logo dpmlj

Překlad

13/24 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 19. července 2013

PRO NÁVŠTĚVNÍKY BENÁTSKÉ NOCI JE PŘIPRAVENA SPECIÁLNÍ LINKA Č. 81

Celodenní přesun návštěvníků festivalu „Benátská noc“ bude již od čtvrtka zajišťovat zvláštní linka č.81, kdy přeprava na této lince je zdarma. Zvýšená návštěvnost v Liberci otestuje dispečery i některé linky MHD.

V průběhu festivalu, od čtvrtka 25. do neděle 28. července 2013, bude zřízena speciální kyvadlová doprava z centra města Liberce, značena jako linka č. 81 Benátská noc. Odjezdové místo autobusů bude na Terminálu MHD Fügnerova ul. ze stanoviště č.4 a trasa linky bude vedena po ose Terminál MHD – Na Rybníčku – Nádraží - areál Vesec a zpět.

Provoz linky začíná hodinu před začátkem programu po celý den a končí hodinu po ukončení programu daného dne. Autobusy budou vypravovány v intervalu 15 minut. a pro návštěvníky festivalu je doprava zdarma. Linka č.81 bude provozována od čtvrtka 25. do neděle 28. července 2013.

Vedení dopravního podniku při přípravě harmonogramu plánovaného provozu linky č.81 vycházelo z poznatků z loňského roku a požadavků organizátora akce na přepravu. Situace bude opět nepřetržitě monitorována dispečerskou službou, která je připravena v případě potřeby operativně posílit vybrané spoje.

„Jediným problémem, který nás v loňském roce zaskočil byly kolony osobních aut účastníků festivalu, kteří nerespektovali dopravní pokyny. Při prvních hodinách hudebního maratonu tyto kolony uvěznily většinu našich autobusů“, poznamenal ředitel DPMLJ, a.s. Luboš Wejnar. Zároveň kostatoval, že letos se společně s pořadatelem akce snažíme takovéto situaci předejít.

Jízdní řády na Benátskou noc 2013 si můžete stáhnout ZDE.

-tm-