logo dpmlj

Překlad

15/25 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik šetří opakovanými nákupy silové elektřiny na energetické burze.

Dne 15. září 2015

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou od roku 2011 nakupuje silovou elektřinu na energetické burze. Změnou formy nákupu, při současném splnění legislativních požadavků, se podařilo dosáhnout významného snížení nákladů za elektrickou energii. Pro dosažení co nejvýhodnější ceny již druhý rok nakupujeme energii společně s Dopravním podnikem v Ústí nad Labem. Oprávněně lze předpokládat, že s větším odběrem bude dosaženo ještě výhodnější konečné ceny.

Management společnosti DPMLJ se pro nákup silové elektřiny snaží volit okamžik, kdy se jejich úroveň na burze pro realizaci nákupu co možná nejvýhodnější. Popisovanou strategii uplatnil dopravce už při nákupech silové elektřiny na roky 2012, 2013, 2014, 2015 a stejný postup zvolil opět také u dodávek na rok 2016. Tímto způsobem se společnosti daří významně snižovat energetické vstupy, to ve finančním vyjádření představuje úspory, které je možno v porovnání let 2011 proti 2016 vyjádřit částkou převyšující 6 milionů korun. Uvedené úspory jsou samozřejmě dosaženy také celkovým trendem vývoje cen na energetickém trhu.

„K prvnímu nákupu elektřiny na energetické burze došlo  prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno v říjnu 2011. Při roční spotřebě DPMLJ téměř 9 000 MWh šetříme tímto způsobem nezanedbatelné finanční částky. Pro rok 2016 jsme dokázali snížit cenu silové elektřiny o dalších 99 Kč na 1 MWh “ uvedl ředitel společnosti Luboš Wejnar.

Nákup elektřiny pro rok 2016 se uskutečnil počátkem září letošního roku a podle ředitele společnosti znovu předčil očekávání.

„Na rok 2016 jsme nakoupili silovou elektřinu již za 890,- Kč za 1 MWh, což znamená meziroční pokles o  10 %. Pokud se ohlédneme za uplynulými roky, je efekt našich nákupů více než markantní. V příštím roce za silovou elektřinu zaplatíme cca o 900 000,- Kč méně než v letošním. Pro porovnání, v letech 2010, 2011 jsme nakupovali silovou část elektrické energie přibližně za dvojnásobek současné ceny.“ vyzdvihl tento strategický postup ředitel společnosti.

“ Jsem potěšen, že v rámci úsporných energetických opatření ve společnostech SML, se velmi aktivně daří plnit program úspor. Velkou měrou k tomu přispívá odbornost a erudovanost celé řady manažerů ve společnostech SML. Tímto chci poděkovat i vedení DPMLJ za aktivní přístup k této problematice, jež je jednou ze stěžejních v programu naší koalice. Úspory v jakémkoliv směru se samozřejmě promítají velmi kladně v celkové hospodářské činnosti společností“, komentoval přístup vedení dopravního podniku k nákupu elektřiny náměstek SML Tomáš Kysela.

Vývoj cen elektrické energie na burze s elektrickou energií