logo dpmlj

Překlad

13/26 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 14. srpna 2013

Změny jízdních řádů MHD v Liberci od 1. září 2013

Jízdní řády MHD platné od 1.9.2013 nezaznamenají žádné velké změny.  Jejich úpravy reagují na některé požadavky pravidelných cestujících městské hromadné dopravy v Liberci a zaměstnavatelů z průmyslových zón.
Prázdninový jízdní řád končí na všech linkách MHD dne 31. srpna 2013 a plynule přechází do standardního celoročního jízdního řádu platného od 1. září 2013, kde dochází k dílčím úpravám na některých linkách. Přesto, že úprav není tolik, doporučuje vedení DPMLJ svým zákazníkům, aby se včas informovali na případné změny, a to na www.dpmlj.cz nebo v Infocentru na terminálu MHD ve Fügnerově ulici.
Dovolujeme si upozornit na některé úpravy:

Od září dochází na lince č. 22 k posunu spoje o víkendu z OC NISA z 18:32 na 18:15 hodin. S tímto jsou spojeny další úpravy spojů v zastávce Kunratice  Mšenská. Nově stejným směrem pojede do zastávky Kunratice Mšenská spoj z Fügnerovy ulice místo v 17:30 již v 17:10 hodin. Zpět vyjede ze Mšenské v 17:26 hod. místo v 17:46 hodin.
S přihlédnutím k požadavkům zaměstnavatelů a cestujících v průmyslových zónách dochází od          1. září 2013 k zavedení nového sobotního spoje na lince č. 34 z odjezdem Průmyslové zóny Jih v 6:13 hod. přímo do zastávky nádraží. Dále je na základě požadavků cestujících upraven jízdní řád na lince č. 27, kde dochází k posunu spoje z Fügnerovy ulice do Průmyslové zóny Sever v pracovní dny z 21:50 na 21:30 hodin. Nově se zavádí na lince č. 53 zastávka „ U Trianglu“ pro všechny spoje v obou směrech.

Změny jízdních řádů se nedotknou cestujících ranních spojů MHD č. 97, 98, 99 a nočních  linek č. 90, 91, 92.

Přejeme svým cestujícím vždy bezpečné a spolehlivé cestování s DPMLJ, a. s.

-tm-