logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 23/16 - Stavební práce na terminálu

 

Na terminálu MHD v Liberci končí první etapa opravy povrchů vozovky, stavební práce ihned pokračují navazující druhou etapou.

 

V dolním centru města čekají na cestující MHD a řidiče další změny v souvislosti se stále probíhající opravou terminálu městské dopravy ve Fügnerově ulici.

Od 20. listopadu od 4:00 hodin se zprovozní část terminálu, která byla uzavřena v první etapě od 6. listopadu 2023. Zrušeny budou dočasné zastávky MHD v ulici Blažkova. Stanoviště č. 2, 3 a 4 se vrátí na své původní místo.

Stavební práce se přesouvají do druhé etapy, kde se opět pokračuje v opravě vozovky. Přesunuty budou další stanoviště, a to č. 5 (linka č. 38) a č. 6 (linky č. 12, 13, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 39, 51, 52, 93 a 94).

Nástupní zastávky pro linky č. 12, 13, 23, 24, 26, 39 a 51, ve směru Pavlovice, Krásná Studánka, Kateřinky a Radčice, se do odvolání nově přesunou na stanoviště č. 9 (společné s linkou č. 2/3,5/11).

Nástupní zastávka pro linky č. 28, 30, 32 a 38 ve směru Stráž n. Nisou, Globus, Krematorium a Radčice se nově přesunou do odvolání na stanoviště č. 4 (společné s linkou č. 500/600).

Nástupní zastávka pro linky č. 21, 52 ve směru Králův Háj se přesune do odvolání nově do stanoviště č. 8 (společné s linkou č. 15, 19).

Nástupní zastávka pro linky č. 93, 94 (noční okružní linky) se přesune do odvolání nově do stanoviště č. 2 (společné s linkou č. 16).

Podrobné informace pro cestující jsou umístěny na sociálních sítích DPMLJ a na vývěskách v místě stavby. Dále je možné se informovat na zákaznickém centru MHD přímo na terminálu.

Od pondělí 20. listopadu dopravní podnik nově nasazuje do terénu také informátory z řad zaměstnanců (viditelně označené), kteří budou cestujícím průvodci v dané lokalitě.

Lokalita terminálu MHD je s obrovskou denní koncentrací vozidel a osob velmi zatíženým městským dopravním uzlem. Poslední opravou prošel terminál v roce 2008. Postupná obnova povrchů nástupišť je součástí ucelené stavební akce. Práce a částečná omezení pro řidiče a cestující začaly v pondělí 7. listopadu 2022.

Postupně dochází k výměně všech povrchů komunikací včetně jednotlivých nástupišť. Mimo vozovek s asfaltovým krytem, byla v místech provozu autobusů odstraněna kamenná dlažba, která je zde nevhodná. Stávající povrch na vozovce je hlučný, zkracuje životnost vozů. Částečně dojde také k rozšíření odstavné plochy pro autobusy (nikoliv na úkor chodců). Veškerá betonová dlažba na nástupištích byla již nahrazena trvanlivějšími přírodními materiály, které jsou vzhlednější a hlavně odolnější např. proti posypovým směsím.

Nově dochází k výměně a doplnění stávajících osvětlovacích bodů veřejného osvětlení tak, aby celý prostor terminálu byl lépe nasvícen. Použita jsou úspornější osvětlovací tělesa s LED.

 

Opravy stále probíhají za plného provozu vozidel městské dopravy s uzavřením pouze části terminálu, většinou v jedné čtvrtiny.

Dokončení opravy terminálu městské dopravy ve Fügnerově ulici je plánováno ve druhém čtvrtletí 2024.