logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
13. 07. 2024

Linky č. 23, 28 a 30 - posunutí zastávky MHD Růžodol Mlýn

Vážení cestující, z důvodu pokračujících prací v ulici Londýnská, bude od středy 16. července 2024 07:00 hod. posunuta zastávka Růžodol Mlýn ve směru do Stráže nad Nisou o cca 100 metrů zpět (před čističku odpadních vod). DPMLJ,a.s.
Více
09. 07. 2024

Uzavírka ulice Jablonecká-odklon linky č. 21 a 35

Z důvodu uzavírky ulice Jablonecká (výkopové práce), mezi křižovatkami ulic Klášterní a Na Bídě, v době od 19. července 04:00 hod. do 4. srpna 2024 24:00 hod. bude probíhat dopravní opatření na lince č. 21 a 35. Linka č. 21 bude vedena ve...
Více
08. 07. 2024

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ -prodloužení uzavírky ulice Klášterní

Vážení cestující, uzavírka ulice Klášterní se prodlužuje až do 18. července 2024 24:00 hod. Linky č. 15,19,29 a 40 pojedou po stávající objízdné trase. Zastávky Klášterní a Poliklinika nebudou obsluhovány. DPMLJ, a.s.
Více
25. 06. 2024

Přehled změn v provozu MHD Liberec platné od 1. července 2024

Změny v provozu MHD Liberec od 1. června 2024(upraveno 11.7.2024 - doplněna změna na lince č.31.) Linka č. 14, 16, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 500 a 600 Beze změn. Linky...
Více
22. 06. 2024

Uzavírka ulice Klášterní - změna trasy linek MHD č. 15, 19, 29 a 40 -...

Z důvodu uzavírky ulice Klášterní (výkopové práce) budou v době od 1. července 04:00 hod. do 18. července 2024 24:00 hod. Linky č. 15, 19 a 29 vedeny ze zastávky Šaldovo náměstí objízdnou trasou ulicí Husova do zastávky Husova a dále po své pravidelné trase....
Více
22. 06. 2024

Uzavírka ulice 28. října - změna trasy linky č. 17

Z důvodu uzavírky ulice 28. října (výkopové práce), bude v době od 1.července 2024 04:00 hod. do 1. září 2024 21:00 hod. Linka č. 17 vedena ze zastávky Fügnerova po objízdné trase ulicemi Blažkova, Náchodská, Dr. Milady Horákové, Košická do náhradní zastávky Babylon, dále...
Více
22. 06. 2024

Uzavírka ulice Dvorská - dopravní opatření na lince č. 21

Z důvodu uzavírky ulice Dvorská (havárie kanalizace), u křižovatky s ulicí Jablonecká, v době od 1. července 2024 do 31. srpna 2024 24:00 hod., bude probíhat dopravní opatření na lince 21. Linka bude vedena po objízdné trase ulicemi Jablonecká, Kunratická, Hrubínova, Aloisina výšina...
Více
11. 06. 2024

Lukášovské Údolí-zrušení zastávek MHD

Vážení cestující, z důvodů zrušení obratiště autobusů v Lukášovském Údolí, bude od 1. července 2024 linka č. 15 ukončena v zastávce Harcov Myslivna. Zastávky Internát, Družba a Lukášovské Údolí budou zrušeny bez náhrady. DPMLJ,a.s.
Více
10. 06. 2024

Výluka na trati linky č. 2 a 3 - Rybníček - Lidové sady

Z technických důvodů (oprava kolejiště ve Fügnerově ulici) bude probíhat výluka na tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Rybníček-Lidové sady-ZOO v době od 17. června 04:00 hod. – do 3. srpna 2024 24:00 hod. Linky č. 2 a 3: V úseku Lidové...
Více
28. 05. 2024

OZNÁMENÍ ČSOB K PLATBÁM KARTOU V MHD

Liberec 28.5.2024  V minulých týdnech kvůli výpadku služby u našeho dodavatele nedocházelo k zaúčtování plateb kartou za jízdné u cestujících v hromadné dopravě. Dodavatel svoji chybu napravil a v současné době dochází k dodatečnému doúčtování realizovaných transakcí za zaplacené jízdné, které může proběhnout...
Více
29. 04. 2024

