logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 24/04 - historická tramvaj

Liberec, 26. 3. 2024

Na jeden rok bude mít Liberec zapůjčenou historickou tramvajovou soupravu z podnikového muzea MHD pražského dopravního podniku.

Tramvajová souprava dnes dorazí na speciálním silničním návěsu do areálu tramvajové vozovny Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) v Liberci, Tatranské ulici. Na zápůjčce historických vozů se domluvil za oboustranně výhodných podmínek Boveraclub a DPMLJ s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP).

V pražském podnikovém muzeu MHD ve Střešovicích byla v únoru zahájena stavba nových výstavních hal pro muzejní autobusy a užitková vozidla. Probíhající stavba tak omezila prostor a provoz pro tramvaje z expozice.  

Pražský dopravní podnik uvítal možnost uložit jednu soupravu právě v Liberci. Liberec zase naopak získal historickou soupravu na rozchodu 1435 mm pro příležitostný provoz v celé své tramvajové síti.

Dopravní podnik si zapůjčené soupravy považuje a bude se snažit využít tramvaje na co nejvíce připravovaných akcí pro veřejnost v průběhu celého roku. Historická souprava vyjede na tramvajové tratě vždy v dny státních svátků na tradiční sváteční jízdy. O letních prázdninách se bude prezentovat každou sobotu prázdninovými jízdami pro místní a návštěvníky města a jeho okolí, tyto jízdy bude organizovat Boveraclub za podpory Libereckého kraje. Dopravní podnik plánuje pražské historické tramvaje atraktivně začlenit do programu připravovaného Dne otevřených dveří 14. září 2024.

Zapůjčený motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Od roku 1991 jsou vozy v pražské flotile historických tramvají určených pro pravidelný a komerční provoz jako duplicitní k těm, které jsou umístěny v expozici střešovického muzea.

„S kolegy z pražského podnikového muzea dlouhodobě spolupracujeme, nezanedbatelná je jejich pomoc při rekonstrukcích historických tramvají v Liberci, ať již v podobě konzultací či poskytnutím náhradních dílů. Je to ocenění naší činnosti, že nám soupravu do Liberce zapůjčí na celý rok“, uvedl Ing. Tomáš Krebs, předseda spolku Boveraclub. „Bez spolupráce s DPMLJ a podpory ze strany kraje by se ale zápůjčka nepovedla“.

DPMLJ, a. s.