logo dpmlj

Překlad

13/28 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 21. srpna 2013

Pro zajištění bezpečného provozu tramvají bude vyměněna 18. let stará výhybka na Rybníčku.

Jeden milion korun bude stát oprava tramvajové výhybky v centru města, na Rybníčku. K práci na výměně některých částí tramvajové tratě dojde již tuto sobotu 24. srpna. Pro cestující MHD oprava znamená určitá přepravní omezení.
V letošním roce je nutné provést náhradu výměnových dílů na odbočné výhybce směrem do vozovny od centra města. Kolejová konstrukce na křižovatce Rybníček pochází z roku 1995 a její stáří je tedy 18 let. Doposud byla prováděna pouze pravidelná obnova kolejových křížů navařováním pro prodloužení životnosti a seřizování táhel výhybkového mechanismu v důsledku opotřebením provozem. V současné době je nutné přikročit k postupné výměně některých částí, u nichž je vlivem každodenního provozu a chemickým ošetřováním komunikací v zimním období, již maximálně možné opotřebení, které je povoleno příslušnými technickými normami. Podle slov ředitele DPMLJ Luboše Wejnara právě povolené maximální tolerance, které nelze překročit z důvodu zajištění bezpečného provozu na tramvajové trati, vyžadují tyto práce provést ještě před nadcházejícím zimním období.
V rámci úspory finančních prostředků dopravního podniku je počítáno pouze s novými výměnovými díly a s výměnou zemního výhybkového systému. Ostatní části výhybky – křížení kolejnic a elektrická ovládací skříň zůstanou původní. Dojde k navaření tohoto křížení a případné výměně     2 ks stykačů. Původní zůstane systém blokování výměn, proti přestavení výhybky pod projíždějícím vozidlem, staršího typu pomocí trolejových kontaktů.
Jedná se tedy pouze  o náhradu části výhybky originálními náhradními díly. Dodavatelem systému a součástí je Pražská strojírna,a.s.

Celkové finanční náklady na externí práce a materiál byly vyčísleny na 1 004 200 Kč. Samotné práce v terénu jako jsou výkopové práce, demontáž původních výměn, položení nových výměn, napojení odvodnění, zapojení výhybkového systému a vytápění výměn provedou zaměstnanci dopravního podniku.
Pro cestující MHD tyto nezbytné úpravy k udržení převážně bezpečnosti provozu znamenají určitá omezení.
Meziměstská tramvajová linka č. 5 a č. 11 bude  ukončena v terminále MHD Fügnerova ulice.    Traťový úsek Fügnerova – Viadukt bude zrušen bez náhrady. Cestující zde mohou přestoupit na jiné linky jedoucí daným směrem. Nástupní zastávka pro směr Vratislavice n/N. a Jablonec n/N. bude umístěna z druhé strany terminálu MHD v bývalé nástupní zastávce (v současné době u novinového stánku )
Výluka, která se uskuteční v sobotu 24. srpna 2013, ovlivní současně provoz linky č. 2 a č. 3. V úseku Lidové Sady – Rybníček bude tramvajová doprava nahrazena autobusy
od 04:00 hod. do ukončení provozu.

Vedení společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. se cestující veřejnosti omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za pochopení.