logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 21/5 - Sociální automobil

Provoz sociálního automobilu zastavila po deseti letech technická závada.  
  
Liberec 30. 3. 2021 
 
Sociální automobil se od 1. dubna 2021 nerozjede. Současný technický stav vozidla neumožňuje dopravnímu podniku kvalitně a bezpečně provozovat nabízenou službu pro veřejnost. V danou chvíli se posuzují možnosti, kdy a za jakých podmínek, bude služba opět cestujícím nabízena.  
 
Sociální automobil jezdí po Liberci od roku 2011. Speciálně upravené vozidlo s elektrickou plošinou se rozjelo ve spolupráci DPMLJ, a.s., Statutárního města Liberec a Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje 

Automobil využívají osoby s nemocí pohybového aparátu samostatně se pohybující nebo s doprovodem, dále pak vozíčkáři a vlastníci ZTP a ZTPP, kteří nemohou cestovat běžnou libereckou MHD. Převozu do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, domovů důchodců, budovy Krajského úřadu a Magistrátu města Liberce předcházela rezervace přepravy. Cena za přepravu činí 30 Kč dospělí, 14 Kč pro děti ve věku 6 – 15 let. Sociální automobil patří mezi vyhledávané služby, přestože je provoz omezen pouze na pracovní dny v čase od 7:00 do 16:00 hodin. 
 
Obsluha vozidla se měnila minimálně. Řidiči dopravního podniku, kteří službu zajišťovali, byli k cestujícím nejen empatičtí, ale zároveň jim byli také fyzickou oporou.  
 
Sociální automobil ročně přepravil okolo 2 500 osob. S příchodem covidové epidemie se počet cestujících v roce 2020 snížil na 2 000. 

<tm>