logo dpmlj

Překlad

14/33 TISKOVÁ ZPRÁVA

Změny jízdního řádu na linkách MHD v Liberci od 31. 8. 2014.

Prázdninový jízdní řád linek městské hromadné dopravy končí na všech linkách dne
30. srpna 2014 a plynule přechází do standardního celoročního jízdního řádu platného
od 31. srpna 2014.

Úpravy reagují na některé požadavky pravidelných cestujících MHD v Liberci. Přestože dochází pouze k dílčím úpravám na některých linkách, doporučuje vedení DPMLJ svým zákazníkům, aby se včas informovali na případné změny, a to na www.dpmlj.cz nebo v Zákaznickém centru na terminálu MHD ve Fügnerově ulici.

Přehled změn v provozu MHD Liberec od 31.8.2014:

Linky 2, 3
V platnosti bude standardní jízdní řád (platný před prázdninami).
Na linkách je změna názvů zastávek Muzeum-Galerie Lázně (původní název Muzeum – výstaviště), Botanická zahrada (původní název Botanická-ZOO), Lidové sady-ZOO (původní název Lidové sady).

Linky X5, X11
V platnost bude standardní jízdní řád (platný před prázdninami).

Linka 12
Konec platnosti prázdninového jízdního řádu. Nový jízdní řád obsahuje stejnou četnost spojů jako před prázdninovou změnou. V době od 8:00 do 13:00 hod. je změna jízdy některých spojů, zrušeny jsou spoje do Zeleného Údolí a nahrazeny jsou spoji na Broumovskou v intervalu 30 min. (původně 40 min).
V opačném směru v této době pojedou všechny spoje z Broumovské přes Zelené Údolí.

Linka 13
Konec platnosti prázdninového jízdního řádu. Nový jízdní řád obsahuje obnovení spojů k učilišti v Kateřinkách a posílení dopravy v tomto směru (náhrada spojů linky 24).

Linka 15
Konec platnosti prázdninového jízdního řádu. Nový jízdní řád obsahuje stejný rozsah spojů jako před prázdninovou změnou.

Linka 16
Zrušení obsluhy podniku Hoftex do/z Hamrštejna, spoje pojedou nově pouze do/z Machnína železniční zast. Na lince bylo posunuto několik spojů, a to z Fügnerovy v 7:35 na 7:30 hod., z 13:25 na 13:32 hod. a spoj zpět s příjezdem do Fügnerovy v 14:30 na 14:35 hod.

Linka 18
Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2014/2015. Přidán nový spoj v 7:17 hod. do zastávky U Pramenů a nový spoj ze zastávky U Pramenů v 7:30 hod. do Fügnerovy ul.

Linky 20, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2014/2015.

Linka 24
Zrušení vybraných spojů, které jsou nahrazeny ve stejném čase linkou č. 13 až do zastávky Kateřinky učňovská škola (stejný jízdní řád platný před prázdninami).

Linky 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 500, 600
Spoje beze změn.

Poznámka:
Od 10. 9. 2014 bude změněno číselné označení linky č. 71 na č.41.

DPMLJ, a. s.