logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
09. 05. 2023

Rekonstrukce nástupišť v terminále MHD Fügnerova ulice - 3. část.

Z důvodu rekonstrukce nástupišť terminálu MHD Fügnerova ulice, budou v době od 10. května 2023 08:30 hod. do odvolání stanoviště č. 3 (linka č. 12, 20, 23, 25, 37 a 60) a stanoviště č. 4 (linky č. 17, 27, 36, 500 a...
Více
05. 05. 2023

Změna provozu na lince č. X11 v Jablonci nad Nisou

Z důvodu uzavírky části ulice Budovatelů a obratiště v Tyršových sadech (pokračující rekonstrukce tratě), bude od 15. května 2023 04:00 hod. do odvolání linka náhradní dopravy č. X11 vedena po objízdné trase ze zastávky Brandl ulicí U Nisy a ukončena u křižovatky...
Více
25. 04. 2023

Posunutí zastávky Americká

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, bude od  27.dubna 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka MHD Americká ve směru do Průmyslové zóny Jih a OC Nisa posunuta do zastávky pro opačný směr (k čekárně). DPMLJ,a.s.
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Změna provozu na lince č. X11 v Jablonci nad Nisou

Z důvodu uzavírky části ulice Budovatelů a obratiště v Tyršových sadech (pokračující rekonstrukce tratě), bude od 15. května 2023 04:00 hod. do odvolání linka náhradní dopravy č. X11 vedena po objízdné trase...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Články

„Jizerská 50“ – doprava z Liberce a Jablonce nad Nisou

Liberec, dne 7. 2. 2017

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. bude zajišťovat ve dnech 17. až 19. února 2017 přepravu účastníků a diváků „Jizerské 50“ posílenými pravidelnými linkami z obou měst, tak i speciální kyvadlovou linkou z Liberce.

DOPRAVA Z LIBERCE DO BEDŘICHOVA VE DNECH 18. 2. – 19. 2. 2017

Zvláštní kyvadlová doprava bude v uvedených dnech zajištěna ze zastávky Poliklinika v Jablonecké ulici v Liberci (proti budově TJ Lokomotiva) po trase pravidelné autobusové linky č. 19 (autobusy však pojedou přímo do Bedřichova bez zastavení) na konečnou zastávku Bedřichov, u stadionu.

V sobotu 18. 2. 2017 je přeprava zdarma pouze pro závodníky Jizerské 10 a Jizerské 25 (jízdenka je součástí startovního balíčku).

V neděli 19. 2. 2017 je přeprava zdarma pouze pro závodníky Jizerské 50 (jízdenka je součástí startovního balíčku).

Pro ostatní cestující platí na lince při přepravě do Bedřichova a zpět Tarifní podmínky IDOL.

  odjezdy z Liberce odjezdy z Bedřichova
  první spoj poslední spoj první spoj poslední spoj
         
sobota 18. 2. 2017 6:00 8:45 11:00 14:30
neděle 19. 2. 2017 6:00 8:45 11:00 17:00

Přeprava mezi Libercem a Bedřichovem bude samozřejmě zajištěna i pravidelnými spoji autobusové linky č. 18, které budou v případě potřeby posíleny.

DOPRAVA Z JABLONCE NAD NISOU VE DNECH 17. 2. 2017 – 19. 2. 2017

Spojení Jablonce nad Nisou s Bedřichovem bude zajištěno běžnou autobusovou linkou MHD č. 101 tak, že v době konání akce budou do Bedřichova zajíždět i spoje, které běžně končí v Janově, případně budou pravidelné spoje posilovány.

pátek 17. 2. 2017

Z Jablonce nad Nisou (Pražská ul.) – ve 12:11, 13:11, 13:41, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41 a dále dle jízdního řádu linky č. 101.

Z Bedřichova – dle jízdního řádu linky č. 101 a dále v 14:11, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41, 18:41, 20:41 a 23:17.

sobota 18. 2. 2017

Z Jablonce nad Nisou (Pražská ul.) – v 6:11, 6:41, 7:11, 7:41, 8:11, 8:41, 10:11, 11:41, 13:11, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41 a dále dle jízdního řádu linky MHD č. 101.

