logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
09. 05. 2023

Rekonstrukce nástupišť v terminále MHD Fügnerova ulice - 3. část.

Z důvodu rekonstrukce nástupišť terminálu MHD Fügnerova ulice, budou v době od 10. května 2023 08:30 hod. do odvolání stanoviště č. 3 (linka č. 12, 20, 23, 25, 37 a 60) a stanoviště č. 4 (linky č. 17, 27, 36, 500 a...
Více
05. 05. 2023

Změna provozu na lince č. X11 v Jablonci nad Nisou

Z důvodu uzavírky části ulice Budovatelů a obratiště v Tyršových sadech (pokračující rekonstrukce tratě), bude od 15. května 2023 04:00 hod. do odvolání linka náhradní dopravy č. X11 vedena po objízdné trase ze zastávky Brandl ulicí U Nisy a ukončena u křižovatky...
Více
05. 05. 2023

Změny v provozu MHD Liberec platné od 15. května 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 15. května 2023 Linky č. 5, 11 a X11 Spoje linky č. 5 s odjezdy v 6:59 a 7:14 z Vratislavic nad Nisou, výhybny budou prodlouženy až do zastávky Viadukt. Spoje linka č. 5 s odjezdy v 7:20 a 7:35 z Liberce, Rybníčku pojedou...
Více
25. 04. 2023

Posunutí zastávky Americká

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, bude od  27.dubna 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka MHD Americká ve směru do Průmyslové zóny Jih a OC Nisa posunuta do zastávky pro opačný směr (k čekárně). DPMLJ,a.s.
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Změna provozu na lince č. X11 v Jablonci nad Nisou

Z důvodu uzavírky části ulice Budovatelů a obratiště v Tyršových sadech (pokračující rekonstrukce tratě), bude od 15. května 2023 04:00 hod. do odvolání linka náhradní dopravy č. X11 vedena po objízdné trase...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Denní zprávy 2013

Boveraclub se zúčastnil již potřetí velké výstavy tramvajových modelářů a fandů KLEIN BAHN GANZ GROSS. Již desátý ročník se konal v Chemnitz a pro vystavovatele z celé Evropy byl určen prostor haly garáží zhruba o ploše přibližně 25 x 100 m. Vystavena byla tramvajová kolejiště různých měřítek s víc jak tisícovkou do detailu provedených modelů. Magnetem pro děti pak bylo ohromné kolejiště s tramvajemi v měřítku 1 : 10.

Denní zpráva 24.5.2013 28.5.2013

Velmi příjemné bylo setkání s manželi Donaldem a Valerií Sibley z Belgie, kteří prezentovali kolejiště inspirované českými městy a vlastními dokonale zpracovanými modely libereckých historických tramvají v měřítku HO. Jeden z modelů, samozřejmě č. 78, nesl na sobě dokonce reklamu BOVERACLUB LIBEREC.

Chemnitz (dříve Karl Marx Stadt) provozoval elektrické tramvaje od roku 1893 (koňská dráha od roku 1880) na rozchodu kolejí 925 mm. V roce 1958 bylo započato s přestavbou tratí na rozchod 1435 a velmi rozsáhlá úzkorozchodná síť byla zrušena v roce 1988. Jako památka na staré tramvaje zůstala zachována stará tramvajová vozovna s historickými vozy jako muzeum, které spravuje sdružení Arbeitsgemeinschaft Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V. Řada unikátních tramvají však může být v pohybu představena veřejnosti jen na krátké koleji podél vozovny.

Změny rozchodu kolejí tramvajové sítě bylo v Chemnitz také v devadesátých letech využito k vedení nových tramvajových linek po bývalých železničních tratích do regionu. V loňském roce byl pak uveden do provozu nový přestupní terminál přímo v nádražní hale, kde jsou společné nástupiště pro tramvaje a vlaky.

Boveraclub s místním sdružením spolupracuje v rámci projektu přeshraniční spolupráce Ziel 3/Cíl 3 "Iniciativa historické tramvaje". Cílem tohoto projektu je vyčerpání turistických potenciálů v česko-saském pohraničí, které souvisí s provozem historických tramvají. Vedle toho bude probíhat spolupráce partnerů projektu na rozličných úrovních, zejména při společných brigádách a opravách historických tramvají, výměně zkušeností, plánování a organizaci společných akcí v Liberci, Chemnitz a Bad Schandau. Kromě představení vlastních aktivit Boveraclub prezentoval turistické zajímavosti Libereckého kraje, především pak Liberecka a Jablonecka.

