logo dpmlj

Překlad
 1. Aktuality
 2. Výluky - Odklony
 3. Jízdní řády MHD Liberec
 4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
21. 03. 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023 Linky č. 5, 11 a X11 Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká (výkopové práce) bude linka č. X11 vedena v úseku  U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat...
Více
13. 03. 2023

Posunutí zastávky MHD Malé náměstí

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, je od 14.března 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka linky MHD č. 12,23,36 a 92 Malé náměstí ve směru do centra posunuta o cca 20 metrů zpět. DPMLJ.a.s
Více
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Tiskové zprávy 2012

Dne 16.8.2012

Přehled změn jízdních řádů MHD Liberec od 1.9.2012

Změna jízdních řádů od 1.9.2012 z velké části reaguje na požadavky cestujících městské hromadné dopravy a příměstské dopravy v Libereckém kraji. Na provázanosti spojů MHD a jízdních řádů ostatních dopravců spolupracoval Krajský úřad v rámci integrace dopravních systémů.

Cestující ranních spojů MHD v návaznosti na vlakovou dopravu budou potěšeni žádanou změnou jízdního řádu MHD v Liberci. Z důvodu zajištění dopravního spojení do zastávky Nádraží se nově zřizují linky č. 97, 98, 99, které se rozjedou poprvé 2.9.2012. Tyto linky nabídnou přestupní vazbu na ranní rychlík do Pardubic (pozn. Liberec – Pardubice s odj. 04:00 hod.).

Současně budou optimalizovány noční linky č. 90, 91, 92, kdy bude provedena úprava trasy a času odjezdu. Od 2.9.2012 linky zajistí stejnou dopravní obslužnost v daných lokalitách.

Nově bude zajištěn navazující spoj MHD od nočního rychlíku (Pardubice – Liberec příj. 23:56 hod.) ze zastávky Nádraží.

S přihlédnutím na opakované požadavky cestujících dochází od 1.9.2012 k časovému posunu posledního rozjezdu nočních linek z terminálu MHD z  23:10 hod. na 23:20 hodin v rámci zajištění garantované přestupní vazby mezi jednotlivými spoji linek MHD. Upozorňujeme cestující na zkrácení víkendového nočního spoje linky č.11 s odjezdem ve 2:00 hod. z terminálu Fügnerova, který bude končit v zastávce Vratislavice výhybna (sobota, neděle).

Nastavená optimalizace nočních linek se provádí na základě sledování provozu MHD a jeho efektivity v závislosti na využívání uvedených spojů cestujícími s přihlédnutím k  ekonomické náročnosti provozu.

Současně s tímto dochází k úpravě jízdního řádu linky č.11.

Z výchozí zastávky, v Liberci – Viadukt a v Jablonci n/N - Tyršovy Sady, dojde k posunu odjezdů tramvajových spojů o 3 minuty později. Důvodem této změny je zajištění přestupní vazby na MHD převážně v Jablonci nad Nisou.

Od 1.9.2012 je ukončen prázdninový jízdní řád MHD a dochází k úpravě rozmístění zastávek na terminálu MHD.

Prosíme zákazníky DPMLJ, a.s., aby se včas informovali na případné změny na www.dpmlj.cz nebo v Infocentru na terminálu MHD ve Fügnerově ulici.

Děkujeme Vám, že také jste našim zákazníkem.

Přejeme Vám vždy bezpečné a spolehlivé cestování s DPMLJ, a.s.

Fügnerova plánek 1
Fugnerova plánek 2
Liberec plánek noční dopravy na šířku
Liberec plánek noční dopravy na výšku

Dne 15.8.2012

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ – reakce na reportáž ČT1 dne 14. 8. 2012

V DPMLJ, a. s. proběhla kontrola z Ministerstva financí ČR.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. si nechal vypracovat posouzení, jehož účelem bylo poskytnout vedení dopravního podniku vyjádření k podezření za strany poskytovatele dotace Projektu, Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod, na porušení ZVZ rozdělení veřejných zakázek a jejich zadáním ve dvou podlimitních výběrových řízeních.

Vedení společnosti disponuje oznámením o výsledku administrativní kontroly Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod s tím, že řídící orgán zmíněné podezření auditu považuje za nepotvrzené, a tento případ nebude řešen jako porušení rozpočtové kázně.

V současné době si ÚOHS vyžádal podklady k předložení, které mu DPMLJ, a.s. v zákonné lhůtě předá.

