logo dpmlj

Překlad

13/20 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 12. června 2013

Úprava cen jízdného v rámci integrovaného dopravního systému IDOL od 1.7.2013

Liberecký kraj přistoupil k úpravě cen integrovaného tarifu IDOL, přičemž se tato změna dotkne i linek provozovaných DPMLJ, a to tramvajové linky do Jablonce nad Nisou. K navýšení jízdného dochází jak u papírových, tak i elektronických relačních jízdních dokladů a dotýká se jednotlivého i předplatného jízdného. Zvýšení cen tak probíhá na celé relaci Liberec – Jablonec, kdy bude opět stejná cena při cestování vlakem, autobusem i tramvají.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 28. 5. 2013 upravený  tarif IDOL s platností od 1.7.2013. DPMLJ je součástí integrovaného dopravního systému IDOL od 1.7.2009, což především umožňuje cestujícím z okolních měst cestovat výhodně i městskou hromadnou dopravou v Liberci a v Jablonci nad Nisou.

Schválený tarif IDOL upravuje ceny na relaci Liberec – Jablonec nad Nisou, kdy jedním z dopravců na této relaci je i společnost DPMLJ, která provozuje tramvajovou linku 11. Cílem změny bylo upravit cenu na relaci tak, aby odpovídala cenám i v jiných lokalitách Libereckého kraje. Do této doby bylo relační jízdné několikanásobně nižší než na obdobných vzdálenostech na území Libereckého kraje.

Touto změnou se tak například zvyšuje cena dospělého jednotlivého jízdného mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou na 24 Kč v případě elektronické jízdenky a na 26 Kč v případě papírové jízdenky. Zvýšením jsou dotčeny i předplatní kupóny kdy například třicetidenní žákovský kupón (žák do 15 let věku) bude stát 360 Kč, studentský (student 15 – 26 let) 430 Kč, základní 720 Kč a kupón pro důchodce 430 Kč.

Nově jsou zavedeny i 90ti denní kupóny pro studenty a osoby starší 65 let. Senioři nad 70 let věku však stále cestují v rámci linek MHD v obou městech zdarma. Kompletní znění tarifních podmínek lze nalézt na stránkách www.dpmlj.cz nebo www.iidol.cz a následně jsou tarifní podmínky k dispozici na terminálu MHD nebo na příslušných vývěskách.

Papírové relační jízdenky pro jednotlivou jízdu s původní cenou budou na lince tolerovány do neděle 14.7.2013. Současně je bude možné vyměňovat za nové (s doplatkem) v předprodeji jízdenek nebo na informačním centru MHD ne terminále MHD ve Fügnerově ulici, a to až do 30.9.2013.

Přehled cen od 1.7.2013 na relaci Liberec - Jablonec nad Nisou:

Tyto ceny jsou stejné při cestování vlakem, autobusem i tramvají.

Jednotlivé relační elektronické s časovou platností 60 minut / papírové jízdné nepřestupné

Základní 15+ 24Kč/26Kč

Dítě 12Kč/13Kč

ZTP, ZTP/P 6Kč/6Kč*

Žák – 15 9Kč/9Kč*

Student 15 – 2618Kč/19Kč*

Sedmidenní relační jízdné

Základní 15+192 Kč

Žák -15 96 Kč

Student 15 – 26115 Kč

Osoba 65+115 Kč

Důchodce115 Kč

Invalidní důchodce115 Kč

Třicetidenní relační jízdné

Základní 15+720 Kč

Žák -15360 Kč

Student 15 – 26430 Kč

Osoba 65+430 Kč

Důchodce430 Kč

Invalidní důchodce430 Kč

Devadesátidenní relační jízdné

Základní 15+1944 Kč

Student 15 – 261160 Kč

Osoba 65+1160 Kč

Roční relační jízdné

Základní 15+7000 Kč

Osoba 65+4600 Kč

DPMLJ, a. s.