logo dpmlj

Překlad

15/32 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 9. 12. 2015

Od neděle 13. prosince 2015  platí nové jízdní řády liberecké městské hromadné dopravy. U tramvajových a autobusových linek dochází k doplnění poznámek s omezením provozu během svátků a případně k drobným úpravám časových poloh některých spojů.

Vánoční a novoroční jízdní řády MHD dané linky jsou vymezeny poznámkami ve spodní části každého jízdního řádu.

 MHD Liberec

Linka č. 16:

Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Ostašov a Karlov připravil DPMLJ změnu jízdního řádu na autobusové lince č. 16. 

Pracovní den

Prodloužení spoje z Fügnerovy           4:50 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy           7:30 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         14:25 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         15:05 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         16:05 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         16:45 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         23:20 z Karlova do Machnína

Sobota, neděle a svátky

Prodloužení spoje z Fügnerovy           7:22 z Ostašova do Machnína

Prodloužení spoje z Fügnerovy         23:20 z Karlova do Machnína

Linka č. 18:

Na základě připomínek cestujících a občanů z lokalit Horská a Rudolfov připravil  DPMLJ změnu jízdního řádu na autobusové lince č. 18. 

Pracovní den

Prodloužení spoje z Fügnerovy           7:36 ze Škola Kateřinky do Rudolfova

Nový spoj z Rudolfova                        8:11 do Fügnerovy

Spoj z Rudolfova                                 8:36 posunut na 8:45

Prodloužení spoje z Fügnerovy           9:28 ze Škola Kateřinky do Rudolfova

Nový spoj z Rudolfova                        9:54 do Fügnerovy

Prodloužení spoje z Fügnerovy                     13:00 z U Pramenů do Rudolfova

Prodloužení spoje z Fügnerovy                     13:20 z U Pramenů do Škola Kateřinky

Nový spoj z Rudolfova                                  13:26 do Fügnerovy

Nový spoj z Fügnerovy                                 13:35 do Škola Kateřinky

Spoj linky č. 53 ze Škola Kateřinky              14:15 do Fügnerovy nově jako linka č. 18

Prodloužení spoje z Fügnerovy                     17:15 z Blanická do Rudolfova

Nový spoj z Fügnerovy                                 17:45 do U Pramenů

Nový spoj z Rudolfova                                  17:45 do Fügnerovy

Nový spoj z U Pramenů                                18:30 do Fügnerovy

Prodloužení spoje z Fügnerovy                       9:10 ze Škola Kateřinky do Rudolfova

Nový spoj z Rudolfova                                  19:36 do Fügnerovy

Spoj z Fügnerovy                                          20:00 do Rudolfova posunut na 20:20

Spoj z Fügnerovy                                          21:00 na Blanickou zrušen

Spoj z U Pramenů                                         21:18 do Fügnerovy zrušen

Spoj z Fügnerovy                                          22:00 na Blanickou posunut na 21:40

Sobota, neděle a svátky

V neděli nový spoj                                         4:50 z Fügnerovy do U Pramenů

V neděli nový spoj                                         5:52 z Fügnerovy do Rudolfova

V neděli nový spoj                                         6:15 z Rudolfova do Fügnerovy

V neděli nový spoj                                         7:15 z Rudolfova do Fügnerovy

V neděli posun spoje                                     6:35 z Fügnerovy na 6:52 a prodloužení z Blanická

do Rudolfova

Linka č. 22

V pracovní dny v odpolední špičce budou spoje z Průmyslové zóny Jih ukončeny v Terminálu Fügnerova. Spoje z Fügnerovy na sídliště Kunratická budou v odpolední špičce nově začínat na terminálu Fügnerova. Důvodem je předcházení zpoždění spojů, které vzniká v oblasti Průmyslové zóny Jih a u Babylonu.

Beze změny jsou linky č. 38, 59, 500 a 600.