Zrušení zastávky Křižanské sedlo

Křižanské sedlo Z důvodu generální opravy vozovky mezi zastávkami MHD Novina a Křižanské sedlo, nebude zastávka Křižanské sedlo v době od 1. května 2024 do odvolání (cca 11 týdnů) obsluhována. Víkendové spoje linky č. 16 budou ukončeny v zastávce Novina. DPMLJ,a.s.
Více
27. 03. 2024

Posunutí nástupní zastávky OC Nisa

Vážení cestující, z technických důvodů bude od 1. dubna 2024 do odvolání, nástupní zastávka linky č. 22 a 500 OC Nisa, posunuta do výstupní zastávky u kruhového objezdu.  DPMLJ,a.s.
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X16
X2
X3
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Denní zprávy 2013

Boveraclub se zúčastnil již potřetí velké výstavy tramvajových modelářů a fandů KLEIN BAHN GANZ GROSS. Již desátý ročník se konal v Chemnitz a pro vystavovatele z celé Evropy byl určen prostor haly garáží zhruba o ploše přibližně 25 x 100 m. Vystavena byla tramvajová kolejiště různých měřítek s víc jak tisícovkou do detailu provedených modelů. Magnetem pro děti pak bylo ohromné kolejiště s tramvajemi v měřítku 1 : 10.

Denní zpráva 24.5.2013 28.5.2013

Velmi příjemné bylo setkání s manželi Donaldem a Valerií Sibley z Belgie, kteří prezentovali kolejiště inspirované českými městy a vlastními dokonale zpracovanými modely libereckých historických tramvají v měřítku HO. Jeden z modelů, samozřejmě č. 78, nesl na sobě dokonce reklamu BOVERACLUB LIBEREC.

Chemnitz (dříve Karl Marx Stadt) provozoval elektrické tramvaje od roku 1893 (koňská dráha od roku 1880) na rozchodu kolejí 925 mm. V roce 1958 bylo započato s přestavbou tratí na rozchod 1435 a velmi rozsáhlá úzkorozchodná síť byla zrušena v roce 1988. Jako památka na staré tramvaje zůstala zachována stará tramvajová vozovna s historickými vozy jako muzeum, které spravuje sdružení Arbeitsgemeinschaft Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V. Řada unikátních tramvají však může být v pohybu představena veřejnosti jen na krátké koleji podél vozovny.

Změny rozchodu kolejí tramvajové sítě bylo v Chemnitz také v devadesátých letech využito k vedení nových tramvajových linek po bývalých železničních tratích do regionu. V loňském roce byl pak uveden do provozu nový přestupní terminál přímo v nádražní hale, kde jsou společné nástupiště pro tramvaje a vlaky.

Boveraclub s místním sdružením spolupracuje v rámci projektu přeshraniční spolupráce Ziel 3/Cíl 3 "Iniciativa historické tramvaje". Cílem tohoto projektu je vyčerpání turistických potenciálů v česko-saském pohraničí, které souvisí s provozem historických tramvají. Vedle toho bude probíhat spolupráce partnerů projektu na rozličných úrovních, zejména při společných brigádách a opravách historických tramvají, výměně zkušeností, plánování a organizaci společných akcí v Liberci, Chemnitz a Bad Schandau. Kromě představení vlastních aktivit Boveraclub prezentoval turistické zajímavosti Libereckého kraje, především pak Liberecka a Jablonecka.

Pěkný den

Tomáš Krebs

24.5.1964 Tento den jezdily tramvaje z Lidových Sadů naposledy ze Šaldova náměstí dolů Sokolskou ulicí a dále mezi divadlem a poštou k radnici na tehdejší náměstí Bojovníků za Mír. Následující den bylo kolejiště v této trase odpojeno a tramvaje pak do a z Lidových Sadů jezdily obousměrně dolní částí ulice 5. Května. Pozorný pozorovatel ještě dnes zaregistruje například na budově divadla litinové držáky trolejového vedení.

