradci Králové. Coversafe už také chrání libereckou ZŠ Doctrina, Střední sklářskou školu v Železném Brodě, libereckou pediatrii, výrobní závod Valeo v Humpolci či lanovky ve slovenských Tatrách. „Zájem mají hlavně průmyslové podniky, školy, ordinace a kancelářské provozy, kde fólii Coversafe lepíme na stoly, přepážky, kliky, dotykové obrazovky ad. Série testů potvrdila, že pokud není fólie manuálně poškozena, její životnost je minimálně čtyři roky bez ztráty účinnosti a lze ji čistit běžnými čisticími prostředky,“ uzavírá Reynelt.

Více info: https://www.coversafefilm.com/cs/

    

<tm>