logo dpmlj

Překlad

13/33 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 8. října 2013

Dnes v 7:30 hodin došlo k mimořádné události na školní lince č. 59 ve Vratislavicích nad Nisou, při které byla vážně zraněna 14-ti letá školačka. Nehoda je nadále v šetření Policie České republiky.

Dopravní podnik považuje tuto situaci za velmi politování hodnou a je si vědom, že žádná slova nevyváží nastalou újmu na zdraví zraněné dívky. Nehoda a následné zranění je o to smutnější, že DPMLJ již několik let v Liberci denně vypravuje 9 pravidelných školních linek, které doposud bezpečně dopravovali cestující do různých škol a vzdělávacích zařízení ve městě.

Dopravní podnik zajišťuje v pracovní dny přibližně 2 000 autobusových a tramvajových spojů.Za 8 měsíců letošního roku bylo DPMLJ, a.s přepraveno přes 15 800 000 cestujících v Libercia 2 941 000 v Jablonci nad Nisou.

Součástí pravidel přepravy jsou pravidelná školení, vzdělávání řidičů MHD. Znalosti z oblasti zákonů, provozních předpisů, poskytování 1. pomoci, prevence nehod atd. jsou přímo pracovními podmínkami řidičů. Přímo povinností všech řidičů MHD jsou pravidelné lékařské prohlídky včetně psychotestů.

Nedílnou součástí práce se zaměstnanci je i systém kontrol výkonu služby řidičů ze strany nadřízených (tj. provozního dispečinku MHD, dopravního ředitele DPMLJ) se zaměřením na dodržování Provozního předpisu pro provoz MHD a bezpečnost provozu.

Bohužel, i přes všechna výše uvedená opatření mohou dílčí selhání zmařit vynaložené úsilí. Proto i dnešní nehodu vnímá vedení společnosti a její zaměstnanci DPMLJ jako mimořádnou a velmi vážnou. A přestože se jednalo o selhání jednotlivce, okamžitě bude na tuto oblast zaměřena zvýšená kontrolní činnost ze strany nadřízených zaměstnanců. Do vyřešení dopravní nehody nebude řidič zajišťovat přepravu na linkách MHD.

Management společnosti lituje nešťastné události a jménem svým a svých zaměstnanců se zraněné dívce a jejím nejbližším příbuzným upřímně omlouvá. V nejbližším období budeme kontaktovat rodiče zraněné dívky a nabídneme v rámci možností svou pomoc.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a.s., kontakt tel. 739 682 130