logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2024

Tisková zpráva 24/08 - nostalgické jízdy 2024

LETNÍ SEZÓNA NOSTALGICKÝCH JÍZD 2024

Liberec, dne 28. června 2024

V tramvajové vozovně Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)  byl představen projekt „PRÁZDNINOVÝCH NOSTALGICKÝCH JÍZD“ v Libereckém kraji, který doplnila na místě přistavená historická vozidla. Vystavené exponáty budou vozit cestující veřejnost za zážitky o prázdninách na různých historických linkách v Libereckém kraji.

 Živý nostalgický provoz pomáhá nejen atraktivnějšímu nahlédnutí do časů minulých, ale také podporuje cestovní ruch a rozvoj i v okrajových regionech.

Volnočasová sdružení aktivních občanů, která jízdy ve svém okolí dlouhodobě organizují a o historická vozidla pečují. S poděkováním za finanční podporu Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou jim tyto finanční příspěvky a technická podpora činnosti umožní lepší plánování provozu, opravy techniky a další rozvoj po všech stránkách náročné organizace všech činností.

„Podporu vnímám jako ocenění práce aktivních členů, kteří se výrazně podílejí na připomínání historie nejen tramvajové, ale celkově městské dopravy. Tím doplňují mozaiku historie veřejné dopravy v Libereckém kraji,“ konstatuje Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana.

„Historické tramvaje do Liberce patří, což každoročně neustálý zájem Liberečanů a návštěvníků města. Vážíme si toho, že na rozdíl od jiných měst je péče o historické unikáty založena na činnosti dobrovolníků“, doplnil Jiří Šolc, náměstek Statutárního města Liberec.

JÍZDY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ A TRAMVAJÍ, Boveraclub, z.s., Ing. Tomáš Krebs

JÍZDY HISTORICKÝCH TRAMVAJÍ

Liberecký kraj letos poprvé finančně přispívá na Prázdninové jízdy historické tramvaje organizované Boveraclubem ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Počínaje 29. června 2024, každou prázdninovou sobotu, vyrazí do ulic Liberce z Prahy zapůjčená historická tramvajová souprava. Ta umožní reagovat na plánované letní výluky tramvajových tratí díky rozchodu 1435 mm, pro který je zkonstruována. Liberecké úzkokolejné unikáty mohou vyjet pouze na trasu mezi Rybníčkem a Lidovými sady. Tento úsek bude ale z důvodu plánované výluky o prázdninách částečně neprůjezdný.

Poprvé vyjede historická souprava v sobotu 29. června 2024 na linku č. 1 Rybníček – Hanychov, zvláštní jízdenky budou prodávat průvodčí ve vozech za hotové. Po stejné trase se pak bude jezdit pražskou tramvajovou soupravou každou červencovou sobotu. Na srpen se pro změnu připravují jízdy do Lidových sadů.

Zapůjčený motorový vůz č. 351 byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz č. 1202 je z roku 1930 a vyroben byl v Továrně na vozy v Kolíně. Od roku 1991 jsou obě tramvaje v pražské flotile historických tramvají určených pro pravidelný a komerční provoz jako duplicitní k těm, které jsou umístěny v expozici střešovického muzea. V pražském podnikovém muzeu MHD byla letos v únoru zahájena stavba nových výstavních hal pro muzejní autobusy a užitková vozidla. Stavba tak omezila prostor a provoz historických tramvají, proto pražský dopravní podnik uvítal možnost uložit jednu soupravu právě v Liberci. Liberecký dopravní podnik a město Liberec zase naopak získalo historickou soupravu na rozchodu 1435 mm pro příležitostný provoz v celé své tramvajové síti.

JÍZDY HISTORICKÉHO AUTOBUSU

Již tento víkend bude historický autobus Škoda 706 RTO s posádkou Boveraclubu zajišťovat přepravu cestujících z Liberce a Jablonce nad Nisou do Tanvaldu a Kořenova na vybrané akce Zubačky a samozřejmě také podvečerní cestu zpět. Z Kořenova autobus během dne sveze zájemce na Jizerku nebo do Příšovic.

Termíny dalších jízd jsou připraveny 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 28.9. a 26.10.2024. Na lince č. 111 se vystřídají jak historické autobusy firmy BusLine, připravuje se i příjezd některého z unikátů Technického muzea v Brně.

Jízdy historických autobusů zajišťované spolkem Boveraclub podporuje finančně Liberecký krajský úřad už více než 10 let, nezanedbatelný byl i příspěvek při budování a doplňování expozice veřejné dopravy v Technickém muzeu Liberec.

