logo dpmlj

Překlad

13/13 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 5. dubna 2013

Statutární město Liberec a DPMLJ podporují rozvoj turistického ruchu v Liberci – připravili speciální turistické jízdenky

Cílem vydání turistické jízdenky je podpora a zvýšení využívání veřejné dopravy pro cestování za kulturou či zajímavými místy. Dalším navazujícím efektem je pak odlehčení dopravní sítě města, kdy člověk není nucen cestovat až do místa návštěvy pomocí automobilu.

Městská hromadná doprava v Liberci nabízí vysokou úroveň služeb, a proto se Statutární město Liberec ve spolupráci s DPMLJ rozhodlo zavést nové turistické jízdenky. Tyto turistické jízdenky jsou určeny pro návštěvníky města a mají charakter typu „naskoč a vyskoč“, kdy je možné tyto jízdenky využít pro cestování mezi jednotlivými zajímavostmi.

V zahraničí je podpora cestovního ruchu za pomocí prostředků veřejné hromadné dopravy v různých zemích a městech naprosto běžná.

„Vznik turistických jízdenek je vlastně zahájením aktivní spolupráce Statutárního města Liberec a DPMLJ za účelem podpory turistického ruchu ve městě. Turistické jízdenky existují například v Praze či Drážďanech. Zde je poskytují i komerční subjekty. Statutární město Liberec se inspirovalo v Dublinu, kde je tento produkt zaveden a je velmi podobný jako v Liberci, také je propojen s veřejnou dopravou, rozšiřuje nabízené služby veřejné dopravy a má za úkol zlevnit cestování MHD návštěvníkům města. Městská tramvajová trať má mnoho zajímavostí, je vlastně jednou z turistických atraktivit a samotná jízda tramvají je zajímavým zážitkem,“ konstatoval náměstek primátorky, pan Lukáš Martin.

Podstatná většina zajímavých míst je dostupná pomocí městské tramvajové trati, a proto jsou tyto turistické jízdenky platné pouze na městských tramvajových linkách, což umožňuje nastavit příznivou cenu turistických jízdenek. „Městská tramvajová trať je páteřní linkou celého systému MHD v Liberci, jelikož denně přepraví téměř 25 000 lidí, což např. odpovídá celodennímu dopravnímu výkonu celé MHD v Jablonci nad Nisou.“ upřesnil ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

Nové turistické jízdenky jsou dostupné ve variantách:

1)jednodenní základní50,- Kč  (doba platnosti: 24 hod od označení)
2)jednodenní zlevněná25,- Kč  (doba platnosti 24 hod od označení)
3)víkendová rodinná     200,- Kč(doba platnosti od pátku 12 hod /
(2 dospělí + 3 děti) doby označení do neděle 24 hodin)

Jízdenky budou opatřeny informacemi o jejich platnosti (jazykové mutace - čeština, angličtina, němčina) s odlišnou strukturou tisku oproti standardním jízdenkám MHD, čímž získají pro návštěvníky města i významnou sběratelskou hodnotu. Na rozdíl od standardních jízdenek bude na jízdenkách kromě loga DPMLJ i logo Statutárního města Liberec.

Jízdní doklady je možné v první fázi zakoupit od 10. dubna 2013 na následujících místech:

1)Terminál Fügnerova - informační centrum DPMLJ
2)Terminál Fügnerova – předprodej DPMLJ
3)Městské informační centrum Statutárního města Liberec

Tyto jízdní doklady tak návštěvníkům města umožňují navštívit v dopoledních hodinách např. Zoologickou zahradu, následně se vydat na procházku k vysílači Ještěd a v podvečer se můžou vydat zpět do minulosti v Libereckém Dinoparku. Celou tuto jistě zajímavou návštěvu procestuje prostřednictvím tramvajové linky č. 3 celá rodina za 200 Kč. „Turistická jízdenka MHD není vstupenka do ZOO nebo botanické zahrady“, upřesňuje její funkci dopravní specialista Ing. Tomáš Krebs.

Zavedení této jízdenky bude prvním krokem k vytvoření komplexního produktu, který bude kombinovat prvky dopravní a prvky cestovního ruchu.

V rámci rozšíření tohoto produktu je připraveno několik rozvojových témat, které mohou tuto nabídku patřičně podpořit. Dojde například k využití infrastruktury DPMLJ, kdy budou zajímavá místa prezentována přímo na zastávkách MHD, a návštěvník tak dostane komplexní informaci o zajímavém místě, které může navštívit. Mezi další témata je možné zařadit využití tištěných brožur, které budou při zakoupení jízdního dokladu distribuovány nebo rozvoj prostřednictvím chytrých mobilních technologií. Cílem je kombinovat možnosti dopravních služeb a produktů cestovního ruchu.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a.s.