logo dpmlj

Překlad

13/23 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 9. července 2013

Dopravní podnik šetří opakovanými nákupy silové elektřiny na energetické burze.

S cílem co nejvíce snížit náklady na provoz sledoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. od roku 2011 vývoj ceny silové elektřiny na energetické burze. V 2.pololetí roku 2012 se pak uskutečnil první nákup. Důkazem správnosti tohoto kroku byly a jsou úspory, kterými DPMLJ snižuje vliv meziročních změn v cenách elektrické energie a souvisejících nákladů.
Od rozhodnutí vstoupit na energetickou burzu sleduje management společnosti DPMLJ vývoj ceny tak, aby byl pro nákup silové elektřiny zvolen takový okamžik nákupu, kdy se úroveň ceny blíží ročnímu minimu. Popisovanou strategii uplatnil DPMLJ již při nákupu silové elektřiny na období konce roku 2012 a celý rok 2013 a stejný postup zvolil opět nákupu energie na rok 2014.
„K prvnímu nákupu elektřiny na energetické burze došlo  prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno v červnu 2012, kdy jsme nakupovali dodávky na léta 2012 a 2013. Již 1.nákup znamenal snížení dosavadní základní ceny z cca 1 500 Kč/MWh na cca 1 300 Kč/MWh což při roční spotřebě DPMLJ téměř 8 000 MWh znamenalo úsporu cca 1,6 mil. Kč. Pro příští rok jsme dosáhli dalšího snížení ceny a to na úroveň cca 1 030 Kč/MWh,“ uvedl ředitel společnosti Luboš Wejnar.
Nákup elektřiny pro rok 2014 se uskutečnil v 2. čtvrtletí letošního roku a podle ředitele společnosti znovu předčil očekávání. „Na burze jsme nakoupili silovou elektřinu již na hranici 1 000,- Kč za 1 MWh, což znamená meziroční pokles o plných 22 %. Pokud se ohlédneme za uplynulými třemi roky, je efekt našich nákupů velmi markantní. Dalo by se říci, že na položce, kterou DPMLJ může ovlivnit, dosáhla teoretická úspora několika miliónů Kč,“ vyzdvihl tento strategický postup ředitel společnosti.
Tyto úspory jsou ovšem negovány dalšími souvisejícími a státem regulovanými poplatky za přenos energie, jističe a především „zelenou energii“. „Právě poplatky za „zelenou energii“ za stejné období stouply z původních cca 370,- Kč za 1 MWh v roce 2011 na současných 583,- Kč za 1 MWh, což představuje nárůst o plných 57% a meziročně to představuje navýšení +1 mil. Kč,“ doplnil informaci provozně-technický ředitel ludvík Lavička.
Rozhodnutím obchodovat na energetické burze udělalo vedení společnosti velmi významný krok ke stabilizaci finančních toků společnosti. V absolutních číslech to znamená, že se společnosti velmi úspěšně daří snížením základní ceny elektřiny eliminovat ostatní rostoucí související vlivy  jako jsou počasí, přenos energie a především „zelená energie“.
-tm-