logo dpmlj

Překlad

13/21 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 24. června 2013

Speciálním turistickým jízdenkám v Liberci začíná jejich první sezona.

Společný projekt Statutárního města Liberce a Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou dal v dubnu 2013 vzniknout novému produktu v městské hromadné dopravě, tzv.. Turistické jízdence. Cílem vydání turistické jízdenky je podpora a zvýšení využívání veřejné dopravy pro cestování za kulturou či zajímavými místy.

Turistické jízdenky jsou určeny převážně pro návštěvníky města a mají charakter jednodenní nebo víkendové rodinné jízdenky.

Podstatná většina zajímavých míst v Liberci je dostupná pomocí městské tramvajové trati, která je páteřní linkou celého místního systému MHD. Tramvajová trať má mnoho zajímavostí, je vlastně jednou ze zajímavých turistických atraktivit sama o sobě. Proto jsou v současné době turistické jízdenky platné pouze na městských tramvajových linkách, což umožnilo nastavit jejich příznivou cenu. Jedná se o linky č. 2 a č.3.

V zahraničí je podpora cestovního ruchu za pomocí prostředků veřejné hromadné dopravy v různých zemích a městech naprosto běžná.

Zavedení této jízdenky je prvním krokem k vytvoření komplexního produktu, který bude kombinovat prvky dopravní a prvky cestovního ruchu.

Jízdenka však zatím neslouží jako vstupenka.

Nové turistické jízdenky jsou dostupné ve variantách:

1)jednodenní základní50,- Kč  (doba platnosti: 24 hod od označení)
2)jednodenní zlevněná25,- Kč  (doba platnosti 24 hod od označení)
3)víkendová rodinná     200,- Kč(doba platnosti od pátku 12    hod /
(2 dospělí + 3 děti) doby označení do neděle 24 hodin)

Jízdenky jsou opatřeny informacemi o jejich platnosti v jazykových mutacích čeština, angličtina, němčina) s odlišnou strukturou tisku oproti standardním jízdenkám MHD, čímž získají pro návštěvníky města i významnou sběratelskou hodnotu.

Jízdní doklady je možné již zakoupit na následujících místech:

1)Terminál Fügnerova - informační centrum DPMLJ
2)Terminál Fügnerova – předprodej DPMLJ
3)Městské informační centrum Statutárního města Liberec
4)Turistické informační centrum, Horní Hanychov

Seznam provozoven, kde probíhají jednání o prodeji turistických jízdenek v blízkosti tramvajové linky č. 2 a 3:

-Lidové Sady – budova Kulturních služeb Liberec

-ZOO – pokladna

-Severočeské muzeum - pokladna

-Trafika u zast. „Botanická – ZOO“

-Trafika u zast. „Muzeum“

-Trafika  v OC Plaza

-Trafika Terminál MHD Fügnerova ul.

-Trafika u zast. „Fügnerova“

-Trafika u zast. „Nádraží“ směr město

-Trafika v odjezdové hale nádraží ČD

-Trafika Horizont, Kubelíkova ul.

Zde se předpokládá zahájení prodeje tohoto tarifního produktu od 1.7.2013.

Souběžně s turistickými jízdenkami bude zahájena informační kampaň. Na důležitých zastávkách přibydou výrazné informace o směru a samolepky s QR kódy pomohou zlepšit informovanost o objektech v blízkosti zastávek. Uvnitř tramvají pak cestující nově najdou informaci o lince a na ní ležících turistických zajímavostech.

V rámci rozšíření tohoto produktu je připraveno několik rozvojových témat, které mohou tuto nabídku patřičně podpořit. Dojde například k využití infrastruktury DPMLJ, kdy budou zajímavá místa prezentována přímo na zastávkách MHD, a návštěvník tak dostane komplexní informaci o zajímavém místě, které může navštívit. Mezi další témata je možné zařadit využití tištěných brožur, které budou při zakoupení jízdního dokladu distribuovány nebo rozvoj prostřednictvím chytrých mobilních technologií. Cílem je kombinovat možnosti dopravních služeb a produktů cestovního ruchu.

-TM-