NOSTALGICKÉ VLAKY V LIBERECKÉM KRAJI, Zubačka provoz s.r.o., Ing. Petr Prokeš

Díky smlouvě s Libereckým krajem vyjedou v letošním roce nostalgické vlaky v Libereckém kraji pod hlavičkou Zubačka provoz ve třech provozních oblastech:

Zubačka Tanvald – Kořenov – Harrachov

Největší akcí letošního léta budou Dny Zubačky ve dnech 29. a 30.6., kdy vyjedou zvláštní vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem a parní vlaky mezi Kořenovem, Harrachovem a polskou Szklarskou Porębou Górnou. Na zvláštních vlacích mezi Tanvaldem a Kořernovem budou místo ozubnicových lokomotiv, které v letošním roce nedostaly od Správy železnic povolení k provozu, nasazeny lokomotivy ř. 730 (T457.0) přezdívané „Ponorky“, které v letech 1985 až 1989 vyráběla lokomotivka ČKD Praha. Parní vlaky mezi Kořenovem a Szklarskou Porębou Górnou poveze parní lokomotiva 431.032 z roku 1927 přezdívaná „Ventilovka“ s motorovou lokomotivou T435.0111 přezdívanou „Hektor“ z roku 1961.

Dalšími akcemi v létě budou: 6.7. S Rohozcem na Zubačku, kdy v Kořenově budou probíhat ochutnávky produktů Pivovaru Rohozec, 20.7. Za Pohádkou na Zubačku, 6.8. Modelová sobota na Zubačce, 17.8. Borůvková sobota na Zubačce a 28.9. Bramborová sobota na Zubačce.

Novinkou letošní letní sezóny jsou jízdy historických motoráčků. Ty budou jezdit vždy pátek až neděle, pokud se nebude konat akce s doprovodným programem.

Při všech akcích bude v Kořenově zajištěn tématický doprovodný program a bohaté občerstvení. Mezi Kořenovem, Jizerkou a Příchovicemi bude jezdit historický autobus. Nově bude otevřeno Kafé Bafík v historickém osobním voze. Výtěžek z prodeje půjde na renovaci historických vozidel.

Po dobu letních prázdnin bude v Kořenově denně otevřeno muzeum ozubnicové dráhy, od čtvrtka do neděle budou probíhat komentované prohlídky výtopny, kde jsou deponována historická vozidla včetně unikátních ozubnicových lokomotiv, a jízdy důlního vláčku.

O zážitek jízdy s ozubnicovou lokomotivou lidé ale nepřijdou ani letos, motorová ozubnicová lokomotiva řady T426.0 přezdívaná „Rakušanka“ bude při jízdách od 6.7. do 28.9. vozit zájemce na vlečce Výtopny Kořenov.

Parním vlakem Českým rájem

Každou sobotu v červenci a srpnu vyjedou parní vlaky v Českém ráji. Dopolední vlaky spojí Turnov s Rovenskem pod Troskami, odpoledne pak parní vlaky pojedou v trase Turnov – Malá Skála – Železný Brod – Semily. Vlaky poveze parní lokomotiva „Kafemlejnek“ z roku 1913.

Zvláštní vlaky na trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou

Ve dnech 13. a 14. července a 10. a 11. srpna vyjedou zvláštní parní vlaky na trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Vlaky poveze parní lokomotiva 423.094 přezdívaná „Velký bejček“ z roku 1928.

Ve dnech 27. a 28. července a 24. a 25. srpna vyjedou historické motorové trati na rokytnické lokálce. V jejich čele bude motorový vůz řady M131.1 „Hurvínek“, které se vyráběly v letech 1948 až 1956.

V železniční stanici Martinice v Krkonoších bude otevřeno muzeum a zajištěno občerstvení.

 

Informace o nostalgických jízdách ZDE.

<tm>

Tisková zpráva 24/07 - Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce

Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce

 Liberec 7. 6. 2024

Rekonstrukce tramvajové trati byla pokračováním investiční rozvojové aktivity Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, spočívající v modernizaci dopravní infrastruktury k provozu MHD, vedoucí ke zvýšení komfortu cestujících, bezpečnosti i plynulosti dopravy na trati z Liberce do Jablonce nad Nisou. Cílem bylo zvýšit také atraktivitu veřejné dopravy, učinit veřejnou dopravu dostupnější a snížit negativní dopady dopravy na životní prostředí i veřejné zdraví.