24.5.1953 Poprvé byly v provozu nově dodané tramvaje typu 6MT, které v počtu 6 kusů dodala vagónka v Ćeské Lípě. Vozy byly vypraveny na linku č. 2 z Rochlice do Růžodolu I. protože ještě nebyly vybaveny kolejnicovými brzdami a nesměly tudíž jezdit s vlečnými vozy. Kolejnicové brzdy byly záhy doplněny a tramvaje ovládly na následujících 20 let liberecké a jablonecké koleje.

DPMLJ, a. s.

Dnes 22.5.2013 se stala dopravní nehoda autobusu MHD linky č. 25 s odjezdem v 5:10 hod. ze zastávky Broumovská konečná ve směru Fügnerova ul. Nehoda je v šetření PČR. Na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba, ve vozidle bylo zraněno několik cestujících. Jednalo se o nový autobus smluvního partnera společnosti Bus Line a.s. Podle prvotní informace zřejmě došlo k náhlé zdravotní příhodě u řidiče.  Prosíme cestující, kteří byli účastníky této dopravní nehody, byli zraněni a nepožadovali okamžité ošetření na místě (byli ošetřeni později např. na specializovaných lékařských pracovištích), aby se nahlásili na ředitelství DPMLJ,a.s. na čísle 739 682 098.

Děkujeme. Omlouváme se svým cestujícím za prožité nepříjemnosti při cestování MHD.

V těchto dnech specialisté z oddělení jízdních řádů DPMLJ již jen dolaďují letošní letní jízdní řády linek MHD v Liberci. Připravené úpravy proběhnou před svojí platností nutnou legislativou. V létě tedy vymizí z režimu MHD školní linky a  v omezeném režimu bude tradičně jezdit linka č.5. Školní prázdniny a doba dovolených tedy přinese úpravy na většině linek MHD, jak v Liberci tak v Jablonci nad Nisou. Cestující budou s novými jízdními řády seznámeni v dostatečném předstihu.

DPMLJ, a. s.

Dnešní aktualita Vás zavede do roku 1918, kdy došlo k politováníhodné události dne 16.května. Více již zpráva pro C. a K. vrchní inspektora rakouských drah - Vídeň.

„Potvrzujeme dnešním telegramem následující událost:

Včera ve 4 hodiny a 30 minut odpoledne v km 2.04 pravé koleje trati Nádraží – Lidové Sady při jízdě na přední plošině vlečného vozu jedna cestující přepadla přes čelo mezi vlečným a motorovým vozem a byla usmrcena přejetím. Vlečný vůz byl slabě obsazen a k usmrcení došlo nešťastnou náhodou a vlastním přičiněním poškozené. K tomuto podáváme následující podrobné vylíčení situace současně s nákresem místa nehody:
Ve 4 hodiny 20 minut vlak složený z motorového vozu č.19 s uzavřeným vlečným vozem č. 37 odjel od Nádraží směrem do Lidových Sadů. Na zastávce dle potřeby u Průmyslové školy je cestujícím dle jejich potřeby umožněno nastoupiti a vystoupiti. Na přední plošině vlečného vozu stály dvě dámy. Průvodčí vlečného vozu právě procházela směrem k přední plošině za účelem odbavení uvedených cestujících jízdenkami. V oblouku na ulici Císaře Josefa, kdy vůz zmírnil rychlost podle předpisu, jedna z dam hodlajíce zaplatiti, přestala se přidržovati a díky odstředivé síle ztratila rovnováhu a spadla přes čelo mezi vlečný a motorový vůz. Průvodčí dávala ihned píšťalou návěst k zastavení. Po té, co návěst k zastavení předal průvodčí motorového vozu, řidič ihned zkratovou brzdou zastavil vůz asi na 6 až 7.mi metrech. Mezitím však nešťastnici vlečný vůz přejel a na místě okamžitě usmrtil“.

DPMLJ, a. s.