logo dpmlj

Překlad

13/09 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 27. února 2013

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ve spolupráci se společností BusLine a.s. zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb na linkách městské dopravy na Jablonecku. Od pondělí 4. 3. 2013 bude páteřní linka č. 1 provozovaná v trase Rychnov – Jablonec nad Nisou – Janov – Bedřichov zajištěna kompletně bezbariérovými autobusy.

K datu plánovaných změn jízdních řádů městské hromadné dopravy na Jablonecku, kterým bude pondělí 4.3.2013, dojde k rozšíření nasazení moderních bezbariérových autobusů na všechny spoje páteřní linky č. 1 spojující Rychnov, Jablonec nad Nisou, Janov a Bedřichov.

„Zvýšení počtu garantovaných bezbariérových spojů pro cestující využívající nejdůležitější jabloneckou linku městské dopravy je jedním z našich cílů kvality poskytovaných služeb, které byly schváleny představenstvem společnosti pro rok 2013. Dosud jsme cestujícím garantovali v jízdních řádech této linky 40% bezbariérových spojů a od 4.3.2013 to bude plných 100%“, informoval o změně ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. pan Luboš Wejnar.

„Dopravní sdružení obcí Jablonecka velice vítá a podporuje rozšíření bezbariérových spojů v jablonecké MHD. Jedním z hlavních cílů DSOJ bylo vždy nejen zajištění dostatečné dopravní obslužnosti území, ale také posun kvality veřejné dopravy na evropskou úroveň. K tomu samozřejmě patří i péče o fyzicky hendikepované spoluobčany. Proto mne velice těší rozhodnutí smluvního dopravce k tomuto zásadnímu kroku na strategické lince č. 1 a pevně doufám, že postupně tento vysoký standard zavede na všech linkách v naší oblasti,“ dodal k tomu Ing. František Chlouba, předseda Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Kromě úpravy na autobusové lince č. 1 dochází na základě požadavku obyvatel Vrkoslavic k převedení jednoho spoje z linky č. 10 na linku č. 13. Spoj, který odjížděl z Kokonína v 7:57 hod., bude nově odjíždět již v 7:54 a do centra Jablonce nad Nisou tak pojede přes Malé Vrkoslavice.

-tm-