logo dpmlj

Překlad

13/22 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 24. června 2013

„Průkaz způsobilosti drážního vozidla“ dostala po roce provádění předepsaných homologačních zkoušek liberecká nízkopodlažní tramvaj EVO 2. Tím se před pár dny oficiálně zařadila do flotily vozového parku DPMLJ, a.s.

Nový vůz typu EVO2 byl přivezen od výrobce, společnosti PRAGOIMEX, a.s., do vozovny tramvají DPMLJ dne 10. května 2012. Několik měsíců postupně probíhaly homologační zkoušky, které jsou stanovené Drážním úřadem a jsou nutné pro schválení typu vozidla. Technické vlastnosti vozidla byly testovány ve všech ročních obdobích.
Jedna z posledních zkoušek, která byla zahájena po provedení některých dílčích úprav dne 10.1.2013, spočívala v ujetí 7 000 km bez vážných závad, což se podařilo splnit v pondělí 18. února.

Následovalo plánované měření hluku a vibrací vozidla spojené se zkouškou obsaditelnosti. Vozidlo EVO2 bylo testováno prázdné, a pak postupně nastoupilo nejdříve 110 a nakonec 230 cestujících. Měření probíhalo přímo na trati, kde vůz běžně jezdí, konkrétně v ulici 5. května. Na základě vyhodnocení těchto měření, které také reagovaly na podněty občanů, bylo přistoupeno k zadání optimální verze pryžokovových prvků, které mají vliv na odpružení celého vozidla a tím i hlučnost a vibrace při provozu v Liberci.

Při hledání řešení byly demontovány předepsané konstrukční uzly, které byly podrobeny diagnostice s ohledem na opotřebení a splnění funkčnosti. Především se jednalo o komponenty na podvozcích vozidla (převodovky, trakční motory apod.).  Zároveň došlo k různým úpravám softwaru pohonu vozidla na základě vyhodnocení ze zkušebních jízd.  Po provedení všech změn bylo provedeno opětovné měření hluku a vibrací, které prokázalo očekávané zlepšení.

K dokončení homologace tohoto typu vozidla a k jeho schválení do trvalého provozu bylo nutno splnit předepsanou závěrečnou dílenskou prohlídku v dílnách dopravního podniku. Při zkoušce byly z vozidla postupně demontovány vybrané díly a každý z nich pak prošel kontrolou opotřebení a testy pevnosti. Mezi zajímavé zkoušky patřil bezesporu test nestandardního pohybu vozidla, například při vykolejení, který proběhl v prostorách vozovny za zpřísněných bezpečnostních opatření.

Nová tramvaj typu EVO 2 byla v červnu 2012 křtěna tehdejší Českou Miss a stala se žádanou součástí expozice 13. ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky CZECH RAILDAYS. Následně po oživení byla představena liberecké veřejnosti při prvních jízdách dne 22. září 2012.

Cena tramvaje EVO 2 je 38 mil. Kč bez DPH. Po vzájemných jednáních vedení DPMLJ a společnosti Pragoimex bude prodloužena poskytovaná záruka na vozidlo EVO2 ze stávajících 24 měsíců na 60 měsíců.

-TM-