logo dpmlj

Překlad

13/36 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Mimořádná událost v městské hromadné dopravě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.
Liberec 17.10.2013

Úplné zastavení dopravy ve směru na Jablonec nad Nisou si vyžádal zásah složek integrovaného záchranného systému při likvidaci požáru ve Vratislavicích nad Nisou. Neprůjezdnou se na desítky minut stala tramvajová trať, ale také přilehlá komunikace.
Požár domu v blízkosti tramvajové trati dnes zcela uzavřel možnost dopravy cestujících na tramvajových linkách č. 5 a 11. Ráno v 5:55 hod. byla zahájena výluka mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Z důvodu bezpečnosti zásahových prací bylo zcela odpojeno napájení trati elektrickou energií a součastně v tu chvíli došlo k uzavření komunikace spojující obě města pro veškerou dopravu.
Tento stav velmi výrazně zkomplikoval operativní řešení náhradní dopravy autobusy MHD. V té době bylo nasazeno 7 autobusů a provoz byl rozdělen na dvě části. První část byla vedena v trase Liberec – Tanvaldská (křižovatka), kde se na ulici Dlouhomostecká autobus otáčel. Dále museli cestující pěšky do zastávky Vratislavice nad Nisou, výhybna, odkud byla zajištěna 2 část náhradní dopravy v úseku Vratislavice, výhybna – Jablonec nad Nisou.
V místě operativně řídili provoz dispečeři DPMLJ. K obnovení tramvajové dopravy došlo v 6:50 hod. obnoven v úseku Vratislavice nad Nisou - Jablonec nad Nisou a o 10 minut později, v 7:00 hod., se rozjely tramvaje na celé tramvajové trati.
Jednalo se o operativní výluku, bez zavinění DPMLJ. Vzhledem k dalším výlukám, které v Liberci v současné době probíhají, bylo NUTNÉ v rámci zajištění náhradní dopravy za tramvajovou ihned nasadit do služeb několik zaměstnanců z kanceláří, pracují brigádně jako řidiči.
Přes všechna okamžitá opatření, vzhledem k povaze události a zajištění bezpečnosti v provozu, došlo k prodlevě v dopravě.
Cestující byli informováni na místě dispečery, informace o výluce byly okamžitě podávány i prostřednictvím dostupných regionálních médiích.
Vedení společnosti se omlouvá svým cestujícím za komplikace při cestování v ranní dopravní špičce.
-tm-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/35 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 16.10.2013

Z důvodu uzavírky tunelu na rychlostní komunikaci I/14 se s platností od 16. října 2013 9:00 hodin do ukončení výluky na tramvajové trati do Hanychova (tedy do 20.10.2013) mění trasy odklonů následovně:

původní trasa (neplatná):
Linka č. 16 a 22 – ve směru z centra pojede odklonem ulicí Jánská, Rybníček a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a pokračuje ul.Nákladní, Košická, R35 do zastávky Viadukt a dále po své trase. V opačném směru pojede ze zastávky Viadukt odklonem do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1.máje. Zastávka Babylon bude dočasně zrušena, náhradní zastávka Rybníček.

Linka č. 27 a 30 – ve směru z centra pojede odklonem ulicí Jánská, Rybníček a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a pokračuje ul.Nákladní, Košická, R35 do zastávky Žitavská a dále po své trase.V opačném směru pojede ze zastávky Žitavská odklonem do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1.máje. Zastávka Babylon bude dočasně zrušena, náhradní zastávka Rybníček.

nová trasa (od 16.10.):

Linka č. 16 a 22
- ve směru z centra pojede po své trase ulicí. M. Horákové, Košické (zastávka Babylon), Nákladní, třída 1. máje (náhradní zastávka Nádraží a náhradní zastávka Rybníček) a dále ulicemi Na Rybníčku, Františkovská, Metelkova, Jungmannova do zastávky Viadukt a dále po své trase.

Linka č. 27 a 30
- ve směru z centra pojede po své trase ulicí. M. Horákové, Košické (zastávka Babylon), Nákladní, třída 1. máje (náhradní zastávka Nádraží a náhradní zastávka Rybníček) a dále ulicemi Na Rybníčku, Františkovská, Metelkova, Jungmannova do zastávky Žitavská a dále po své trase.
Stávající dopravní omezení – beze změny na linkách č.34, 36, 37, 54 a 58.

Linka č. 34:
Ve směru Průmyslová zóna Jih pojede ze zastávky Žitavská odklonem ulicí Jungmannova, Metelkova, Františkovská, Na Rybníčku a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a dále po své trase. V opačném směru po stejné objízdné trase.

Linka č. 36:
Ve směru Zimní stadion pojede z náhradní zastávky Jungmannova (před kruhovou křižovatkou) ulicí Metelkova, Františkovská, Na Rybníčku a 1.máje do náhradní zastávky Nádraží (u Skloexportu) a dále pokračuje po své trase až do zastávky Viadukt a po objízdné trase přes ulici 1.máje a Metelkova do zastávky Jungmannova ve směru centrum.

Linka č. 37:
Ve směru Fügnerova pojede ze zastávky Viadukt odklonem na kruhový objezd v ul. Metelkova, ul. Františkovská do ul. Na Rybníčku, do náhradní zastávky Nádraží v ulici 1. máje a dále přes zastávku Babylon do Fügnerovy ulice a dále po své trase.

Linka č. 54:
Od Soudu ulicí Metelkova, Františkovská, Na Rybníčku, doprava na ul. 1.máje do Nádraží (u Skloexportu) a dále po své trase.

Linka č. 58:
Do zastávky Nádraží jede přes Americkou do ulice Hanychovská.

DPMLJ, a. s.