logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 19/20 - Plnička CNG

DPMLJ podává trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci plnicí stanice CNG v Jablonci nad Nisou

Liberec, dne 17. září 2019

V roce 2011 vznikl společný projekt DPMLJ a BusLine real a.s. na výstavbu plnicí stanice na CNG v Jablonci nad Nisou. Hodnota projektu činila cca 16,5 mil. Kč s podílem 50% pro každou ze zúčastněných stran. Současně byla pro DPMLJ ze strany statutárního města Jablonec nad Nisou přislíbena dotace ve výši 5 mil. Kč – skutečná výše dotace však dosáhla pouze hodnoty 2,5 mil. Kč. Dodavatelsky plnicí stanici zajistila společnost TEDOM.

Plnicí stanice byla obratem a v rozporu se zájmy DPMLJ předána do podnájmu soukromé společnosti DP Česká Lípa. Podnájem byl sjednán do 31.5.2041, tzn. na zcela absurdní délku 30 let. V roce 2015 byl podnájem dokonce prodloužen do roku 2044. Ve stejném roce byl učiněn další zjevně nevýhodný krok pro DPMLJ - mezi DPMLJ a podnájemcem byl sjednán závazek exkluzivity, tzn. povinnosti DPMLJ odebírat CNG výhradně od DP Česká Lípa s výjimkou max. 60 tis. kg/rok. Současně se DPMLJ z nepochopitelných důvodů zavázal při jakémkoliv dalším nákupu autobusů pořídit 7 z 10-ti ks na pohon CNG. Posledním pro DPMLJ nevýhodným krokem se stala povinnost DPMLJ odebírat CNG v objemu minimálně 25 tis. kg za měsíc.

Dlouhodobý pronájem, povinnost zajištění velkých oprav a investic na straně DPMLJ neovlivnitelnost cenové politiky podnájemce a závazek odebírat až ve 12 km vzdáleném Jablonci nad Nisou značné množství CNG měsíčně jednoznačně ukazuje na pro DPMLJ nevýhodnost podepsaných smluv a je zřejmé, že DPMLJ vznikla a vzniká škoda v řádech miliónů Kč.

Z uvedených závažných důvodů je současné představenstvo DPMLJ s péčí řádného hospodáře v dané věci nuceno podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Podporu představenstvu vyjádřili i představitelé města Liberce. Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie a člen dozorčí rady DPMLJ Mgr. Jiří Šolc uvedl: „Na celé záležitosti okolo plničky CNG mne od začátku štval ten naprosto chladný kalkul. O tom, že podíl ekologické dopravy prostřednictvím CNG bude vzrůstat, věděl každý, a je to jasný trend už dobrých 10 let. Nejinak je tomu dnes a i my v Liberci plánujeme nákup dalších CNG busů. Avšak dobrovolně svázat ruce na více jak 30 let vlastnímu podniku v takto jasné trendové věci bylo pro mne naprosto mimo logiku dobrého hospodáře.“

DPMLJ, a. s.