logo dpmlj

Překlad

13/29 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 30. srpna 2013

Dopravní omezení na linkách č.13, 18, 53 a 55 od pondělí 2.9.2013

S účinností od pondělí 2.9.2013  dojde na linkách č.13, 18, 53 a 55  k dopravnímu omezení z důvodu uzavírky ulice Kateřinská (havarijní stav silničního propustku v km 1,750  – pod „Pianovkou“).
Z tohoto důvodu bude zavedeno následující dopravní opatření – výlukové trasy linek:

Linka č.13
bude značena jako linka č.X13 a bude vedena po trase Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice  křižovatka – Obzor - Janův Most – Radčice rozcestí – U Lípy – Pavlovice křižovatka – Fügnerova – Doubí sídliště. Linka zastavuje na všech zastávkách v rámci své výlukové trasy. Zastávka Obzor směr Janův Most bude nástupní i pro směr do Doubí sídliště.

Linka X
– nově zřízená linka. Tato linka bude vedena po trase:
U Pramenů – Kateřinky lesní správa – Kateřinky Zlatá ulička – Pod Záložnou (v náhradní zastávce, která se nachází cca 50 m od běžné zastávky)
Na této lince bude z technických důvodů provozován malokapacitní autobus označený písmenem „X“ a bude jezdit dle zvláštního jízdního řádu.
V zastávce „U Pramenů“ bude garantován přestup z označených spojů linky č. 18 na linku „X“ a ze všech spojů linky „X“ na linku č. 18.

Linka č.18
– Označené spoje na které bude v zastávce „U Pramenů“ navazovat linka „X“ a spoj v pracovní dny s odjezdem z Fügnerovy ve 22:00, který bude prodloužen až do zastávky Kateřinky učňovská škola, budou v zastávce Fügnerova zastavovat jak na stanovišti č.4 (zastávka linek č. 18 a 53) tak i na stanovišti č.6 (zastávka linky č. 13). Autobusy navazující na linku „X“ budou viditelně označeny na světelných tabulích.

Linka č.53
– U linky č. 53 dojde k navýšení počtu spojů nahrazujících spoje linky č. 13 do zastávky Kateřinky učňovská škola. Spoje nahrazující linku č. 13 budou v zastávce Fügnerova zastavovat jak na stanovišti č.4 (zastávka linek č. 18 a 53) tak i na stanovišti č.6 (zastávka linky č. 13). Autobusy nahrazující linku č. 13 budou viditelně označeny na světelných tabulích.

Linka č.55
– Linka bude začínat až v zastávce Janův Most (odjezd v 7:26 hod.). Úsek Kateřinky učňovská škola – Janův Most nebude z technických důvodů touto linkou obsluhován.

Z technických důvodů nebude během trvání uzavírky obsluhována zastávka Nad Pianovkou.

Věnujte prosím pozornost zveřejněných výlukovým jízdním řádům.

Výše uvedená opatření platí do odvolání.


Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. se omlouvá cestujícím za způsobené komplikace děkuje za pochopení.