Pěkný den

Tomáš Krebs

24.5.1964 Tento den jezdily tramvaje z Lidových Sadů naposledy ze Šaldova náměstí dolů Sokolskou ulicí a dále mezi divadlem a poštou k radnici na tehdejší náměstí Bojovníků za Mír. Následující den bylo kolejiště v této trase odpojeno a tramvaje pak do a z Lidových Sadů jezdily obousměrně dolní částí ulice 5. Května. Pozorný pozorovatel ještě dnes zaregistruje například na budově divadla litinové držáky trolejového vedení.

24.5.1953 Poprvé byly v provozu nově dodané tramvaje typu 6MT, které v počtu 6 kusů dodala vagónka v Ćeské Lípě. Vozy byly vypraveny na linku č. 2 z Rochlice do Růžodolu I. protože ještě nebyly vybaveny kolejnicovými brzdami a nesměly tudíž jezdit s vlečnými vozy. Kolejnicové brzdy byly záhy doplněny a tramvaje ovládly na následujících 20 let liberecké a jablonecké koleje.

DPMLJ, a. s.

Dnes 22.5.2013 se stala dopravní nehoda autobusu MHD linky č. 25 s odjezdem v 5:10 hod. ze zastávky Broumovská konečná ve směru Fügnerova ul. Nehoda je v šetření PČR. Na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba, ve vozidle bylo zraněno několik cestujících. Jednalo se o nový autobus smluvního partnera společnosti Bus Line a.s. Podle prvotní informace zřejmě došlo k náhlé zdravotní příhodě u řidiče.  Prosíme cestující, kteří byli účastníky této dopravní nehody, byli zraněni a nepožadovali okamžité ošetření na místě (byli ošetřeni později např. na specializovaných lékařských pracovištích), aby se nahlásili na ředitelství DPMLJ,a.s. na čísle 739 682 098.

Děkujeme. Omlouváme se svým cestujícím za prožité nepříjemnosti při cestování MHD.

V těchto dnech specialisté z oddělení jízdních řádů DPMLJ již jen dolaďují letošní letní jízdní řády linek MHD v Liberci. Připravené úpravy proběhnou před svojí platností nutnou legislativou. V létě tedy vymizí z režimu MHD školní linky a  v omezeném režimu bude tradičně jezdit linka č.5. Školní prázdniny a doba dovolených tedy přinese úpravy na většině linek MHD, jak v Liberci tak v Jablonci nad Nisou. Cestující budou s novými jízdními řády seznámeni v dostatečném předstihu.

DPMLJ, a. s.

Dnešní aktualita Vás zavede do roku 1918, kdy došlo k politováníhodné události dne 16.května. Více již zpráva pro C. a K. vrchní inspektora rakouských drah - Vídeň.

„Potvrzujeme dnešním telegramem následující událost:

Včera ve 4 hodiny a 30 minut odpoledne v km 2.04 pravé koleje trati Nádraží – Lidové Sady při jízdě na přední plošině vlečného vozu jedna cestující přepadla přes čelo mezi vlečným a motorovým vozem a byla usmrcena přejetím. Vlečný vůz byl slabě obsazen a k usmrcení došlo nešťastnou náhodou a vlastním přičiněním poškozené. K tomuto podáváme následující podrobné vylíčení situace současně s nákresem místa nehody:
Ve 4 hodiny 20 minut vlak složený z motorového vozu č.19 s uzavřeným vlečným vozem č. 37 odjel od Nádraží směrem do Lidových Sadů. Na zastávce dle potřeby u Průmyslové školy je cestujícím dle jejich potřeby umožněno nastoupiti a vystoupiti. Na přední plošině vlečného vozu stály dvě dámy. Průvodčí vlečného vozu právě procházela směrem k přední plošině za účelem odbavení uvedených cestujících jízdenkami. V oblouku na ulici Císaře Josefa, kdy vůz zmírnil rychlost podle předpisu, jedna z dam hodlajíce zaplatiti, přestala se přidržovati a díky odstředivé síle ztratila rovnováhu a spadla přes čelo mezi vlečný a motorový vůz. Průvodčí dávala ihned píšťalou návěst k zastavení. Po té, co návěst k zastavení předal průvodčí motorového vozu, řidič ihned zkratovou brzdou zastavil vůz asi na 6 až 7.mi metrech. Mezitím však nešťastnici vlečný vůz přejel a na místě okamžitě usmrtil“.

DPMLJ, a. s.