Dalším z cílů rozsáhlých prací bylo zvýšení traťové rychlosti, a tím získání úspory cestovního času. Rekonstrukce současně umožnila změnu a sjednocení rozchodu drážního tělesa na 1435mm, které je standardně používáno na městské tramvajové trati v Liberci. Nepřehlédnutelnou změnou byly úpravy směrového a výškového vedení tramvajové trati v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území měst Liberce a Jablonce nad Nisou i strategickými plány či strategiemi rozvoje obou měst.

Meziměstská tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou byla naposledy kompletně rekonstruována v letech 1973 až 1975, Z důvodu úsporných opatření a tehdejší nedostupnosti vhodných materiálů tehdy nebyly sanovány závady, které na trati vznikly již v době výstavby. Od 90. let minulého století probíhaly pouze částečné opravy a rekonstrukce vždy pouze na vybraném úseku.

K významnějšímu modernizačnímu posunu došlo až prostřednictvím realizace projektů spolufinancovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Letos zprovozněné poslední rekonstruované úseky byly historicky největší stavbou v novodobé historii obou měst - Liberce a Jablonce nad Nisou. Stejně jako od začátku spuštění modernizace tramvajové tratě, byl i tento projekt, rekonstrukce posledního úseku, rozložen do několika etap.

Nadlimitní soutěž na zhotovitele stavby byla zahájena dne 18. 11. 2021 a ukončena podpisem smluv s vybranými dodavateli dne 22. 4. 2022. Stavební práce započaty 7. července 2022.

Pracovalo se nepřetržitě na čtyřech úsecích současně se zhotoviteli:

  1. úsek Kyselka – Proseč, škola:

společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. + Metrostav DIZ s.r.o.

  1. úsek Proseč, škola – Proseč, výhybna:

společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. + Metrostav DIZ s.r.o.

  1. úsek Nový svět – Měnírna:

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. + SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

  1. úsek Jablonec nad Nisou – Budovatelů:

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. + SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V průběhu realizace došlo k opoždění stavby vlivem legislativních problémů. Stavbě se nevyhnuly ani technické problémy, které byly řešeny průběžně během realizace. Stavba byla složena celkem ze 128 stavebních objektů, dalších 20 objektů zajišťoval ČEZ distribuce a CETIN. V jednotlivých úsecích byly vyměněny koleje a kanalizace, současně byly vystavěny výhybny. Vybudována byla nová lávka a přemostění, byly nataženy nové silniční povrhy a umístěna nová signalizace. Trasa drážního tělesa byla částečně pozměněna a v některých místech se oddělila od silničního provozu.

Současné technické a bezpečnostní parametry splňuje také celorepubliková rarita, která na trati vznikla. V prostoru bývalého nádraží v Proseči nad Nisou byl vybudován společný přejezd pro vlaky a tramvaje osazený závorami. Zastávka Proseč pošta tak nabízí cestujícím možnost pohodlného přestupu z jednoho dopravního prostředku na druhý.

Rekonstrukce tramvajové tratě Liberec - Jablonec nad Nisou, je jednou z největších dopravních staveb Libereckého kraje a investiční akci Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v novodobých dějinách. Projekt s odhadovanými náklady ve výši 964 606 967 Kč byl podpořen schváleným příspěvkem z fondů EU částkou 622 359 948,05 Kč v rámci Operačního programu Doprava.

Po náročné rekonstrukci je tramvajová trať od 1. května 2024 provozována v ročním zkušebním provozu s cestujícími.

Společná tramvajová trať mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou byla otevřena v roce 1955. Svými 12 kilometry délky je druhou nejdelší meziměstskou tramvajovou tratí v České republice. Za rok přepraví téměř milión cestujících. Hovoří se a plánuje i její prodloužení o dalších cca 800 metrů do dolního centra Jablonce nad Nisou.         

 

Kontakt:  Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 739 683 130

Tisková zpráva 24/05 - otevření TT do Jablonce n. N.

Tramvajová trať do Jablonce nad Nisou má povolený zkušební provoz. Od 1. května na trať se vrátí tramvaje meziměstské linky MHD č.11 .

Liberec 26. 4. 2024

Náročná modernizace tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou skončila. Cílem rozsáhlé rekonstrukce bylo uvedení tramvajové trati do stavu dle platných technických norem včetně zlepšení některých parametrů a současné odstranění dopravních závad. S tím byla spojená změna rozchodu na 1435mm.

