logo dpmlj

Překlad

14/20 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 13. června 2014

Rekreační víkendová linka MHD v Jablonci nad Nisou si našla své zákazníky

Již dva víkendy slouží cestujícím nová linka č. 122, která je provozována do rekreační oblasti jabloneckých Břízek. Linka se zatím rozjela pouze ve zkušebním provozu o víkendech od 31. 5. do 31. 8. 2014 a již ji využilo několik desítek cestujících převážně z řad seniorů, občanů s pohybovým omezením a rodin s malými dětmi. Do navštěvované rekreační lokality je vypravován malokapacitní autobus.

Spoje byly zavedeny na základě žádosti občanů a v souladu s projektem „Zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku“. Jedním z hlavních cílů projektu je ve větším měřítku zpřístupnit dopravu seniorům a handicapovaným občanům, kdy přibližně 20 – 25 % jízd v systému MHD na Jablonecku uskuteční právě držitelé ZTP společně s 20 % cestujících důchodového věku.

Dalšími cíli uskutečňovaného projektu je dopad na socio-ekonomickou i environmentální situaci v regionu a optimalizace dopravní obslužnosti odlehlých částí regionu s omezením negativních vlivů na životní prostředí. Za tímto účelem bylo již v roce 2011 nakoupeno 6 nízkopodlažních, nízkoemisních autobusů v hodnotě 39 mil. korun, jejichž provoz by neměl zatěžovat kvalitu ovzduší v Jablonci nad Nisou.

Projekt „Zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku“ byl realizován za přispění ROP NUTS2 Severovýchod.

DPMLJ, a. s.