-tm-

Dne 30. 7. 2012

Jablonecká CNG plnící stanice se osvědčila, šetří peníze a také životní prostředí

Plnící stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v Rýnovicích, kterou Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., před třemi lety vybudoval, pomáhá nejen plnit závazky k Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka, ale především pomáhá ve finanční úspoře na městské hromadné dopravě v Jablonci a zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb. CNG palivo je navíc ekologicky šetrné. Nepřímo poskytuje výhody také provozu v Liberci.

Plnící stanici na CNG vybudoval DPMLJ v roce 2009 ve spolupráci se soukromou společností rovným dílem. Podíl, který do stavby investoval DPMLJ poskytlo z části město Jablonec nad Nisou jako investici k plnění strategických cílů města, především s ohledem na ekologický provoz městské hromadné dopravy a snahu maximalizovat počet nízkopodlažních autobusů na CNG pohon ve městě. Ve smlouvě na provoz MHD v Jablonci nad Nisou se Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou vůči Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka zavázal, že navýší počet vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) a zvýší tím procento nízkopodlažních vozidel, tak aby došlo k ekologizaci provozu a snížení negativních vlivů na životní prostředí města.

V návaznosti na tuto investici se podařilo získat dotaci na obnovu vozového parku v rámci MHD Jablonec nad Nisou, kdy byla přidělena dotace na pořízení 6 autobusů značky TEDOM na pohon CNG, které mohou občané Jablonecka potkávat na linkách MHD v Jablonci nad Nisou.

„V současné době za sdružení obcí Jablonecka pozorujeme výrazný nárůst kvality v poskytování MHD, a to zejména kvalitní obnovou vozového parku o nové, moderní, ekologické a především nízkopodlažní autobusy, které usnadňují cestování jak matkám s dětmi, seniorům tak i zdravotně postiženým spoluobčanům. Spolupráce s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou umožňuje velmi dynamický rozvoj služeb cestujícím při stejném příspěvku sdružení na obyvatele“ uvedl Ing. František Chlouba, předseda Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Zajištění vlastní CNG plnící stanice umožnilo DPMLJ také již několik let držet stejnou cenu za ujetý kilometr v tomto regionu, ačkoli vstupní ceny (především samotného CNG) stoupaly. Díky tomu od roku 2009 ušetřil Jablonec a okolní obce, CNG plnící stanici využívající, minimálně 2 koruny na jeden odjetý kilometr, o které by se bez této investice cena zvedla.

Další nespornou výhodou CNG plnící stanice v Jablonci nad Nisou je její nepřetržitý servis. Ten znamená jistotu odběru nejen pro vozy jezdící na Jablonecku, ale také jistotu pro vozy, které jezdí v Liberci. Do doby výstavby plnící stanice v Jablonci byl DPMLJ odkázán, v případě poruchy liberecké soukromé plnící stanice, jezdit pro palivo až do Mladé Boleslavi. To nejen prodražovalo cenu za odjetý kilometr, ale také výrazně omezovalo možnosti DPMLJ, když neúměrně zatěžovalo vozový park v Liberci. Nyní má Liberec možnost v případě potřeby využít právě svou jabloneckou plnící stanici. Běžně využívá smluvní soukromou plnící stanici v Liberci. Také pro vyjednávání podmínek odběru CNG paliva splnila jablonecká plnící stanice svůj význam – pokud by cena paliva v Liberci stoupla, a DPMLJ se již nevyplatilo zde nakupovat, může využít své CNG plničky v Jablonci. V důsledku této konkurence dosahuje DPMLJ v Liberci velmi dobrých cenových podmínek na nákup CNG.

Jaké jsou výhody CNG paliva?

Významná úspora na provozních nákladech

CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou, navíc je úspornost dlouhodobě garantována z důvodu minimální výše spotřební daně.

Ekologický provoz CNG autobusů

Emise CO2 se pohybují na až poloviční úrovni oproti klasickým naftovým motorům. Město, které má zájem se prezentovat ekologickým přístupem k životnímu prostředí má v tomto případě jedinečnou příležitost.

Bezpečnost

CNG autobusy jsou nové, nejsou tzv. přestavované, mají veškeré garance od výrobců, kteří ručí za vývoj a koncepci autobusu, komponenty, materiály, montáž atd. Výsledkem je potom vyšší bezpečnost provozu těchto autobusů než u motorové nafty!