Z Bedřichova – dle jízdního řádu linky č. 101 a dále v 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 15:41, 16:41, 17:41, 18:41, 20:41 a 23:17.

neděle 19. 2. 2017

Z Jablonce nad Nisou (Pražská ul.) – v 6:11, 6:41, 6:56, 7:11, 7:27, 7:41, 8:11, 8:41, 10:11, 11:41 a dále dle jízdního řádu linky MHD č. 101.

Z Bedřichova – dle jízdního řádu linky č. 101 a dále v 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 15:41, 16:11, 16:41, 17:41, 18:41, 20:41 a 23:17.

PODROBNÉ INFORMACE

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou zřídil na svých webových stránkách www.dpmlj.cz zvláštní odkaz (Jizerská 50), pomocí kterého je veřejnost podrobně informována o dopravní situaci v lokalitě Bedřichov (parkování, autobusová doprava apod.). 

Nový výzkumný projekt TUL, DPMLJ a DPMUL
Liberec, 1. 2. 2017

Projekt nese název „Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí v městské tramvajové a trolejbusové trakci“.

Cílem je vývoj metody a zejména realizace zařízení pro odstraňování námrazy na trolejích v městské elektrické trakci, která nahradí stávající chemické a tepelné způsoby odmrazování.

Chemické způsoby jsou používány zejména ve velkých městských aglomerací (Praha) a mají negativní (sice jen krátkodobý) ekologický dopad, ale v nepříznivém zimním období. Tepelné způsoby rozmrazování lze použít jen v omezeném rozsahu na krátkých úsecích a jsou energeticky náročné Mechanické (ruční) je možné provádět jen při vypnutém trolejovém napětí bez dopravy.

Společné řešení je zaměřeno na aktivní elektromechanické, hydraulické, pneumatické a mechanické principy. Použitý princip bude volen tak, aby byly využity technické možnosti servisní tramvaje nebo trolejbusu, na který bude zařízení namontováno. Zaměříme se na využití mechanických více směrových vibrací. Mobilní zařízení bude ověřeno na dvouvodičové trolejbusové a jednovodičové tramvajové trakci na vytipovaných trolejbusech a tramvajích. Důležité bude testování v depech na zkušebních úsecích vedení. Předpokládáme, že při vhodných klimatických podmínkách budeme simulovat tvorbu námrazy, sledovat podmínky jejího vzniku, případně hledat možnosti prevence. Dílčí simulace proběhnou v klimatických komorách TUL.
Součástí řešení bude také vytipovávání kritických úseků tratí s velkou pravděpodobností tvorby námrazy, pro které bude zpřesňována předpověď. Vytipované kritické úseky budou vybaveny meteorologickým měřením s dálkovým přenosem dat, která budou využity v denní operativě dispečerů.

Projekt je řešen v rámci TAČR, programu:
TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, EPSILON, Podprogram 2 - Energetika a materiály

Doba řešení: 01/2017 - 06/2020

Na projektu společně spolupracují:
Technická univerzita v Liberci - vedoucí projektu prof. Ing. Aleš Richter CSc.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. - odborný garant Ing. Josef Kolář
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. - odborný garant Ing. Jiří Randák


Historie spolupráce TUL a DPMLJ je dlouhodobá. V poslední době byly řešeny tyto projekty:

- TAČR TA03030420, Metody testování trakčních motorů v tramvajových podvozcích,
2013-2015, Výsledkem je testovací stanice na dílně těžké údržby, která zajišťuje testy motorů a kompletních převodovek po generálních opravách.
- Ziel 3|Cíl 3 ČR – Sasko 100127565/PP1 – Vývoj komponent a metod vedoucí ke zlepšení energetické účinnosti trakce z hlediska využití energetického setrvačníku, 2014-2015, spoluřešitel, CZ/DE V rámci tohoto projektu byl proveden energetický monitoring na měnírně Tatranská s výhledem na instalaci stacionárního úložiště energie na principu energetického setrvačníku.
- Dále v rámci dílčích úkolů bylo společně vyvinuto zařízení na sledování provozních stavů tramvaje, které slouží k lokalizaci závad v elektro výzbroje tramvají.

