logo dpmlj

Překlad

14/36 TISKOVÁ ZPRÁVA

Na neoprávněný výlep reklamních nosičů bylo nuceno reagovat vedení DPMLJ

Liberec, dne 6. 10. 2014

Dnes vedení DPMLJ na základě upozornění Městské policie Liberec provedlo demontáž nepovolených reklamních nosičů, které byly umístěny bez uzavření řádného smluvního vztahu mezi objednavatelem reklamy a DPMLJ.

Dopravní podnik se snaží maximálně vyhovět všem volebním stranám a politickým hnutím a nabízí jim různé typy reklam a propagace bez zvýhodńování jakéhokoliv subjektu. Podmínky jsou pro všechny stejné a musí odpovídat obchodním podmínkám reklamního oddělení DPMLJ.

Dnes v dopoledních hodinách byla na upozornění Městské policie Liberec provedena demontáž reklamních nosičů (tzv. lamposterů), u kterých nebyly před instalací řádně splněny obchodní podmínky - nebyla odsouhlasena objednávka a volební kampaň nebyla uhrazena před montáží.

Nepovolené reklamy se objevily na trolejovém vedení v noci na pondělí, výlep realizovalo hnutí Změna pro Liberec.

Navíc nedošlo ze strany dopravního podniku k odsouhlasení grafického provedení reklamy, které je nutné, aby se předešlo případným zásahům do osobnostních práv označených nebo citovaných osob.

DPMLJ jako řádný hospodář považuje za nezbytné předcházet soudním sporům a nechce dávat sebemenší příčinu pro vyvolání případného soudního sporu.
Právě proto si dopravní podnik vyhrazuje právo odsouhlasit obsahy kampaní.

S obchodními podmínkami DPMLJ pro zadávání reklamy mají možnost se zájemci seznámit předem.

DPMLJ, a. s.