logo dpmlj

Překlad

14/38 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 30. 10. 2014

Nákup jízdenky MHD bezkontaktní kartou přímo ve vozidle můžou jako první v Česku realizovat cestující městské hromadné dopravy v Liberci

Dopravní podnik v Liberci spouští od 1. 11. 2014 nový systém odbavení zákazníků MHD v tramvaji EVO2 do standardního provozu

V rámci pilotního projektu realizovaného ve spolupráci Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) se společnostmi MasterCard a ČSOB jsou tramvaji EVO2 instalovány validátory umožňující akceptaci bezkontaktních platebních karet. Rozšíření této služby bylo představeno cestující veřejnosti a zástupcům médií již 20. září 2014, a nyní přechází zařízení ze zkušebního do ostrého provozu. Dopravní podnik tak reaguje na požadavky trhu, kdy podle průzkumu MasterIndex , by chtělo 52% Čechů platit ve veřejné dopravě bezkontaktní platební kartou.

Validátory pořídil DPMLJ za výrazné podpory společností MasterCard a ČSOB. Vedle pořízení samotných validátorů musel dopravní podnik výrazně rozšířit i svůj backoffice, který mu umožní validátory na dálku spravovat. Náklady na úpravu backoffice byly uhrazeny z rozpočtu DPMLJ a to především díky podpoře představenstva dopravního podniku, které zavedení této inovativní metody schválilo.

Nákup jízdenky je pro cestující skutečně komfortní. Cestující pouze na validátoru zvolí požadovanou jízdenku a přiloží svoji bezkontaktní bankovní kartu. Během okamžiku je jízdenka zaplacena a vytištěna. Ve validátoru lze zakoupit papírovou jízdenku pro tarifní zónu Liberec, a to ve variantě základní a zlevněná. Držitel karty samozřejmě může koupit jízdenku nejen sobě, ale i svým spolucestujícím. Každou jízdenku je však potřeba zakoupit zvlášť. Nové validátory cestující snadno poznají podle symbolu používaného pro bezkontaktní platby. Jedná se o jednoduchý a velmi bezpečný způsob platby.

Přestože byl nový způsob elektronického odbavování cestujících představen už 20. září, pro cestující veřejnost bude akceptace bezkontaktních platebních karet na validátorech v tramvaji EVO2 spuštěna až k 1. 11. 2014. Důvodem bylo důkladné testování nové technologie. Dodavatelem validátorů je firma Mikroelektronika.

„Testování probíhalo v několika fázích, od testování zařízení „na stole“ až po testování v ostrém provozu, kterého se zúčastnili například řidiči a revizoři DPMLJ“ říká ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

„Přesto budeme cestující žádat o jakousi součinnost a případnou toleranci. Přece jen se jedná o pilotní projekt, první svého druhu v ČR. Všechny připomínky a podněty, které od cestujících obdržíme, budeme vyhodnocovat a případně i zapracovávat.“, zdůraznil před spuštěním ostrého režimu nákupu jízdného ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

"Těší mne, že se nám po necelém roce spolupráce s dopravním podnikem podařilo umožnit cestujícím v Liberci zaplatit za jízdenku bezkontaktní kartou přímo v tramvaji. Je to další krok k tomu, abychom jednou vůbec nemuseli po kapsách hledat drobné ani bankovky," říká Martina Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj komerčních řešení MasterCard pro Českou republiku a Slovensko.

DPMLJ, a. s.