Oproti naftovým motorům CNG autobusy zaručují:

 • Výrazné snížení emisí pevných částic, které jsou u naftových motorů považovány z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků za nejzávažnější.
 • Kouřivost vznětových motorů je u plynových pohonů prakticky eliminována.
 • Snížení dalších dnes sledovaných složek emisí – oxidů dusíku NOx a emisí oxidu uhelnatého CO.
 • Snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10 -15 %.
 • Výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU), aldehydů.
 • Snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí, který způsobuje tzv. „letní smog“.
 • Spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý (SO2).
 • Do zemního plynu se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady.
 • Plynové motory mají tišší chod, úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je díky „měkčímu“ spalování nižší o 50 % vně vozidel, o 60 - 70 % uvnitř vozidel.
 • Při tankování nevznikají žádné ztráty paliva (odpařování nafty).
 • Nemožnost kontaminace půdy v důsledku úniku nafty na silnici, v garáži.

Martina Poršová, tisková mluvčí, DPMLJ, a. s.

Dne 15. 8. 2012

Cestovní agentura DPMLJ pokračuje ve své činnosti i pod novým majitelem

V rámci zefektivnění provozu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a v návaznosti na dlouhodobě špatné ekonomické výsledky cestovní agentury, kterou DPMLJ provozoval, bylo rozhodnuto o ukončení její činnosti. Nakonec se ale podařilo provoz cestovní agentury zachovat, když došlo na základě výběrového řízení k jejímu převodu pod nového majitele, který se zaručil činnost agentury nejméně v dalších dvou letech zachovat.

•Cestovní agentura byla opakovaně ve ztrátě (v posledním roce více než 280 tisíc), za dobu své existence nikdy nedosáhla pozitivního ekonomického výsledku.

•Pro DPMLJ a.s. se jednalo jen o doplňkovou činnost, která žádným způsobem nezasahovala do fungování společnosti a poskytování základních služeb DP obyvatelům města.

•Původně bylo rozhodnuto cestovní agenturu zrušit, nakonec se ale podařilo její činnost předat novému majiteli za podmínek výhodných pro DPMLJ a.s..

•Došlo k zachování služeb pro cestující v nezměněném rozsahu, včetně umístnění agentury na terminálu MHD v centru Liberce.

•Minimálně další dva roky musí nový majitel cestovní agentury poskytovat služby, které agentura nabízela dosud.

„Cestovní agentura nevykázala za dobu své existence žádný zisk, v posledních letech se naopak prohlubovala ztráta, kterou musel DPMLJ sanovat. V roce 2010 to bylo téměř 150 tisíc, o rok později již více než čtvrt milionu korun,“ vysvětluje důvod tohoto postupu ředitel DPMLJ a.s., Luboš Wejnar.  Původně se uvažovalo o jejím zániku, nakonec se ale podařilo služby cestovní agentury zachovat převedením pod jinou společnost na základě otevřeného nabídkového řízení a za výhodných podmínek pro DPMLJ, a.s. DPMLJ a.s. se pokusil cestovní agenturu a její provoz již jednou optimalizovat. V roce 2011 došlo ke snížení počtu pracovníků (ze dvou na jednoho). Přesto byla cestovní agentura stále ve ztrátě, mimo jiné v důsledku nárůstu vstupních cen, nižší poptávce a tvrdému konkurenčnímu prostředí (73 registrovaných cestovních kanceláří a agentur v ČR se zaměřením na domácí cestovní ruch, z toho má minimálně 10 z nich pobočku v Libereckém kraji). Vzhledem k tomu, že DPMLJ a.s. provozoval cestovní agenturu jen jako doplňkovou činnost, rozhodl se její činnost ukončit. Vzhledem k tomu, že agentura měla své klienty z řad nejen obyvatel Liberce, DPMLJ a.s. se snažil vyjít jim vstříc a hledal možné varianty dalšího postupu. Nakonec bylo rozhodnuto agenturu přenechat jiné společnosti. Podmínkou uzavření smlouvy bylo, že cestovní agentura pod novým majitelem bude po dobu minimálně dvou let nabízet shodné služby, které agentura nabízela dosud. Jako jistina dodržení této podmínky byla složena také kauce, která bude splatná až po uplynutí lhůty dvou let.