<tm>

Nový způsob informování cestujících v oblasti jízdních řádů
Liberec, 1. 2. 2017

Dnešním dnem 1. 2. 2017 představuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. nové způsoby prezentace jízdních řádů pro cestující. Avízované změny přinášejí řadu nových služeb v informovanosti o dopravě, zpřehlednění vkládaných „poznámek“ na tradičních zastávkových jízdních řádech a usnadnění používání QR kódů.
Dopravní podnik nově plánuje linkové vedení nad mapovými podklady a o tyto informace se podělí s cestujícími na nově spuštěném vyhledávači dopravních spojení. Ve vyhledavači si každý cestující může najít spojení i bez znalosti linkového vedení v daném městě a znalosti nejbližších zastávek v místě, ve kterém se právě nachází. Systém pro hledané spojení nalezne nejvhodnější zastávku sám. Tuto službu ocení zejména zákazníci, kteří používají MHD jen zřídka. Na novém mapovém systému lze získávat i informace o nejbližších odjezdech ze zastávek a ve zjednodušené podobě si prohlédnout také zastávkové jízdní řády. Nová webová aplikace je přizpůsobena pro mobilní telefony.
Další novinkou je změna prezentace zastávkových jízdních řádů na webu dopravního podniku. Doposud si cestující stahoval jízdní řády celé linky. Na jízdním řádu linky si poté musel vyhledat (klikat, rolovat) požadovanou zastávku např. na straně 35, a teprve pak si mohl přečíst či vytisknout jízdní řád. Navíc vždy byla dostupná jen jedna sada jízdních řádů a při jejich změnách např. na začátku a konci prázdnin byla dostupná jen jedna jejich verze, což komplikovalo cestujícím situaci.
V novém systému je na webu DPMLJ u každé linky dostupný seznam variant jízdních řádů a seznam zastávek pro oba směry. Cestující si pak zobrazí PDF požadované zastávky, čímž ušetří čas a množství stažených dat, což je v případě mobilního telefonu stále významné. Navíc bude mít na jediné stránce možnost si prohlédnout jízdní řád pro více období platnosti linky a neunikne mu přesná informace ani o výlukách.
QR kódy na každém jízdním řádu nově odkazují vždy na daný den platný jízdní řád. Cestující si tedy nemusí při změně jízdních řádů jít vyfotit nový QR kód, ale stačí mu jeden pro danou linku a zastávku.
Poslední novinkou je změna způsobu prezentace poznámek v zastávkových jízdních řádech. Doposud některé spoje měly u svého času i 3 poznámky a nebylo snadné zejména pro „občasného“ cestujícího nebo turistu zjistit, kam jaký spoj jede. Od 1. 2. 2017 má každý spoj nanejvýše jednu poznámku s časovou výjimkou psanou malým písmem a jednu trasovou poznámku psanou velkým písmenem. Na jízdním řádu jsou tyto údaje přehledně odděleny do dvou sloupců. Aby nebylo trasových poznámek na jízdních řádech tolik jako doposud, tak výjimečně projížděné zastávky jsou odsazeny vpravo od ostatních, aby bylo na první pohled patrné, že se skrz ně standardně neprojíždí.
Např. na lince č. 12, kde většina spojů končí na zastávce Zelené Údolí, měly všechny spoje poznámku o nějaké výjimce oproti seznamu všech zastávek. Nyní má poznámku jen několik spojů, které pokračují až do zastávky Broumovská. Příklad zobrazení pro cestující je vidět na obrázku právě u linky č. 12:

jr

Tento způsob trasových poznámek v informování cestujících je již znám v západní Evropě. V ČR je již zavedla Praha, Brno a Ostrava a na svém webu i Plzeň. Ve všech uvedených městech si cestující na nový systém velmi rychle zvykli a zvýšilo se porozumění jízdním řádům.
Všemi uvedenými novinkami v oblasti informování cestujících o jízdních řádech dopravní podnik ve spolupráci se společností PTT Software nejen dohání, ale i předhání ostatní dopravní podniky v Čechách a na Moravě.

