logo dpmlj

Překlad

Společensky účelná pracovní místa - Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší organizaci?

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší organizaci?

logo up

V letech 2015 – 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, vyšším věkem, zdravotním postižením atd. těmto uchazečům bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

V níže uvedených obdobích byla v naší společnosti podpořena pracovní místa na SÚPM. Z uvedených částek max. 85% tvořil příspěvek Evropského sociálního fondu.

01.02.2015 – 31. 07. 2015

78.000 Kč

01.02.2015 – 31. 07. 2015

78.000 Kč

01.07.2015 – 31. 12. 2015

127.741 Kč

01.11.2015 – 30. 04. 2016

78.000 Kč

01.07.2015 – 30. 06. 2016

192.000 Kč

01.06.2016 – 30. 11. 2016

60.000 Kč

18.04.2016 – 31. 03. 2017

171.500 Kč