logo dpmlj

Překlad

14/22 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 20. června 2014

Rekonstruované hodiny na budově terminálu MHD v Liberci se dnes opět rozběhly.

Historie jedněch z největších hodin v České republice začala v Liberci na terminálu MHD v roce 1996. V lednu letošního je však zastavila porucha hodinového stroje a poškození neonového osvětlení. Dnes se hodiny, jejichž velká ručička měří 3,20 m, opět ukazují ve své plné kráse a jsou plně funkční. Jejich rekonstrukce byla sledována jak Liberečany, tak hlavně cestujícími MHD.

Po poruše hodinového stroje musely být hodiny v měsíci lednu odstaveny z provozu. S ohledem na připravovanou rekonstrukci tramvajové trati Liberec - Jablonec bylo rozhodnuto, že výluky bude využito k provedení rekonstrukci hodin spojené s opravou části objektu terminálu. Přerušení provozu tramvají v „průjezdu“ terminálu totiž umožní vypnutí trolejového vedení a stavbu lešení.

V předstihu však byla zahájena jednání s dodavateli technologie hodin a rozhodovalo se o způsobu a samotném rozsahu oprav. Práce byly následně zahájeny demontáží technologie hodin a ve vazbě na klimatické podmínky pokračovaly snesením hodinových ručiček a ciferníků, na kterých se provádělo práškové lakování a osazení prvků osvětlení.

V průběhu měsíce května a června byly prováděny natěračské práce na samotném objektu. Po ukončení prací včetně osazení repasovaného ciferníku na straně směrem k Jablonci bylo lešení přestavěno na stranu do centra. Osazena byla nová elektroinstalace napájení a řízení hodin, hodinový ciferník a ručičky byly nově osazeny LED osvětlením, které nahradilo zastaralé neony. Nové LED osvětlení zajistí především delší životnost, odolnost proti mechanickému poškození, bezpečnost a současně také úsporu elektrické energie.

„Ve čtvrtek 19. 6. 2014 byla provedena konečná montáž hodinových ručiček a samotný mechanismus hodin byl uveden do provozu. Pokračovat se bude ještě nastavením funkce osvětlení hodin a ciferníku a celé zařízení bude předáno do zkušebního provozu“, informoval o ukončení prací na hodinách Luboš Wejnar, ředitel dopravního podniku.

Náměstek SML Jiří Šolc, konstatoval, že jako Liberečan je potěšen, že nepřehlédnutelné hodiny na terminálu MHD jsou opět v provozu. Zároveň vyzdvihnul skutečnost, že veškeré rekonstrukční činnosti proběhly s minimálním omezením provozu dopravy.

Celková cena všech realizovaných odborných prací včetně nátěrů pláště budovy a oprav střechy terminálu byla ve výši 420 000,- Kč bez DPH.

Objekt terminálu byl dokončen v roce 1996 a předán do užívání DPMLJ, a.s. následující rok. Od té doby byly realizovány nejenom nutné opravy většího rozsahu. Změněny dostálo rozmístění jednotlivých nástupišť a provedena byla také instalace orientačních prvků pro nevidomé. Proběhla výměna klimatizačního zařízení, byl zprovozněn systém nových informačních tabulí a v neposlední řadě byl pro zlepšení bezpečnostní situace v okolí terminálu upraven prostor čekárny na služebnu Městské policie. Dopravní podnik však počítá ještě s dalšími úpravami jako je například oprava osvětlení nástupišť.

DPMLJ, a. s.