logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
13. 07. 2024

Linky č. 23, 28 a 30 - posunutí zastávky MHD Růžodol Mlýn

Vážení cestující, z důvodu pokračujících prací v ulici Londýnská, bude od středy 16. července 2024 07:00 hod. posunuta zastávka Růžodol Mlýn ve směru do Stráže nad Nisou o cca 100 metrů zpět (před čističku odpadních vod). DPMLJ,a.s.
Více
09. 07. 2024

Uzavírka ulice Jablonecká-odklon linky č. 21 a 35

Z důvodu uzavírky ulice Jablonecká (výkopové práce), mezi křižovatkami ulic Klášterní a Na Bídě, v době od 19. července 04:00 hod. do 4. srpna 2024 24:00 hod. bude probíhat dopravní opatření na lince č. 21 a 35. Linka č. 21 bude vedena ve...
Více
08. 07. 2024

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ -prodloužení uzavírky ulice Klášterní

Vážení cestující, uzavírka ulice Klášterní se prodlužuje až do 18. července 2024 24:00 hod. Linky č. 15,19,29 a 40 pojedou po stávající objízdné trase. Zastávky Klášterní a Poliklinika nebudou obsluhovány. DPMLJ, a.s.
Více
25. 06. 2024

Přehled změn v provozu MHD Liberec platné od 1. července 2024

Změny v provozu MHD Liberec od 1. června 2024(upraveno 11.7.2024 - doplněna změna na lince č.31.) Linka č. 14, 16, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 500 a 600 Beze změn. Linky...
Více
22. 06. 2024

Uzavírka ulice Klášterní - změna trasy linek MHD č. 15, 19, 29 a 40 -...

Z důvodu uzavírky ulice Klášterní (výkopové práce) budou v době od 1. července 04:00 hod. do 18. července 2024 24:00 hod. Linky č. 15, 19 a 29 vedeny ze zastávky Šaldovo náměstí objízdnou trasou ulicí Husova do zastávky Husova a dále po své pravidelné trase....
Více
22. 06. 2024

Uzavírka ulice 28. října - změna trasy linky č. 17

Z důvodu uzavírky ulice 28. října (výkopové práce), bude v době od 1.července 2024 04:00 hod. do 1. září 2024 21:00 hod. Linka č. 17 vedena ze zastávky Fügnerova po objízdné trase ulicemi Blažkova, Náchodská, Dr. Milady Horákové, Košická do náhradní zastávky Babylon, dále...
Více
22. 06. 2024

Uzavírka ulice Dvorská - dopravní opatření na lince č. 21

Z důvodu uzavírky ulice Dvorská (havárie kanalizace), u křižovatky s ulicí Jablonecká, v době od 1. července 2024 do 31. srpna 2024 24:00 hod., bude probíhat dopravní opatření na lince 21. Linka bude vedena po objízdné trase ulicemi Jablonecká, Kunratická, Hrubínova, Aloisina výšina...
Více
11. 06. 2024

Lukášovské Údolí-zrušení zastávek MHD

Vážení cestující, z důvodů zrušení obratiště autobusů v Lukášovském Údolí, bude od 1. července 2024 linka č. 15 ukončena v zastávce Harcov Myslivna. Zastávky Internát, Družba a Lukášovské Údolí budou zrušeny bez náhrady. DPMLJ,a.s.
Více
10. 06. 2024

Výluka na trati linky č. 2 a 3 - Rybníček - Lidové sady

Z technických důvodů (oprava kolejiště ve Fügnerově ulici) bude probíhat výluka na tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Rybníček-Lidové sady-ZOO v době od 17. června 04:00 hod. – do 3. srpna 2024 24:00 hod. Linky č. 2 a 3: V úseku Lidové...
Více
28. 05. 2024

OZNÁMENÍ ČSOB K PLATBÁM KARTOU V MHD

Liberec 28.5.2024  V minulých týdnech kvůli výpadku služby u našeho dodavatele nedocházelo k zaúčtování plateb kartou za jízdné u cestujících v hromadné dopravě. Dodavatel svoji chybu napravil a v současné době dochází k dodatečnému doúčtování realizovaných transakcí za zaplacené jízdné, které může proběhnout...
Více
29. 04. 2024