<tm>

Výzkum a ověření nové technologie odbavení cestujících „check in - check out“ v MHD
Liberec, 1. 2. 2017

Cílem tohoto společného projektu je nalezení či ověření ekonomicky výhodných alternativních způsobů evidence a kontroly přepravovaných osob mezi počátkem a koncem uskutečněné cesty v rámci veřejné dopravy ze strany objednatele i poskytovatele dopravy. Vytvoření metodiky pro odbavení přepravovaných osob v rámci veřejné dopravy s využitím ITS a vesmírných technologií. Při nalezení nelimitujících způsobů evidence začátku a konce cesty tak bude cestující zbaven omezení pro fyzický nákup a držení jízdního dokladu či průkazu.
Etapy projektu:
• Analýza dostupných hotových řešení technologií pro lokalizaci
• Analýza možností propojení se systémy v Evropě
• Architektura tarifního systému
• Návrh metodiky rozúčtování tržeb
• Návrh nových příležitostí technologie pro cestujícího
• Návrh zpracování dat z odbavovacích zařízení
• Ověření elasticity poptávky po přepravě
• Ověření technologie lokalizace v dopravním prostředku

Projekt byl financován z Technologické agentura České republiky pod označením TB0500MD010 a poprvé mediálně prezentován na tiskové konferenci DPMLJ, a.s. 1. 2. 2017.

Úplně nový způsob placení jízdného v hromadné dopravě, který se testuje v Liberci, by se v budoucnu mohl rozšířit po celé České republice.
Spočívá v takzvaném „check in / check out“ systému, kdy je cestující odbaven pomocí technologie Bluetooth nebo Wi-fi, které jsou dnes součástí každého mobilního telefonu nebo tabletu. Nejenže si cestující nebude muset kupovat papírovou jízdenku, ale zaplatí jen za kilometry, které skutečně ujel. Software v každém vozidle se pak o vyčíslení ceny jízdného postará sám.
„Celé dílo zatím není ve fázi, kdy bychom ho mohli nabízet dopravcům, ale do roku 2020 bude balíček služeb funkční,“ vysvětluje současný stav projektu Ing. Jiří Janšta z firmy Abirail, která systém vyvíjí.
„Víme, že mnozí cestující nechtějí kvůli jízdě na jednu až dvě zastávky platit plné jízdné. Tento systém odbavení naláká do hromadné dopravy hlavně lidi, kteří cestují na krátké vzdálenosti,“ usuzuje Ing. Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ.

<tm>

Linka MHD č. 18 do Bedřichova je od víkendu posílena, tak aby pokryla zájem lyžařů.
Liberec, 16. ledna 2017

S účinností od 14. ledna 2017 až do odvolání DPMLJ, a s. posiluje hned tři spoje městské dopravy linky č. 18 ze zastávky Fügnerova ve směru směr do Bedřichova. Vzhledem k naprosto ideálním lyžařským podmínkám byly posíleny sobotní a nedělní spoje (víkendové) v těchto časech:

odjezd z Terminálu MHD Fügnerova v: 10:20, 11:58, 13:28 hodin. V praxi to znamená, že na tyto odjezdové časy uváděné v jízdním řádu budou vždy přistaveny dva autobusy. Do zastávky budou najíždět oba vozy společně, aby bylo cestujícím zřejmé, že jedou dva autobusy. První vůz je označen nápisem POSILA a za ním se pro přehlednost staví vůz běžné linky č. 18.

Tento víkend se posilové spoje rozjely poprvé. Všechny tři byly využity, jak na trase do Bedřichova, tak zpět. Očekáváme, že zájem cestujících ještě vzroste.

Autobusová linka č. 18 do Bedřichova je provozována v režimu linek MHD, poslední tři zastávky jsou však již mimo tarifní zónu Liberec. Pro cestování z Liberce za zastávku Rudolfov do Bedřichova nebo zpět je třeba použít příslušné relační jízdenky dle pravidel Integrovaného dopravního sytému Libereckého kraje IDOL.

Příloha tiskové zprávy:

leták s možnostmi nákupu jízdního na lince č. 18 

leták s SMS jízdenou na lince č. 18

Podkategorie