logo dpmlj

Překlad

14/07 - TISKOVÁ KONFERENCE

Liberec 12. března 2014

MÍSTO KONÁNÍ:DPMLJ, a. s., Mrštíkova 3, budova ředitelství, 2. patro
TERMÍN A ČAS: středa 12. března 2014, 10:00 – 11:30 hodin

TÉMA TISKOVÉ KONFERENCE:
Seznámení s plánovanou modernizací a rekonstrukcí dvou úseků tramvajové trati mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou, která je plánována do konce března 2015 a svým rozsahem se výrazně dotkne provozu MHD, jeho pravidelných cestujících a návštěvníků obou měst.

PROGRAM:
1/ přivítání
2/ představení projektu předsedou představenstva DPMLJ, a.s.
3/ představení a slovo zhotovitele stavby
4/ specifika provozu MHD na lince č. X5 a X11
5/ různé, diskuse
Závěr tiskové konference patří neformálnímu setkání všech přítomných.

HOSTÉ:
Roman ŠotolaDPMLJ, a.s., předseda představenstva
Luboš Wejnar DPMLJ, a.s., ředitel společnosti
Milan ČervenkaDPMLJ, a.s., ekonomický ředitel
Ludvík LavičkaDPMLJ, a.s., provozně-technický ředitel
Oskar ZappeDPMLJ, a.s., dopravní ředitel
David MichaličkaColas.CZ, ředitel oblasti kolejové dopravy
Tomáš KremrColas RAIL,ředitel pro ČR a SR
Hynek SchilbergerIDS Olomouc,zástupce vedoucího projektu
Petr StudihradColas.CZ,hlavní stavbyvedoucí

TISKOVÁ ZPRÁVA:
 
Dlouhodobě plánované a opakovaně avizované uzavření tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se stává aktuálním tématem. Od 15. 3. 2014 do konce března 2015 zde bude tramvajová doprava zcela nahrazena dopravou autobusovou, která bude zajišťována podle zvláštních výlukových jízdních řádů. Modernizaci a rekonstrukci dvou traťových úseků bude realizovat vybraný zhotovitel stavby – Sdružení COLAS-CR SA-IDS.

Tramvaje spojují města Liberec a Jablonec nad Nisou od 1. 1. 1955. Poslední celková rekonstrukce celé tramvajové trati spojená s dlouhodobou výlukou proběhla v letech 1972 až 1976. Po ní získala trať rychlodrážní charakter a byly na ní nasazeny nové tramvaje T3. Na trati tehdy přibyly nové výhybny, které umožnily posílit provoz, v Jablonci nad Nisou však byla zkrácena na novou smyčku u Tyršových Sadů. Zásadní modernizaci doznaly úseky v ulicích Liberecká a Budovatelů v Jablonci před více než třiceti lety. Na začátku devadesátých let minulého století byla trať navíc doplněna o tolik potřebné signalizační a zabezpečovací zařízení a také se podařilo zajistit rekonstrukce dalších traťových úseků.
V současnosti připravovaná modernizace se bude týkat celkem čtyř kilometrů tramvajové tratě.
Při rekonstrukci úseku z Nové Rudy bude vybudována nová dvoukolejná trať až ke křižovatce u Lékárny. Centrem Vratislavic nad Nisou povede i po rekonstrukci trať i nadále jednokolejně po konečnou ve Vratislavicích nad Nisou.
Další úsek od zastávky Měnírna po výhybnu Brandl v Jablonci nad Nisou dozná pak především změn v prostoru zmíněné výhybny, kde dojde díky posunutí tratě k rozšíření komunikace a tím i k podstatnému zvýšení bezpečnosti provozu.

Na trať po rekonstrukci vyjedou vozy o metrovém rozchodu kolejí. Tramvajová trať bude ale v opravených úsecích již připravena na přechod na standardní rozchod 1435 mm. Rekonstruované úseky budou navíc připraveny na plánovanou instalaci nové generace zabezpečovacího zařízení pro provoz tramvají. Rekonstrukce zvýší propustnost tramvajové tratě a odstraní současné dopravní a technické závady. Budou vybudovány nové zastávky s bezbariérovým přístupem a opraveny přilehlé chodníky a prostory.

Práce měly původně začít již v letních měsících roku 2013, ale první veřejná soutěž na dodavatele stavby byla zrušena a musela být vypsána znovu. Posunutím termínu zahájení stavby se však termín dokončení nezměnil, tramvajová trať by měla být znovu uvedena do provozu v březnu 2015.

Zakázka na rekonstrukci obou úseků byla v opakované soutěži vyhlášena jako veřejná nadlimitní dne 8. 8. 2013 formou zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v úředním věstníku EU. Zároveň byla zveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK). Zakázka rozdělená na dvě samostatné části umožňovala přihlášení uchazeče pouze na jednu část z důvodu rozdílných rozsahu prací, čehož jeden z uchazečů také využil.

Součástí uveřejněné zadávací dokumentace byly veškeré kvalifikační, finanční a technické požadavky včetně výkazu výměr a smlouvy o dílo. Technická dokumentace byla jednotlivým uchazečům na vyžádání za úplatu zasílána.  Zadávací dokumentaci si vyzvedlo na první i druhou část celkem 15 uchazečů. Nabídku na část 1 odevzdalo celkem 9 a na část 2 pak 10 uchazečů. Hodnotící komise důkladně prostudovala předložené nabídky celkem v pěti jednáních. Na odbornou kontrolu a vyhodnocení předložených rozpočtů systémem ASPE byl přizván odborný poradce a kontrolou legislativních požadavků na nabídky ve vztahu k zadávací dokumentaci byl pověřen právní zástupce zadavatele.
Hodnotící komise tak na základě všech dostupných informací doporučila a představenstvo společnosti pak na svém jednání potvrdilo následující výběr vítězného uchazeče:

Část 1 – Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna:
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou předložilo sdružení:
„COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“
za částku 176 475 583,- Kč bez DPH.

