logo dpmlj

Překlad

13/38 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Vedení DPMLJ žádá cestující veřejnost v Liberci o zvýšenou pozornost při pohybu ve vozidlech MHD. 

Ve čtvrtek 14.11.2013 se poranila školačka o hrot injekční stříkačky zapíchnutý v sedadle autobusu.
Liberec 15. listopadu 2013
K události v provozu MHD došlo včera na lince č. 25 po 15 hodině. Cestující dívka si způsobila poranění na ruce a byla následně ošetřena v KNL. Hrot jehly byl v sedadle skutečně nalezen a předán na hygienické oddělení.
Přestože se jedná o ojedinělou událost v provozu liberecké městské hromadné dopravy, vedení společnosti žádá své zákazníky o obezřetnost hlavně při usazování se na sedadla. Naposledy se o injekční stříkačku poranil  v roce 2011 řidič autobusu při kontrole sedadel.

Vzhledem k závažnosti celé události vedení společnosti prošetřilo chování řidiče bezprostředně po události a vzhledem k tomu, že řidič nepostupoval zcela v souladu s interní legislativou byla se zaměstnancem záležitost okamžitě řešena v pracovně právní rovině.

S účinností od dnešního dne byla řidičům autobusů a tramvají MHD uložena ve ZVÝŠENÉ MÍŘE povinnost, provádět kontroly interiéru vozidel se zaměřením na injekční jehly v sedadlech, a to nejen standardně před výjezdem vozidla na linku, ale také při vyrovnávacích časech na konečných. Dále pak během krátké doby budou do vozidel umístěny informační letáky a zároveň bude za účasti zástupců DPMLJ provedena osvěta ve školách.

DPMLJ, a. s.