logo dpmlj

Překlad

13/37 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Větší informační komfort cestujícím MHD nabídnou světelné tabule.
Liberec 6. listopadu 2013
Ke zlepšení informovanosti o provozu městské hromadné dopravy v reálném čase slouží cestujícím a návštěvníkům Liberce nové světelné panely, které byly instalovány na terminálu  ve Fügnerově ulici v centru města.

Vedení DPMLJ se snaží neustále rozvíjet aktivní a pasivní informační prvky zlepšující informovanost jeho zákazníků. Jedním z aktivních informačních prvků jsou také zastávkové světelné panely informující o odjezdech z příslušné zastávky a případných mimořádných událostech v provozu MHD.

Pro kvalitní a přehledné informování cestujících je důležité zachování jednotnosti těchto prvků v celém systému a ve všech dopravních uzlech ve městě. Po pilotní instalaci nejprve malého zastávkového panelu v prostoru čekárny v zastávce Nádraží, došlo na konci loňského roku k následnému rozšíření informačního systému při rekonstrukci zastávek na Šaldově náměstí.

Na konci měsíce října letošního roku a v souladu se strategickými cíli dopravního podniku pro rok 2013, bylo v rámci rozvoje telepatických aplikací instalováno najednou hned devět informačních panelů na zastávkách v terminálu MHD. V těchto dnech probíhají závěrečné úpravy a zkušební provoz. Panely mají čtyři světelné řádky. Pro přehlednost údajů se zobrazuje jedna linka MHD na jednom řádku, v dolní části tabule jsou umístěny digitální hodiny a informace o případné mimořádné události.

Jednotnost použité technologie na zastávkách MHD přináší záruku snazší údržby a zlevnění celého systému provozu. Za nákup 9 světelných panelů od společnosti APEX včetně jejich instalace zaplatil dopravní podnik 1,1 mil. Kč.

DPMLJ, a. s.