Jednalo se o jednu z historicky největších staveb v novodobé historii obou měst - Liberce a Jablonce nad Nisou. Projekt přispěl k vytvoření podmínek pro zvýšení využívání hromadné dopravy v její tramvajové trakci. Modernizace trati byla započata již v roce 2000, kdy byly provedeny rozsáhlé práce včetně přípravy na zdvoukolejnění v úseku Nová Ruda – U Lomu. Od spuštění modernizace byl projekt rozložen do několika etap.

Poslední etapa rekonstrukce tramvajového tělesa probíhala od dubna 2022 z Vratislavic nad Nisou do Jablonce nad Nisou. Veřejná nadlimitní soutěž na zhotovitele byla zahájena dne 18. 11. 2021 a ukončena podpisem smluv s vybranými dodavateli dne 22. 4. 2022.  Pracovalo se nepřetržitě na čtyřech úsecích současně.

Dodavatelé na úsecích:

1.     úsek Kyselka – Proseč, škola: zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice + Metrostav DIZ
2.     úsek Proseč, škola – Proseč, výhybna: zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice + Metrostav DIZ
3.     úsek Nový svět – Měnírna: zhotovitel Swietelsky stavební + Swietelsky Rail
4.     úsek Jablonec nad Nisou – Budovatelů: zhotovitel Swietelsky stavební + Swietelsky Rail

V průběhu realizace došlo k opoždění stavby vlivem legislativních problémů, nastal problém s výkupy pozemků jednoho majitele, což znamenalo i významné zpoždění na straně přeložek ČEZ. Realizaci stavby ovlivnil vliv pandemie COVID 19 a následně také dění na Ukrajině. Nevyhnula se technickým problémům, které se ale řešily průběžně během stavby.

Stavba se skládala ze 128 stavebních objektů a k tomu dalších 20 zajišťoval ČEZ distribuce a CETIN. Kompletně se vyměnily koleje na celé trati, kanalizace, přebudovaly výhybny. Trať se částečně přetrasovala, v některých místech se oddělila od silničního provozu, musela se prodloužit životnost kanalizační stoky, vybudovat lávka a nové přemostění, dělají se nové povrhy a signalizace,“ zdůrazňoval v průběhu roku Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel DPMLJ, a.s.

Pro povolení zkušebního provozu stavby bylo rozhodující vyjádření a schválení drážního úřadu pro společný přejezd se železniční tratí v Proseči nad Nisou. Trať musí splňovat současné technické a bezpečnostní parametry, v místě se jedná o celorepublikovou raritu. V prostoru bývalého nádraží byl vybudován společný přejezd pro vlaky i tramvaje osazený závorami, kde cestující budou mít nově možnost pohodlného přestupu z jednoho dopravního prostředku na druhý.

Jedná se o jednu z největších investičních akcí dopravního podniku v novodobých dějinách, ale i z hlediska Libereckého kraje, která stála zhruba 893 milionů korun bez DPH,“ informoval Michal Zděnek, předseda představenstva DPMLJ, a.s.  

V současné době na tramvajové trati probíhají zácviky zaměstnanců dopravního podniku s cílem poznání nových úseků. Jedná se celkem o 110 osob školených lektorem. K tématu byl vytvořen i nový manuál pro provoz na lince MHD č. 11. 

Společná tramvajová trať mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou byla otevřena v roce 1955. Svými 12 kilometry délky je druhou nejdelší meziměstskou tramvajovou tratí v České republice. Za rok přepraví téměř milión cestujících. Hovoří a plánuje se i její prodloužení o dalších cca 800 metrů do dolního centra Jablonce nad Nisou.

<tm>

SDP Tisková zpráva 24/06 - Dopravní podniky opět podpoří Český den proti rakovině

Sdružení dopravních podniků České republiky (SDP ČR) a jeho členské dopravní podniky, kam patří i Dopravní podnik Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se i v tomto roce připojují k tradiční veřejné sbírce Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině. Na možnost podpořit tuto osvětovou kampaň upozorní letáky ve vozech městské hromadné dopravy. Takzvaný Květinový den se letos koná ve středu 15. května. 

Praha, Liberec 9. května 2024

Do podpory projektu se zapojí dopravní podniky z jedenácti měst, a to z Brna, Českých Budějovic, Děčína, Hradce Králové, Karlových Varů, Liberce, Opavy, Ostravy, Pardubic, Plzně a Ústí nad Labem. O Květinovém dni budou informovat na svých sociálních sítích, ale i přímo ve vozech MHD, případně využijí LCD panely nebo digitální nástěnky. Několik dopravních podniků se zapojí i do prodeje typických žlutých květin.

Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik města České Budějovice a Dopravní podnik Ostrava budou žluté květinky nabízet k prodeji na svých zákaznických centrech nebo místech předprodeje, a to od 15. května až do neděle 19. května (dle otevírací doby jednotlivých pracovišť). Dopravní podnik Karlovy Vary nakoupí žluté kytičky pro všechny své řidiče.

„Naším cílem je stejně jako v předchozích letech podpořit aktivity Ligy proti rakovině, která Český den proti rakovině pořádá. Vnímáme prevenci této zákeřné nemoci jako důležité téma, na které je potřeba širokou veřejnost upozorňovat. Díky SDP ČR a dopravním podnikům se informace dostanou ke statisícům cestujících,“ řekl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Kytičky budou letos ozdobeny tmavě růžovou stužkou a zájemci si je mohou zakoupit za libovolný příspěvek, přičemž minimální částka činí 20 Kč. Hlavní téma sbírky je pro tento rok prevence rakoviny prsu a screeningové programy.

Přispět je možné také prostřednictvím nákupu e-kytičky odesláním dárcovské SMS ve tvaru 𝗗𝗠𝗦 𝗞𝗩𝗘𝗧 𝟯𝟬 nebo 𝗗𝗠𝗦 𝗞𝗩𝗘𝗧 𝟲𝟬 nebo 𝗗𝗠𝗦 𝗞𝗩𝗘𝗧 𝟵𝟬 nebo 𝗗𝗠𝗦 𝗞𝗩𝗘𝗧 𝟭𝟵𝟬 na číslo 𝟴𝟳 𝟳𝟳𝟳. Cena DMS je 30, 60, 90, 190 Kč. Více informací najdete na www.cdpr.cz.

Sdružení dopravních podniků ČR je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy v ČR. Sdružuje 22 provozovatelů městské hromadné dopravy v největších městech ČR. Ti provozují autobusovou dopravu, dále 7 tramvajových a 14 trolejbusových systémů a jeden systém metra. Na území obsluhovaném touto dopravou žijí téměř čtyři miliony obyvatel. Členské dopravní podniky ujedou ročně přes 320 milionů vozových kilometrů a přepraví téměř 1,8 miliardy cestujících.

<tm>

Tisková zpráva 24/04 - historická tramvaj

Liberec, 26. 3. 2024

Na jeden rok bude mít Liberec zapůjčenou historickou tramvajovou soupravu z podnikového muzea MHD pražského dopravního podniku.

Tramvajová souprava dnes dorazí na speciálním silničním návěsu do areálu tramvajové vozovny Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) v Liberci, Tatranské ulici. Na zápůjčce historických vozů se domluvil za oboustranně výhodných podmínek Boveraclub a DPMLJ s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP).

V pražském podnikovém muzeu MHD ve Střešovicích byla v únoru zahájena stavba nových výstavních hal pro muzejní autobusy a užitková vozidla. Probíhající stavba tak omezila prostor a provoz pro tramvaje z expozice.  

Pražský dopravní podnik uvítal možnost uložit jednu soupravu právě v Liberci. Liberec zase naopak získal historickou soupravu na rozchodu 1435 mm pro příležitostný provoz v celé své tramvajové síti.

Dopravní podnik si zapůjčené soupravy považuje a bude se snažit využít tramvaje na co nejvíce připravovaných akcí pro veřejnost v průběhu celého roku. Historická souprava vyjede na tramvajové tratě vždy v dny státních svátků na tradiční sváteční jízdy. O letních prázdninách se bude prezentovat každou sobotu prázdninovými jízdami pro místní a návštěvníky města a jeho okolí, tyto jízdy bude organizovat Boveraclub za podpory Libereckého kraje. Dopravní podnik plánuje pražské historické tramvaje atraktivně začlenit do programu připravovaného Dne otevřených dveří 14. září 2024.

Zapůjčený motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Od roku 1991 jsou vozy v pražské flotile historických tramvají určených pro pravidelný a komerční provoz jako duplicitní k těm, které jsou umístěny v expozici střešovického muzea.

„S kolegy z pražského podnikového muzea dlouhodobě spolupracujeme, nezanedbatelná je jejich pomoc při rekonstrukcích historických tramvají v Liberci, ať již v podobě konzultací či poskytnutím náhradních dílů. Je to ocenění naší činnosti, že nám soupravu do Liberce zapůjčí na celý rok“, uvedl Ing. Tomáš Krebs, předseda spolku Boveraclub. „Bez spolupráce s DPMLJ a podpory ze strany kraje by se ale zápůjčka nepovedla“.

DPMLJ, a. s.