logo dpmlj

Překlad

14/17 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 27. května 2014

Tramvajová výluka zdaleka neznamená jen nahradit dopravu na linkách č. X5 a X11 výlukovými autobusy. Bylo nutné také maximálně reagovat na podněty a zpříjemnit cestujícím roční zhoršení komfortu cestování na meziměstské trati do Jablonce nad Nisou.

Rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati, která zastavila dnem 15. 3. 2014 provoz tramvají do Jablonce nad Nisou, znamená pro vedení DPMLJ zajistit náhradní autobusovou dopravu a to tak, aby změna cestování byla pro cestující veřejnost co nejméně zatěžující.

„Uvědomujeme si dobře, že jde o zhoršení komfortu pro cestující, protože autobus prostě nemůže nabídnout stejné pohodlí jako tramvaj“, komentuje stávající situaci ředitel DPMLJ, Luboš Wejnar.
Na technickém a organizačním zajištění výluky se podílí řada zaměstnanců z různých středisek společnosti. „V současné době zaměstnanci naší společnosti dávají zcela reálnou podobu dalším konkrétním podnětům od cestujících“, doplnil ředitel Wejnar.

Například na zastávku Nová Ruda byla vyrobena a instalována nová přenosná čekárna. Dále byly dopravním podnikem nainstalovány nové lavičky v úseku mezi Ústavem sociální péče a Novou Rudou z důvodu vzdálenější dostupnosti zastávky náhradní autobusové dopravy.

Zcela nově byla v obou směrech zřízena a zavedena zastávka Pivovar. Za zmínku určitě stojí také nová zastávka Mlýnská, kterou uvítalo mnoho cestujících z centra města a zastávka Proseč, škola. Vyrobeny a instalovány byly také nové odpadkové koše na zastávkách Mlýnská, Proseč pošta. Dopravní podnik se stará o úklid a vyvážení košů některých zastávek, přesto že nejsou v jeho majetku.
Rekonstrukce je další etapou modernizace trati z Liberce do Jablonce, která začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru krajského města. Od té doby se za přispění evropských fondů do trati investovalo v několika etapách kolem 400 milionů korun. Modernizací zatím prošla čtvrtina 12kilometrové trati. V rámci této etapy se dočká modernizace tříkilometrový úsek mezi Novou Rudou a otočkou ve Vratislavicích nad Nisou a kilometrový úsek od zastávky Měnírna k Brandlu. Část nové trati bude dvoukolejná, z Vratislavic na Jablonec se však bude dál jezdit po jedné koleji.

Akce je o to náročnější, že součástí je rekonstrukce inženýrských sítí a na stavbu naváže také rekonstrukce přilehlé silnice a rozšíření nejkritičtější křižovatky U Lékárny ve Vratislavicích, kde přibude odbočovací pruh.

-tm-