logo dpmlj

Překlad

Časové turistické jízdenky

Časové turistické jízdenky přenosné pro zónu „LIBEREC“

Společný projekt Statutárního města Liberce a Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou dal v dubnu 2013 vzniknout novému produktu v městské hromadné dopravě, tzv.. Turistické jízdence. Cílem vydání turistické jízdenky je podpora a zvýšení využívání veřejné dopravy pro cestování za kulturou či zajímavými místy. 

Turistické jízdenky jsou určeny převážně pro návštěvníky města a mají charakter jednodenní nebo víkendové rodinné jízdenky.

Podstatná většina zajímavých míst v Liberci je dostupná pomocí městské tramvajové trati, která je páteřní linkou celého místního systému MHD. Tramvajová trať má mnoho zajímavostí, je vlastně jednou ze zajímavých turistických atraktivit sama o sobě. Proto jsou v současné době turistické jízdenky platné pouze na městských tramvajových linkách, což umožnilo nastavit jejich příznivou cenu. Jedná se o linky č. 2 a č.3.

Jízdenka však zatím neslouží jako vstupenka.

Turistické jízdenky jsou dostupné ve variantách:

1) jednodenní základní 50,- Kč (doba platnosti: 24 hod od označení)
2) jednodenní zlevněná 25,- Kč (doba platnosti 24 hod od označení)
3) víkendová rodinná 200,- Kč (doba platnosti od pátku 12 hod / (2 dospělí + 3 děti) od doby označení do neděle 24 hodin)

Jízdenky jsou opatřeny informacemi o jejich platnosti v jazykových mutacích čeština, angličtina, němčina) s odlišnou strukturou tisku oproti standardním jízdenkám MHD, čímž získají pro návštěvníky města i významnou sběratelskou hodnotu.

Jízdní doklady je možné již zakoupit na následujících místech:

1) Terminál Fügnerova - zákaznické centrum DPMLJ
2) Městské informační centrum Statutárního města Liberec
3) Turistické informační centrum, Horní Hanychov

Seznam provozoven, kde probíhají jednání o prodeji turistických jízdenek v blízkosti tramvajové linky č. 2 a č. 3:

- Lidové Sady – budova Kulturních služeb Liberec
- Severočeské muzeum - pokladna
- Kiosek u zast. „Botanická – ZOO“
- Trafika v OC Plaza
- Trafika Terminál MHD Fügnerova ul.
- Trafika u zast. „Fügnerova“
- Trafika u zast. „Nádraží“ směr město
- Trafika v odjezdové hale nádraží ČD
- Trafika Horizont, Kubelíkova ul.

Souběžně s turistickými jízdenkami byla zahájena informační kampaň. Na důležitých zastávkách jsou výrazné informace o směru a samolepky s QR kódy, které pomáhají zlepšit informovanost o objektech v blízkosti zastávek. Uvnitř tramvají pak cestující najdou informaci o lince a na ní ležících turistických zajímavostech.

247-150-2013 06 27 07 02 18--users-home-dpml-www-files-04-Tiskove-zpravy-2013-130627-qr

Výňatek z tarifu:

Časové turistické jízdenky přenosné pro zónu „LIBEREC“

jednodenní základní 50,- Kč (doba platnosti: 24 hod od označení)
jednodenní zlevněná 25,- Kč (doba platnosti 24 hod od označení)
víkendová rodinná (2+3) 200,- Kč (doba platnosti od 12 hod (pátek – resp. doba označení do neděle 24 hodin)

Tyto jízdní doklady platí pouze na tramvajových linkách číslo 2 a 3.

Rodinný typ jízdního dokladu může využít skupina o maximální velikosti dvou dospělých a třech dětí do 15 let věku.

DPMLJ, a. s.