Zrušení zastávky Křižanské sedlo

Křižanské sedlo Z důvodu generální opravy vozovky mezi zastávkami MHD Novina a Křižanské sedlo, nebude zastávka Křižanské sedlo v době od 1. května 2024 do odvolání (cca 11 týdnů) obsluhována. Víkendové spoje linky č. 16 budou ukončeny v zastávce Novina. DPMLJ,a.s.
Více
27. 03. 2024

Posunutí nástupní zastávky OC Nisa

Vážení cestující, z technických důvodů bude od 1. dubna 2024 do odvolání, nástupní zastávka linky č. 22 a 500 OC Nisa, posunuta do výstupní zastávky u kruhového objezdu.  DPMLJ,a.s.
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X16
X2
X3
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Tiskové zprávy 2012

Dne 23.11.2012

Změny v provozu MHD v Liberci platné od 10. prosince 2012.

Od 10. prosince 2012 dojde ke změně jízdních řádů na autobusových linkách městské   hromadné dopravy v Liberci. Úpravy iniciovali  svými podněty hlavně sami cestující.Zrychlení autobusové přepravy MHD přinese návrat zastávek NA ZNAMENÍ.

Dopravní podnik reaguje úpravou jízdních řádů od pondělí 10.12.2012 na požadavky racionalizace provozu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Změny se týkají jak jízdních řádů, tak režimu provozu městské hromadné dopravy. Podle ředitele dopravního podniku Luboše Wejnara, se při úpravě velkou měrou pracovalo s přijatými připomínkami od zákazníků DPMLJ. Zároveň zdůraznil, že by cestující měli těmto úpravám věnovat zvýšenou pozornost. Několik týdnů před platnými změnami v režimu MHD bude zahájena intenzivní informační kampaň, která by měla co nejvíce zamezit případným nepříjemnostem při cestování MHD v Liberci. Vedení společnosti věří, že v měsíci prosinci, kdy dochází k přetíženosti dopravy v centru města a u nákupních center, tyto úpravy pomohou zvýšit komfort cestování.

Přehled jednotlivých změn:

1/ Zavedení autobusových zastávek na znamení.

2/ Zavedení přestupních vazeb v zastávce Fügnerova v sobotu a v neděli (v časech h:20 a h:50).

3/ Zavedení přestupní vazby v zastávce Fügnerova v pracovní dny ve 22:38 hod.

4/ Změna režimu zastavování  u označníků v zastávce Náměstí Dr. E. Beneše.

5/ Změny v jízdních řádech jednotlivých linek MHD v Liberci

-tm-

Dne 9.11.2012

V listopadu 2012 vyjela do pravidelného provozu na tratě v Liberci částečně bezbariérová tramvaj T3R.SLF evidenční číslo 66. Stala se tak sice již třináctou v pořadí, která zajišťuje tzv. bezbariérové spoje, ale je zcela první tramvají, která byla z dodaných komponentů kompletně sestavena zaměstnanci dopravního podniku.Vedení společnosti počítá s tím, že se budou ročně ve vozovně tramvají tímto, dnes již vyzkoušeným způsobem, kompletovat 1 až 2 částečně bezbariérové tramvaje. Prováděné práce vlastními zaměstnanci přináší nejenom úsporu finančních prostředků ve výši cca 1,5 mil. Kč na jedno vozidlo, ale také zhodnocení znalostí našich kvalifikovaných zaměstnanců při provádění oprav vozidel. Cena jednoho takto zkompletovaného vozidla vyjde dopravní podnik na 7,5 mil. Kč.   Na městské trati z Lidových Sadů do Horního Hanychova je v pracovních dnech v provozu 10 tramvajových souprav a na trať do Jablonce nad Nisou potřebuje dopravní podnik 6 souprav. Spoje, u kterých je garantováno nasazení částečně bezbariérových tramvají, jsou vyznačeny v jízdních řádech. Zprovoznění dalšího, v Liberci zkompletovaného vozidla, dovolí od 10.12.2012 rozšíření počtu garantovaných spojů na trati do Jablonce nad Nisou. Další takto modernizované tramvaje umožní dle strategie DPMLJ, a.s. na obou tratích nasazení bezbariérových vozidel na 95% spojů v horizontu 5 let, jako je tomu již dnes v případě autobusových linek.


-tm-

Dne 19.10.2012

Akce "Člověk pod tramvají"

ve čtvrtek 18.10.2012 proběhla v areálu vozovny akce, která byla „pastvou“ pro oči“. Zveřejňuji zde pár fotografií a vět k tématickému cvičení profesionálních hasičů HZS Liberec a drážních hasičů.