Výhodou tohoto řešení je pronájem prostor agentury v  terminálu MHD, na kterém DPMLJ a.s. vydělá. Prostory (10 m2) jsou pronajímány za tržní nájemné (10 tisíc za měsíc, dále náklad za služby a energie) novému majiteli cestovní agentury. Kromě toho platí nový provozovatel cestovní agentury, kterým se stala CA EUROPA, také poplatek 1 tisíc korun měsíčně za odkaz na webových stránkách www.dpmlj.cz, odkazující na cestovní agenturu. V rámci zachování zaměstnanosti byla do nové společnosti převedena také stávající zaměstnankyně cestovní agentury.

Martina Poršová, tisková mluvčí, DPMLJ, a. s.

Dne 30. 7. 2012

Pro dopravní podnik byl nejkritičtějším večerem Benátské noci ten páteční, kdy kolaps dopravy znemožnil otáčení festivalových autobusů ve Vesci. Nejzatíženějším dnem se stala sobota, kde se posilovala linka MHD č.24 a festivalová linka dalšími 136ti autobusovými spoji.  Nejnáročnější nocí pro organizaci dopravy byla ta nedělní. V jeden jediný čas areál opouštělo tisíce odjíždějících návštěvníků.

Premiéra Benátské noci přesunuté z malebné Malé Skály do Liberce – Vesce skončila. Festival bilancuje i DPMLJ, který zajištoval dopravu objednanou speciální linkou č.81 a také komerčními spoji Liberec – Praha a zpět. Vedení společnosti se zároveń snažilo, aby příliv návštěvníků do Liberce, nekomplikoval cestování běžným cestujícím MHD.

Páteční letní den vylákal stovky návštěvníků do centra Liberce. Jejich návrat zpět do areálu společně s tisíci dalšími návštěvníky přijíždějícími za zahraniční hvězdou večera, znamelalo nepřetržitě posilovat všechny spoje do dané lokality.

Kritickým večerem byl jednoznačně páteční, bilancuje dopravní ředitel Oskar Zappe. „Posilovali jsme opět úplně všechny spoje. Linku č. 24 již v dopoledních hodinách. Festivalová linka č.81, podpořily otočením 57x posilové spoje. Absolutní kolaps přišel, když osobní auta VIP hostů zarovnala jediné možné místo pro otáčení autobusů. Do tohoto zmatku najížděla zcela bezohledně auta taxislužeb a situce se stala nezvladatelnou“, doplnil Zappe. Přivolaná státní a městská policie musela řešit nejen tuto situaci, ale také drobnou dopravní nehodu. Řidičům autobusů situaci komplikovali všude posedávající návštěvníci, vybíhající často ze tmy nebo bouchající do autobusů. „ I tohle k festivalu patří, ale couvat mezi veselými diváky a auty to rosilo čelo každému z nás“, poznamenal jeden z řidičů, kteří byli povoláni do služby ze svého volna nebo po pracovní směně. „Celkem bylo nutné otočit autobusy navíc za těchto nestandardních podmínek 57x“, doplnil službu konající dispečer.

Od čtvrtka zřízená tři dispečerská pracoviště pro „festival“ hlásila od sobotního rána přetíženost linky MHD č.24 a festivalové linky č.81. Dopravce po dododě s pořadateli akce operativně nasadil další posilové spoje. Posilové autobusy se v sobotu (mimo jízdní řády linek č. 24 a č.81) otočily celkem 68x !

V neděli přichází další požadavek pořadatelů Benátské noci, a to na zajíždění linkou č. 81 na parkoviště k Aréně, kam se rozšiřuje parkoviště aut návštěvníků festivalu. Ze závěrečného koncertu Dana Landy, který byl tečkou za festivalovým víkendem, pak vyšlo v jeden čas do jednoho odjezdového místa tisíce návštěvníků, jimž navazovala doprava z centra města běžnými nočními spoji. Odvoz všech cestujících z Vesce se zastavil po 48 otočkách přistavených 13 autobusů.

Ani pondělní ráno dispečeři nepodcenili. Linka č. 81 sice zmizela z jízdního řádu, operativně však musela být od 7:00 hodiny byla posilována linka č.24 odvážející poslední z účastníků Benátské noci.

Na závěr:

Pořadatelé si původně objednali u Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dopravu komerční linkou č.81 v rozsahu 2 479 km. Po vzájemné dohodě, v době konání festivalu, musel být rozsah dopravy okamživou operativou zvýšen. Autobusy linky č.81 a posilové autobusy najezdily celkově 4 606 km.

Martina Poršová, tisková mluvčí, DPMLJ, a. s.