logo dpmlj

Překlad

Aktuality Liberec

Tisková zpráva 20/26 - hygienická opatření v MHD od 29.9.

Od 29. 9. 2020 zavádí dopravní podnik v souvislosti s nařízením MZ další hygienická opatření ve vozidlech městské dopravy. Od 29. 9. 2020 současně dochází k úpravě jízdních MHD v Liberci. 

Liberec 25. března 2020 

S účinností od 29. 9. 2020 vstupují v platnost opatření.

Dozorčí rada dopravního podniku dnes schválila další preventivní hygienická opatření v městské dopravě v Liberci v souvislosti se šířením viru COVID19.

-       v autobusovém provozu dojde k uzavření prvních dveří (v prostoru řidiče bude instalována zábrana bránící vstupu cestujících ke kabině řidiče)

-       v tramvajovém provozu se budou otevírat všechny dveře ve vozidle (řidič je chráněn kabinou)

-       dochází ke zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD ve všech typech vozidel s ohledem na omezení vzájemného kontaktu řidičů a cestujících

-       bez nutné obsluhy cestujícími budou řidičem automaticky otevírány všechny dveře ve vozidle

-       stále platí nařízení MZ zakrývat si dýchací cesty při cestovaní MHD

 

Nejsou zrušeny zastávky na znamení!

Nejsou zrušeny revizorské kontroly!

Uvedená opatření budou v platnosti do odvolání.

 

Od 29. 9. 2020 dochází k úpravě jízdních MHD v Liberci.

Od 1. 9. 2020 byly nasazeny poprázdninové jízdní řády městské dopravy v Liberci. Běžný provoz byl od prvního zářijového dne monitorován včetně sledování dat ze sčítacích rámů ve vozidlech. Na některých linkách byly zaznamenány požadavky a podněty k jednotlivým spojům od cestujících. Na základě získaných údajů dojde od 29. 9. 2020 k drobným úpravám na některých linkách MHD v Liberci. Jedná se převážně o úpravu bezbariérovosti spojů, navrácení linek na své původní trasy po uzavírkách ulic (např. Harcov ul. Svobody), časový posun spojů na základě požadavků (v řádu minut) nebo nasazení kloubového autobusu jako reakce na data ze sčítacích rámů (naplněnost vozidla). Provoz nočních linek se nemění, poslední spoje odjíždí 23:10 hod. z terminálu MHD Fügnerova.

 

<tm>

Tisková zpráva 21/07

Dopravní podnik rozvolňuje opatření v městské dopravě v Liberci

Liberec 6. 5. 2021

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) reaguje na pozitivnější vývoj situace v souvislosti s COVID-19 a podobně jako ostatní dopravci mění některá opatření nastavená v loňském a letošním roce.

S platností od pondělí 10. 5. 2021 je v městské hromadné dopravě v Liberci:

  • obnoven nástup předními dveřmi u autobusů (odstranění zábran vymezujících prostor řidiče)
  • rozšíření služby o prodej jízdenek u řidičů v autobusech a tramvajích
  • po 20. hodině mohou cestující používat všechny dveře vozu pro nástup i výstup
  • řidiči mají povinnost mít nasazený respirátor pouze při prodeji jízdenky, při manipulaci s plošinou pro vozíčkáře a při vstupu do prostoru pro cestující (apod. situace)
  • nadále platí povinnost pro řidiče umožnit nástup a výstup cestujících otevíráním všech dveří, cestující tedy nepoužívají tlačítka pro otevírání dveří
  • výjimkou jsou zastávky v režimu „na znamení“, signál k otevření dveří dává cestující

Uvedená opatření budou v platnosti do doby, než dojde na základě rozhodnutí vlády k dalším změnám plynoucím z aktuální situace v České republice.

<tm>

Změny jízdného od 1.1.2021

Od 1.1.2021 vstupuje v platnost nové Nařízení statutárního města Liberec o Tarifu MHD Liberec, kterým se mění ceny některých papírových jízdenek:

typ jízdenky platnost NOVÁ cena STARÁ cena
Jízdenka přestupná základní 40 min. 24,- Kč 20,- Kč
Jízdenka přestupná zlevněná 40 min. 6,- Kč 5,- Kč
Jízdenka přestupná, základní, prodej u řidiče   30,- Kč 24,- Kč
Jízdenka přestupná, zlevněná, prodej u řidiče   7,- Kč 6,- Kč

Platnost původních jízdenek končí 31.12.2020, tyto jízdenky již od 1.1.2021 nelze použít.                                                         

Nové jízdenky budou k dispozici na Zákaznickém centru DPMLJ, a.s. v Terminále MHD a u některých smluvních prodejců s dostatečným předstihem.
Ceny ostatních papírových jízdenek se nemění.

Neplatné jízdenky bude možné vyměnit za platné s případným doplatkem ze strany cestujícího na Zákaznickém centru DPMLJ, a.s. v Terminále MHD od 2.1.2021 do 30.6.2021.
Jízdenky nesmí být použité, poškozené, ani jinak upravované.

Ceny předplatného (kupónů) pro zónu Liberec se nemění, nově bude v Tarifu MHD Liberec od 1.1.2021 uvedeno předplatné pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

Zákaznické centrum DPMLJ