Informace pro média:

Několik hodin ve čtvrtek 18.10.2012 nacvičovali dvě desítky hasičů vyproštění osoby z pod kolejového vozidla v areálu DPMLJ za pomocí různé vyprošťovací techniky, která patří k jejich speciálnímu profesionálnímu vybavení.

Za instrukcí vedoucích a zaměstnanců z tramvajové vozovny byla profesionálním hasičům ukázána místa pod tramvají, která umožní bezpečné a rychlé vyproštění zaklíněné osoby (místa musí být současně bezpečná pro zasahující záchranáře). Tramvajové vozy váží bez cestujících podle jejich typu od 16 – 21 tun,  nácvik bezpečných vyprošťovacích postupů je tedy velmi tvrdou zkouškou.

Instruktáž proběhla na základě dlouholeté spolupráce zaměstnanců vozovny a garáží dopravního podniku s libereckými hasiči  probíhající pravidelně několikrát ročně vždy na jiném typu vozidla městské hromadné dopravy.

S přáním příjemného odpoledne

Martina Poršová
tisková mluvčí

clovek_pod_tramvaji_1 clovek_pod_tramvaji_1

Dne 7.11.2012

Představenstvo Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dnes nerozhodlo o budoucnosti provozu pravidelné linky Liberec – Praha a zpět.

Jednání představenstva přerušilo bod jednání č.6  „Návrh řešení linky Liberec Praha“ na své prosincové zasedání, které se uskuteční 12. prosince 2012.

Devítičlenné představenstvo se systematicky věnuje vývoji na pravidelné meziměstské lince od května 2012. Podle slov místopředsedy představenstva PhDr. Davida Václavíka, PhD. : „Není představenstvo okolnostmi nuceno k uspěchané reakci. Zároveň hledáme komfortní řešení linky tak, aby negenerovalo ztrátu“.

„Prioritou jednání členů představenstva je snaha o zachování spojení mezi oběma městy ve špičkách i pro osoby se sníženou pohyblivostí“, doplnil důvody dnešního rozhodnutí Roman Šotola, předseda představenstva.

-tm-

Dne 10.10.2012

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Zásadním způsobem se ohrazujeme vůči manipulativním tvrzením představitelů politického hnutí Změna pro Liberec, která se objevila v souvislosti s jejich tiskovou zprávou vydanou dne 9. 10. 2012. Smluvní vztah mezi DPMLJ a firmou BusLine vznikl v roce 2009, tj. více než rok před tím, než začalo současné představenstvo fungovat, a proto současné představenstvo nemůže nést a nenese za její uzavření žádnou zodpovědnost. Naopak současné představenstvo DPMLJ podniklo v posledních měsících mnohá opatření a kroky, které jasně dokazují jeho snahu nastavit transparentní postupy při řízení podniku a  veřejných zakázkách. Patří mezi ně např. nová interní vyhláška o veřejných zakázkách, která výrazně nad rámec zákona zavádí transparentnost do procesu výběrových řízení či audit hospodaření a vedení společnosti v letech 2007 – 2011, na jehož základě dochází k optimalizaci fungování společnosti a nastavování dalších kontrolních mechanismů. K těmto krokům patří i nový audit, jehož cílem má být prověření smluvních vztahů mezi DPMLJ a firmou BusLine. Na jeho zadání, stejně jako na výběru potenciálních zpracovatelů, jsme se podíleli společně s představiteli Změny pro Liberec. Konečné zadání auditu pak na svém říjnovém zasedání přijalo jednomyslně i představenstvo společnosti. Při přípravě auditu ze strany vedení představenstva DPMLJ jasně zaznělo, že závěry auditu budou plně respektovány a v případě konstatování  porušení zákona či poškození strategických a finančních zájmů DPMLJ z nich budou vyvozeny důsledky, a to včetně personálních, případně trestně právních. I z tohoto důvodu považujeme včerejší prohlášení spojené s informací o podání trestního oznámení na neznámého pachatele za účelový předvolební krok daný obavou představitelů politického hnutí Změna pro Liberec ze ztráty politického tématu, k němuž jasným postojem představenstva k nezávislému a kompetentnímu prověření kritizovaných smluvních vztahů mezi DPMLJ a firmou BusLine došlo.

Předseda představenstva: Roman Šotola

Místopředseda představenstva: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.