Část 2 – Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou předložilo sdružení:
„COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“
za částku 59 552 039,- Kč bez DPH.

Vypsáním výběrového řízení na obě tyto stavby se ušetřilo téměř 40 milionů korun. Současně se vítězná firma zavázala ke zkrácení výluky o 30 dní, což jistě přinese také finanční úsporu. Na obě stavební zakázky pak bude poskytnuta záruka 120 měsíců. Financování zakázky je z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Rekonstrukce tramvajové trati v takovém rozsahu je možná pouze při zastavení provozu tramvají v celé trase Liberec – Jablonec nad Nisou, zahájení roční tramvajové výluky začne v sobotu 15. března 2014 od 04:00 hodin.
V maximální možné míře se DPMLJ snaží o přerušení provozu informovat své zákazníky, a to nejen upozorněním ve vozidlech a na zastávkách a vyvěšením výlukových jízdních řádů. Uživatele městské dopravy a návštěvníky na změnu režimu dopravy upozorňuje hlášení na terminálu MHD, informace na elektronických informačních tabulích, spoty vysílané  rozhlasovými a televizními stanicemi, informace v tištěných médiích, na webových stránkách společnosti a dalších internetových portálech.

Informační kampaň pak vyvrcholí v poslední pracovní den před zahájením tramvajové výluky, tedy v pátek 14. 3. 2014. Jako doplněk služeb stávajícího informačního centra ve Fügnerově ulici budou k dispozici cestujícím pracovníci dopravního podniku ve zvláštní tramvaji odstavené na kolejích obratiště v terminálu. Zájemci zde obdrží podrobné informace k režimu náhradní dopravy a upřesnění ke konkrétním spojům, jízdní řády výlukových linek a dozví se rovněž podrobnosti k samotné rekonstrukci jednotlivých úseků.

Ke dni zahájení výluky bude spuštěna také speciální e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., která bude sloužit cestujícím k podáváním připomínek a podnětů týkajících se výluky. Vedení společnosti je připraveno aktuálně reagovat na připomínky cestujících a vzhledem k rozsahu stavby a vyvolaných opatření upravovat režim provozu a tím i jízdní řády výlukových linek č. X5 a X11 tak, aby byl minimalizován dopad opatření na cestující.

Tramvajová doprava bude po celou dobu výluky nahrazena autobusovými linkami č. X5 a X11 dle nových výlukových jízdních řádů, cestující budou muset využít zastávek určených pro náhradní autobusovou dopravu. Zastávka Rybníček (společná s tramvajovými linkami č. 2 a 3) bude konečnou a nástupní zastávkou náhradní dopravy. Úsek Rybníček - Viadukt nebude obsluhován náhradní autobusovou dopravou, cestující mají možnost v tomto úseku využít spojů tramvajových linek č. 2 a 3. Po dobu výluky budou navíc nově zřízeny pro náhradní dopravu zastávky Mlýnská a Proseč nad Nisou škola ve směru do Jablonce nad Nisou.

Linka č. X11 bude po celý týden v provozu v intervalu 20 minut. Většina spojů bude provozována kloubovými autobusy, na ostatní spoje budou nasazena nízkopodlažní vozidla. V pracovní dny v době ranní a odpolední špičky budou vybrané spoje linky č. X11 navíc posilovány v úseku Rybníček - Vratislavice nad Nisou dalšími spoji linky č. X5, které budou mít i zvláštní označení „POSILOVÝ SPOJ“. Mezi Libercem a Vratislavicemi tak dopravní podnik nabídne ve špičkách pracovních dnů následný interval 10 minut mezi jednotlivými spoji.

Linka č. X5 bude v provozu v pracovní dny v době ranní a odpolední špičky rovněž v intervalu 20 minut a dále bude po celý týden posilovat spoje linky č. X11 i ve večerních hodinách. Linka však bude ukončena v náhradní zastávce Vratislavice nad Nisou U Cukrárny v ulici Dlouhomostecká, do prostoru smyčky ve Vratislavicích tak zajíždět nebude. Vozidla náhradní dopravy budou vybavena automaty na prodej jízdenek MHD.

V Jablonci nad Nisou nebude náhradní autobusová doprava vedena do prostoru konečné tramvaje v Tyršových sadech. Výstupní a nástupní zastávka bude v zastávkách MHD Lázně na ulici Budovatelů. Po 20:00 hodině pak budou všechny spoje linky č. X11 prodlouženy až na autobusové nádraží v Jablonci nad Nisou, odkud budou ve směru na Liberec odjíždět ze stanoviště č. 10.

Vzhledem k odlišnému trasování tramvajové a náhradní autobusové dopravy v některých úsecích není možné náhradní dopravou obsloužit vždy danou přímo lokalitu, a to zejména poblíž zastávek Pivovar, Ústav soc. péče, Nový Svět (ve směru do Jablonce) a zastávky Měnírna.

Tak jako doposud se bude vedení společnosti snažit podávat aktuální informace prostřednictvím osvědčené spolupráce s médii. Svým zákazníkům a návštěvníkům obou měst se dopravní podnik předem omlouvá za dočasné nepříjemnosti při cestování a věříme, že po dokončení stavby cestující ocení komfortnější a bezpečnější dopravu na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

<tm>