logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 20/28

Dispečeři dopravního podniku a krajského dispečinku IDOL spolupracují již několik měsíců v návaznosti večerních spojů MHD a příměstské dopravy PAD

Liberec 29. 9. 2020 

Od 25. května 2020 je zajištěna přestupní vazba u posledního spoje příměstské dopravy (PAD) Libereckého kraje č. 360 z Mladé Boleslavi, který přiváží převážně zaměstnance automobilky Škoda.

Spoj PAD s příjezdem do Fügnerovy ulice ve 23:08 hodin umožňoval cestujícím pouze omezenou možnost přestupu na finální rozjezdové autobusy linek MHD ve 23:10 hodin.

Z tohoto důvodu od května funguje spolupráce dispečerských stanovišť (DPMLJ a IDOL), kdy je  monitorován mladoboleslavský spoj již v průběhu své trasy (https://www.mpvnet.cz/idol/map).

V praxi to vypadá tak, že jsou nastavena pravidla spolupráce tak, aby případné zpoždění nelimitovalo ostatní cestující již čekající na linkách posledních spojů MHD. Přestupní vazby jsou řešeny přímo vedoucími dispečery IDOL a MHD. Při zpoždění očekávaného příměstského PAD autobusu do 4 minut, na sebe automaticky spoje čekají. Při zpoždění nad 4 minuty je tato situace okamžitě komunikována dispečery. Další jejich rozhodnutí ovlivňují např. data o sjízdnosti, překážky v dopravě a v neposlední řadě informace o zájemcích na přestup do MHD.

Počet přestupujících cestující spoje PAD č. 360 na terminálu MHD ve Fügnerově ulici se pohybuje maximálně do 10 osob. Některé dny na terminál MHD nepřijíždí vůbec žádný cestující (vystoupí na předchozích zastávkách).

Stejná pravidla pro přestup jsou nastavena také v případě rozjezdových spojů MHD ve 22:40 hodin.

<tm>